Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Medzinárodné projekty

PRACE-6IP - 6. implementačná fáza PRACE
PRACE 6th Implementation Phase Project
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Noga Jozef DrSc.
Web stránka projektu:http://www.prace-ri.eu/prace-sixth-implementation-phase-prace-6ip-project/
Doba trvania: 1.5.2019 - 31.12.2021


Národné projekty

SANET do škôl
SANET into Schools
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Anotácia:Budovaním metropolitných sietí umožniť pripojenie stredných škôl na chrbticovú sieť SANET
Doba trvania: 1.4.2007 -

SIVVP - Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia
The Slovak Infrastructure for High Performance Computing - Convergence
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Doba trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021

SIVVP - Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
The Slovak Infrastructure for High Performance Computing - Regional Competitiveness and Employment
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Doba trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021

Celkový počet projektov: 4