Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr.
Janovičová
Marcela
02/3229 6099, 02/3229 5001
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Mgr.
Balloóvá
Alexandra
02/32295743
PharmDr., PhD., DrSc.
Bauerová
Katarína
02/32295731
Mgr., PhD.
Belovičová
Kristína
02/32295733
Mgr.
Benešová
Barbora
neuvedený
MVDr., DrSc.
Bezek
Štefan
02/59410663
Mgr.
Boďo
Pavol
neuvedený
Mgr., PhD.
Bögi
Eszter
02/32295733
 
Brehovská
Leona
neuvedený
Ing., PhD.
Brnoliaková
Zuzana
02/ 32 295 716, kl. 2716
Mgr.
Csátlosová
Kristína
neuvedený
Mgr.
Csekes
Erika
neuvedený
 
Červená
Monika
neuvedený
 
Červená
Monika
02/32295703
PharmDr., PhD., MPH
Dráfi
František
neuvedený
RNDr., CSc.
Dubovický
Michal
02/32295700
  neuvedený
 
Gajdošík
Michal
neuvedený
RNDr., PhD.
Gáspárová
Zdenka
02/32295714
Mgr., PhD.
Heger
Vladimír
02/32295723
Mgr., PhD.
Hodúrová
Zuzana
02/32295708
RNDr., PhD.
Horáková
Ľubica
02/32295 kl.2711
Mgr.
Chrastina
Martin
neuvedený
PharmDr., PhD. 02/32295728
 
Janovič
Štefan
02/32295702
RNDr., PhD., DrSc. 02/32295719
Dr.rer.nat., Ing., ERT
Kanďárová
Helena
02/32295724
MSc
Kapoor
Sonam
02/32295719
Mgr.
Kissova
Lea
neuvedený
RNDr., PhD.
Knezl
Vladimír
02/59410677
MVDr., PhD.
Koprdová
Romana
02/32295743
RNDr., PhD. 02/32295744
RNDr., PhD.
Kozovská
Zuzana
neuvedený
  033/5547165
 
Križanová
Ľudmila
02/32295722
 
Križanová
Ľudmila
neuvedený
RNDr., PhD.
Krnáčová
Katarína
02/32295732
Mgr., PhD. neuvedený
Ing.
Lepáček
Marek
neuvedený
RNDr., PhD.
Lomenová
Jana
02/32295710
  033/5547165
Mgr.
Luptáková
Dominika
02/32295708
RNDr., CSc.
Mačičková
Tatiana
02/32295727
RNDr., PhD.
Mach
Mojmír
02/32295718
RNDr., PhD.
Májeková
Magdaléna
02/32295709
Ing.
Mihalová
Danica
02/59410680
Mgr.
Micháliková
Dominika
neuvedený
Ing., PhD. 02/32295732
Ing.
Milec
Lucia
neuvedený
prof. MUDr., DrSc.
Nosáľ
Radomír
02/32295725
Ing.
Padej
Ivan
0917570993
PharmDr.
Piešová
Michaela
neuvedený
 
Poláková
Júlia
02/59410676
PharmDr., PhD.
Poništ
Silvester
02/32295730
Ing.
Pôbiš
Peter
neuvedený
Mgr.
Pružinská
Katarína
neuvedený
Ing., PhD.
Račková
Lucia
02/32295720
Mgr.
Regeš
Michal
neuvedený
Mgr., PhD.
Rezbáriková
Petronela
02/32295710
  neuvedený
 
Ryšánková
Margita
02/32295704
Mgr.
Slezáková
Silvia
neuvedený
PharmDr., PhD.
Slovák
Lukáš
02/32295732
RNDr., CSc.
Sotníková
Ružena
02/32295716
 
Srnová
Monika
02/59410663
 
Straková
Zuzana
02/32295727
 
Straková
Zuzana
neuvedený
  02/32295704
Bc. 02/32295701
Mgr. 02/32295743
Ing.
Škandík
Martin
neuvedený
Ing., DrSc.
Šoltés
Ladislav
02/32295706
Ing., PhD. 02/32295712
Mgr., PhD.
Šramel
Peter
02/32295744
Ing., CSc.
Štefek
Milan
02/59410668
Ing.
Švecová
Blanka
0232295743
Ing., CSc.
Švík
Karol
033/5547165
PharmDr. neuvedený
Doc. RNDr., CSc.
Ujházy
Eduard
02/32295717
  02/59410665
  neuvedený
RNDr., PhD.
Valachová
Katarína
02/32295707
 
Vandáková
Katarína
neuvedený
 
Vandáková
Katarína
02/59410677
  neuvedený
  02/59410664
Bc.
Zloh
Miloslav
0232295732
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
 
Bajzová
Barbora
02/32296022
RNDr., PhD.
Bališ
Peter
02/32296045
MVDr., PhD.
Barta
Andrej
02/32296041
MSc.
Basak
Aydemir Gunes
neuvedený
Ing.
Bendžala
Štefan
02/32296085
Mgr.
Benko
Jakub
neuvedený
Mgr., PhD.
Berényiová
Andrea
02/32296024
RNDr., DrSc. 02/32296013
Mgr.
Besterciová
Dominika
02/32296022
 
Binčíková
Tatiana
02/32295403
Mgr.
Bodorová
Jana
02/3229 6017 kl. 6017
 
Bolgáčová
Branislava
02/32296095
RNDr., PhD. 02/32296051
RNDr., PhD.
Cebová
Martina
02/32296092
RNDr., PhD.
Cimrová
Barbora
neuvedený
RNDr., PhD. 02/32296014
MSc
Dayar
Ezgi
neuvedený
doc. RNDr., PhD. 02/32296064
RNDr., PhD.
Drobná
Magdaléna
02/32296050
Ing. neuvedený
Mgr.
Golas
Samuel
02/32296024
Bc.
Hikl
Jakub
neuvedený
Mgr., PhD.
Hirjaková
Zuzana
02/32296051
MUDr., CSc.
Jagla
Fedor
02/32296016
MUDr., PhD
Janega
Pavol
02/ 5935 7249
RNDr., PhD. 02/32296051
RNDr., PhD. 02/32296019
Mgr., PhD.
Kluknavský
Michal
02/32296045
Ing.
Kožík
Jozef
02/32296041
MUDr., CSc.
Lakota
Ján
neuvedený
Doc.MUDr., CSc.
Lietava
Ján
neuvedený
RNDr., PhD.
Líšková
Silvia
neuvedený
Mgr., PhD.
Majzúnová
Miroslava
02/32296050
 
Marcineková
Katarína
02/3229 6098
Mgr., PhD.
Marko
Martin
02/32296023
Mgr.
Mičurová
Andrea
neuvedený
Mgr., PhD.
Michalko
Drahomír
neuvedený
Mgr.
Mikula
Marián
neuvedený
Mgr.
Mitka
Milan
02/32296023
PhDr. neuvedený
doc. RNDr., DrSc. 02/3229 6020, 02/ 3229 5001
 
Peťová
Jana
02/32296093
RNDr., PhD. 0904171690
MUDr. RNDr., PhD.
Púzserová
Angelika
02/32296043
MUDr., PhD. 02/ 3229 6018
Mgr., PhD.
Rovný
Rastislav
02/ 3229 kl. 6022
Mgr.art.
Schmidt
Maroš
neuvedený
 
Šoltésová
Katarína
02/32296030
doc. MUDr., CSc.
Török
Jozef
02/32296044
Prof. MUDr., PhD.
Valkovič
Peter
neuvedený
Ing.
Víghová
Dóra
neuvedený
 
Világi
Gabriel
neuvedený
 
Világiová
Alžbeta
neuvedený
RNDr., PhD.
Vranková
Stanislava
02/32296019
Mgr., PhD. 02/32296044
Ústav pre výskum srdca, CEM SAV
Mgr.
Andelová
Katarína
02/ 3229 5418
Mgr.
Andelová
Natália
02/ 3229 5429
RNDr., DrSc.
Barančík
Miroslav
02/ 3229 5404
doc. RNDr., PhD.
Barteková
Monika
02/ 3229 5427
Mgr.
Boťanská
Barbora
neuvedený
prof.., PharmDr., PhD. neuvedený
RNDr., PhD. 02/ 3229 5419
Mgr., PhD
Farkašová
Veronika
02/ 3229 5435
Mgr., PhD.
Ferenczyová
Kristína
02/ 3229 5917
Ing., PhD.
Ferko
Miroslav
02/ 3229 5428
Mgr. 02/ 3229 5401
  02/ 3229 5424
Ing., PhD.
Frimmel
Karel
02/ 3229 5416
  02/ 3229 5515
Mgr., PhD.
Jašová
Magdaléna
02/ 3229 5429
Mgr. neuvedený
MUDr., Ing., PhD. 02/ 3229 5415
Mgr., PhD.
Kaločayová
Barbora
02/ 3229 5418
Mgr., PhD. 02/ 3229 5429
Mgr., PhD.
Kindernay
Lucia
02/ 3229 5435
 
Kniesová
Adela
02/ 3229 5412
Mgr. 02/ 3229 5412
Mgr.
Kunštek
Lukáš
neuvedený
Mgr., PhD.
Kura
Branislav
02/ 3229 5419
RNDr., PhD.
Lonek
Ľubomír
02/ 3229 5436
 
Máleková
Ľubica
neuvedený
 
Marková
Lucia
02/ 3229 5402
 
Molnár
Jaroslav
02/ 3229 5408
RNDr., CSc.
Okruhlicová
Ľudmila
02/ 3229 5422
doc. MUDr., PhD. 02/ 3229 5415
MUDr., DrSc., FIACS
Ravingerová
Táňa
02/ 3229 2430
D.h.c., Prof., MUDr., DrSc., FIACS
Slezák
Ján
02/ 3229 5421
RNDr., PhD.
Sýkora
Matúš
02/ 3229 5418
RNDr., PhD. 02/ 3229 5419
Mgr.
Šnúriková
Denisa
neuvedený
RNDr., DrSc.
Tribulová
Narcisa
02/ 3229 5423
RNDr., PhD. 02/ 3229 5415
RNDr., CSc.
Vrbjar
Norbert
02/ 3229 5413
 
Zádorová
Miroslava
02/ 3229 5412

Aktualizuje: