Information Page of SAS Organisation

Centre of Experimental Medicine SAS

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

 • ADAMEOVÁ, Adriana - SHAH, Anureet K - DHALLA, Naranjan S. Role of Oxidative Stress in the Genesis of Ventricular Arrhythmias. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 12, p. E4200. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] SUTANTO, Henry - HEIJMAN, Jordi. Beta-Adrenergic Receptor Stimulation Modulates the Cellular Proarrhythmic Effects of Chloroquine and Azithromycin. In FRONTIERS IN PHYSIOLOGY. ISSN 1664-042X, 2020, vol. 11, no., pp., Registrované v: WOS

 • AHMED, A. - RAČKOVÁ, Lucia. Toxicology of molecular logic gates and their evaluation in in vitro and ex vivo models. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 6. ISBN 978-80-89991-05-1.(Horizon 2020 : LOGIC LAB – Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • ALLEN, Dave - BAE, Ok-Nam - ESKES, Chantra - KANĎÁROVÁ, Helena - HOFFMANN, Sebastian - KOJIMA, Hajime. Independent Peer-Review Panel Report on the scientific validity of the KeraSkinTM Skin Irritation Test Reconstructed human Epidermis method : as a similar test according to OECD Test Guideline 439 and Guidance Document 220. In OECD, 29 July 2020. Produced in the context of update of OECD TG 439. - OECD, 2020, draft updated Test Guideline 439 on In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis Test Methods. Report of the peer-review of the validation of KeraSkin. Dostupné na internete: <http://www.oecd.org/env/ehs/testing/section4-health-effects.htm>. Type: BGG
 • ANDELOVÁ, Katarína - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KNEZL, Vladimír - SLEZÁK, Ján - TRIBULOVÁ, Narcisa. Impact of myocardial changes in connexin-43 on propensity of the heart to malignant arrhythmias in the setting of various pathologies. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 7. ISBN 978-80-89991-05-1.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • ANDELOVÁ, Katarína - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KNEZL, Vladimír - SLEZÁK, Ján - TRIBULOVÁ, Narcisa. Zmeny v konexíne-43 v hypertrofovanom a atrofovanom srdci potkana a ich vplyv na náchylnosť na malígne arytmie. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1991. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Type: AFH
 • ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - TALIAN, Ivan - SÝKORA, Matúš - FERKO, Miroslav**. mPTP Proteins Regulated by Streptozotocin-Induced Diabetes Mellitus Are Effectively Involved in the Processes of Maintaining Myocardial Metabolic Adaptation. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, pii. 2622. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] BELOSLUDTSEV, Konstantin N. - BELOSLUDTSEVA, Natalia V. - DUBININ, Mikhail V. Diabetes Mellitus, Mitochondrial Dysfunction and Ca2+-Dependent Permeability Transition Pore. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2020, vol. 21, no. 18, pp., Registrované v: WOS

 • ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - TALIAN, Ivan - FERKO, Miroslav. LC-MS proteomic analysis of mitochondrial permeability transition pores: cardioprotective monitoring of protein interactions. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 8. ISBN 978-80-89991-05-1.(VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • ANDREADOU, Ioanna** - SCHULZ, Rainer - BADIMON, L. - ADAMEOVÁ, Adriana - KLEINBOGARD, Petra - LECOUR, Sandrine - NIKOLAOU, P. E. - FALCÃO-PIRES, I. - VILAHUR, Gemma - WOUDBERG, N. - HEUSCH, Gerd - FERDINANDY, Péter**. Hyperlipidaemia and cardioprotection: animal models for translational studies. In British journal of pharmacology, 2020, vol. 117, no. 23, p. 5287-5311. (2019: 7.730 - IF, Q1 - JCR, 2.493 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0007-1188. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] PLUIJMERT, Niek J. - BART, Cindy - BAX, Wilhelmina H. - QUAX, Paul H. A. - ATSMA, Douwe E. Effects on cardiac function, remodeling and inflammation following myocardial ischemia-reperfusion injury or unreperfused myocardial infarction in hypercholesterolemic APOE*3-Leiden mice. In SCIENTIFIC REPORTS. ISSN 2045-2322, 2020, vol. 10, no. 1, pp., Registrované v: WOS

  [1.1] VEDDER, Viviana L. - AHERRAHROU, Zouhair - ERDMANN, Jeanette. Dare to Compare. Development of Atherosclerotic Lesions in Human, Mouse, and Zebrafish. In FRONTIERS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE. ISSN 2297-055X, 2020, vol. 7, no., pp., Registrované v: WOS

 • BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - RADOŠINSKÁ, Jana - KVANDOVÁ, Miroslava - BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika**. High concentration of uric acid failed to affect endothelial function of small mesenteric arteries, femoral arteries and aortas from aged Wistar-Kyoto rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2020, vol. 71, no. 3, p. 399-408. (2019: 2.644 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0867-5910.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: ADCA
 • BARTEKOVÁ, Monika - KOLLÁROVÁ, Marta - RADOŠINSKÁ, Jana**. Importance of hematopoietic stem cells in the pathogenesis and treatment of cardiovascular diseases: the role of extracellular vesicles in the mechanism of their action = Význam hematopoetických kmeňových buniek v patogenéze a terapii kardiovaskulárnych ochorení: úloha extracelulárnych vezikúl v mechanizme ich účinku. In Cardiology Letters, 2019, vol. 28, no. 6, p. 218-226. (2018: 0.107 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning)). Type: ADNB
 • BARTEL, Grégory* - MARKO, Martin* - RAMESES, Imani - LAMM, Claus - RIEČANSKÝ, Igor**. Left prefrontal cortex supports the recognition of meaningful patterns in ambiguous stimuli. In Frontiers in Neuroscience, 2020, vol. 14, article 152, p. 1-8. (2019: 3.707 - IF, Q2 - JCR, 1.554 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1662-453X.(Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-16-0202 : Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality). Type: ADCA
 • BENEŠOVÁ, Barbora - HEGER, Vladimír - HORÁKOVÁ, Ľubica. The effect of Resveratrol, Gingerol and Metformin on Serca1 activity and viability of pancreatic Ins-1E beta cells. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 9. ISBN 978-80-89991-05-1.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • BENKO, Jakub** - VRANKOVÁ, Stanislava. Natural psychoplastogens as antidepressant agents. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 5, art. no. 1172, 18p. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049.(VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie). Type: ADCA
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea** - GRMAN, Marián - MIŠÁK, Anton - GOLAS, Samuel - ČUCHOROVÁ, Justína - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The possible role of the nitroso-sulfide signaling pathway in the vasomotoric effect of garlic juice. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 3, art. no. 590, 15 p. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049.(APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie). Type: ADCA
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - GOLAS, Samuel - GRMAN, Marián - CEBOVÁ, Martina - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The vasoregulatory role of hydrogen sulfide in thoracic aorta of normotensive and spontaneously hypertensive rats. In British Journal of Pharmacology, 2020, vol. 177, no. 11, p. 2490-2491. (2019: 7.730 - IF, Q1 - JCR, 2.493 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0007-1188.(VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AEMA
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - GOLAS, Samuel - GRMAN, Marián - CEBOVÁ, Martina - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Vazoaktivný účinok endogénneho sírovodíka a jeho donora v normotenzii a experimentálnej hypertenzii. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 5. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dni). Type: AFH
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - MIČUROVÁ, Andrea - BALIŠ, Peter - VALOVIČ, Pavol - ŠKRÁTEK, Martin - CIGÁŇ, Alexander - MAŇKA, Ján. Repeated acute stress alters expressions of genes involved in iron metabolism in the liver of Wistar-Kyoto rats. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 6. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0164/17 : Výskum možností a rozvoj SQUID magnetometrie pre vybrané aplikácie v biomedicíne a materiálovom výskume. Fyziologické dni). Type: AFH
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - RIEČANSKÝ, Igor. The effect of cerebellar anodal transcranial direct current stimulation on acoustic startle response. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 10. ISBN 978-80-89991-05-1.(VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • BOŤANSKÁ, Barbora - ONUFRÁKOVÁ, Michaela - BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - BARANČÍK, Miroslav. Molecular mechanisms underlying cardiovascular effects of quercetin in Zucker diabetic fatty rats. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 11. ISBN 978-80-89991-05-1.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • BOŤANSKÁ, Barbora - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír - BARANČÍK, Miroslav. Vplyv glykofenolík na moduláciu účinkov doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293. In Zborník abstraktov 2020: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica 1.5. - 1.6.2020. - Banská Bystrica : Občianske združenie PREVEDA, 2020, abstrakt č. 2042. ISBN 978-80-972360-6-9. Type: AFH
 • CSEKES, Erika - VÁGVÖLGYI, Máté - HUNYADI, Attila - RAČKOVÁ, Lucia**. Protoflavones in melanoma therapy: Prooxidant and pro-senescence effect of protoapigenone and its synthetic alkyl derivative in A375 cells. In Life Sciences, 2020, vol. 260, art. no. 118419. (2019: 3.647 - IF, Q2 - JCR, 1.031 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0024-3205.(Vega č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. Vega č. 1/0284/20 : Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv). Type: ADCA
 • CSEKES, Erika - VÁGVÖLGYI, Máté - HUNYADI, Attila - RAČKOVÁ, Lucia. Semisynthetic butylated protoflavone as a prospective drug in melanoma treatment. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 13. ISBN 978-80-89991-05-1.(Vega č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • CSEKES, Erika - VÁGVÖLGYI, Máté - HUNYADI, Attila - RAČKOVÁ, Lucia. Protoflavóny v liečbe melanómu: Pro-oxidačný a pro-senescentný účinok protoapigenónu a jeho syntetického derivátu v melanómových bunkách A375. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1922. ISBN 978-80-972360-6-9.(Vega č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Type: AFH
 • CSEKES, Erika. Protoapigenón 1´-O-Butyl éter ako malá senogénna molekula v protinádorovej terapii : dizertačná práca, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Lucia Račková, oponenti: Zdena Sulová, Monika Kmeťová Sivoňová. Bratislava, 2020. 139 s. 30.10.2020. Ústav biochémie a mikrobiológie. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave - dištančná forma - online. Študijný program: biochémia, študijný odbor: 17. chémia. Školiace pracovisko: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Bratislava(Vega č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia). Type: DAI
 • CSEKES, Erika - VÁGVÖLGYI, Máté - HUNYADI, Attila - RAČKOVÁ, Lucia. Antitumour activity of synthetic alkyl derivative of protoapigenone in A375 human melanoma cells : Oncologists Congress 2020. In 6th Edition of International Online Conference on Clinical & Medical Oncology. June 08-09, 2020 : theme: Challenges for Oncology during the Covid-19. - Windsor, Berkshire : EuroSciCon Ltd, 2020, p. 17. Research Journal of Oncology. - London : iMedPub LTD, 2020, vol. 4, no. 4.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. International Conference on Clinical and Medical Oncology : Challenges for Oncology during the Covid-19). Type: GII
 • CSEKES, Erika. Protoapigenón 1´-O-Butyl éter ako malá senogénna molekula v protinádorovej terapii : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademického titulu "philosophiae doctor" v doktorandskom študijnom programe: biochémia, v študijnom odbore: 17. chémia, forma štúdia: denná : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Lucia Račková, oponenti: Zdena Sulová, Monika Kmeťová Sivoňová. Bratislava, 2020. 29 s. Type: GII
 • BRUCKNEROVÁ, Jana - BABALA, Jozef - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - JURÁNEK, Ivo - BRUCKNEROVÁ, Ingrid. Rare Causes of Respiratory Insufficiency in Newborns. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 38-39. (2019: 0.337 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov). Type: AFK
 • BUZGÓOVÁ, Katarína* - BALAGOVÁ, Lucia* - MARKO, Martin - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela**. Higher perceived stress is associated with lower cortisol concentrations but higher salivary interleukin-1beta in socially evaluated cold pressor test. In Stress : the international journal on the biologie of stress, 2020, vol. 23, no. 3, p. 248-255. (2019: 3.102 - IF, Q1 - JCR, 0.949 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1025-3890.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Type: ADMA

  Citácie:
  [1.1] SZABO, Y.Z. - SLAVISH, D.C. - GRAHAM-ENGELAND, J.E. The effect of acute stress on salivary markers of inflammation: A systematic review and meta-analysis. In BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY. ISSN 0889-1591, AUG 2020, vol. 88, p. 887-900., Registrované v: WOS

 • BUZGÓOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - CHUDÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Stresové hormóny a epizodická pamäť u ľudí so schizotypovými osobnostnými črtami = Stress hormones and episodic memory in subjects with schizotypal personality traits. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 38. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Type: AFK
 • CALONI, Francesca - CAZZANIGA, Alessandra - COCCINI, Teresa - GUTLEB, Arno C. - KANĎÁROVÁ, Helena - MELONI, Marisa - RASHIDI, Hassan - SAMBUY, Yula - WILFLINGSEDER, Doris - CASATI, Giulio. Virtual Summer School: Alternative Methods and Models in Science: A Multidisciplinary In Vitro Approach : meeting report. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2020, vol. 37, no. 3, p. 500-502. (2019: 5.787 - IF, Q1 - JCR, 1.270 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X.(Virtual Summer School 2020 : Lake Como School of Advanced Studies). Type: AFG
 • CAPCAROVÁ, Marcela** - KALAFOVÁ, Anna - SCHWARZOVÁ, Marianna - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - KISSKA, Peter - KOVÁČIK, Anton - BRINDZA, Ján. Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats. In Biologia, 2020, vol. 75, no. 5, p. 705-711. (2019: 0.811 - IF, Q4 - JCR, 0.265 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Type: ADDA
 • CEBOVÁ, Martina** - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Protective effects of polyphenols against ischemia/reperfusion injury. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 15, art. no. 3649. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049.(VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov). Type: ADCA
 • BÖGI, Eszter - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Dôsledky materskej depresie a jej liečby na hipokampálnu neurogenézu a gliogenézu matiek potkana = Effect of maternal depression and antidepresant treatment on hippoampal neurogenesis and gliogenesis of the rat dams. In Psychiatrie, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 49. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Type: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - KALOČAYOVÁ, Barbora - BELOVIČOVÁ, Kristína - VIÑAS NOGUERA, Mireia - DUBOVICKÝ, Michal - BÖGI, Eszter. Sex differences in hippocampal plasticity of adolescent offspring after perinatal bupropion treatment. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 12. ISBN 978-80-89991-05-1.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BELOVIČOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - DUBOVICKÝ, Michal. Zmeny správania juvenilného potomstva pri podávaní bupropiónu počas gravidity a laktácie u potkanov = Behavioral changes in juvenile offspring after bupropion administration during gravidity and lactation in rats. In Psychiatrie, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 49-50. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva). Type: AFK
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa** - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan - FRIMMEL, Karel - DROBNÁ, Magdaléna - VALÁŠKOVÁ, Z. - MIŠÁK, Anton - GOLAS, Samuel - BREZA, J. Jr. - BERÉNYIOVÁ, Andrea. Arterial hypertension and plasma glucose modulate the vasoactive effects of nitroso-sulfide coupled signaling in human intrarenal arteries. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 12, art. no. 2886. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1420-3049/25/12/2886>(APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. 2/0162/19 : Účinok bakteriálneho endotoxínu na komunikačné spojenia ciev srdca za podmienok hypertenzie. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu). Type: ADCA
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - GOLAS, Samuel. The role of endogenous H2S in vasoactive responses of isolated thoracic aorta in hypertriglycaeridemic rats as a model of metabolic syndrome. In British Journal of Pharmacology, 2020, vol. 177, no. 11, p. 2562-2563. (2019: 7.730 - IF, Q1 - JCR, 2.493 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0007-1188. Type: AEMA
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - CEBOVÁ, Martina - GOLAS, Samuel. Perivaskulárne tukové tkanivo determinuje vazoaktívny účinok sírovodíka v hrudnej aorte hypertriglyceridemických potkanov. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 12. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dni). Type: AFH
 • DAVIDSON, Sean** - ADAMEOVÁ, Adriana - BARILE, Lucio - CABRERA FUENTES, Hector - LAZOU, Antigone - PAGLIARO, Pasquale - STENSLØKKEN, K. O. - GARCIA-DORADO, David. Mitochondrial and mitochondrial-independent pathways of myocardial cell death during ischaemia and reperfusion injury. In Journal of cellular and molecular medicine, 2020, vol. 24, no. 7, p. 3795-3806. (2019: 4.486 - IF, Q2 - JCR, 1.402 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1582-1838.(APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. VEGA č. 1/0271/16 : Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] DING, Yu-Ming - CHAN, Elsa Ching - LIU, Li-Chang - LIU, Zhi-Wei - WANG, Qiong - WANG, Jian-Li - CUI, Xiao-Pei - JIANG, Fan - GUO, Xiao-Sun. Long noncoding RNAs: Important participants and potential therapeutic targets for myocardial ischaemia reperfusion injury. In CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY. ISSN 0305-1870, 2020, vol., no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] HEUSCH, Gerd. Myocardial ischaemia-reperfusion injury and cardioprotection in perspective. In NATURE REVIEWS CARDIOLOGY. ISSN 1759-5002, 2020, vol., no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] MAN, Wanrong - GU, Jing - WANG, Bo - ZHANG, Mingming - HU, Jianqiang - LIN, Jie - SUN, Dong - XIONG, Zhenyu - GU, Xiaoming - HAO, Kaikai - GUO, Baolin - WEI, Gaoli - ZHANG, Liang - SONG, Rui - LI, Congye - WANG, Haichang - SUN, Dongdong. SHANK3 Co-ordinately Regulates Autophagy and Apoptosis in Myocardial Infarction. In FRONTIERS IN PHYSIOLOGY. ISSN 1664-042X, 2020, vol. 11, no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] MENTKOWSKI, Kyle - EUSCHER, Lindsey M. - PATEL, Akshar - ALEVRIADOU, B. Rita - LANG, Jennifer K. Inflammation: From Cellular Mechanisms to Immune Cell Education Monocyte recruitment and fate specification after myocardial infarction. In AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY. ISSN 0363-6143, 2020, vol. 319, no. 5, pp. C797-C806., Registrované v: WOS

  [1.1] RAMACHANDRA, Chrishan J. A. - HERNANDEZ-RESENDIZ, Sauri - CRESPO-AVILAN, Gustavo E. - LIN, Ying-Hsi - HAUSENLOY, Derek J. Mitochondria in acute myocardial infarction and cardioprotection. In EBIOMEDICINE. ISSN 2352-3964, 2020, vol. 57, no., pp., Registrované v: WOS

  [1.2] YU, Wenjun - SUN, Shiqun - XU, Haixia - LI, Congye - REN, Jun - ZHANG, Yingmei. TBC1D15/RAB7-regulated mitochondria-lysosome interaction confers cardioprotection against acute myocardial infarction-induced cardiac injury. In Theranostics, 2020-01-01, 10, 24, pp. 11244-11263., Registrované v: SCOPUS

 • DAYAR, Ezgi - CEBOVÁ, Martina - LIETAVA, Ján - PANGHYOVÁ, Elena - PECHÁŇOVÁ, Oľga**. Beneficial effects of cornelian cherries on lipid profile and NO/ROS balance in obese Zucker rats: comparison with CoQ10. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 8, art. no. 1922, 13p. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie). Type: ADCA
 • DOBRÓCSYOVÁ, Viktória** - SLAMKOVÁ, Miroslava - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - SUSKI, Maciej - OLSZANECKI, Rafal - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - ZORAD, Štefan. AVE0991, a nonpeptide angiotensin 1-7 receptor agonist, improves glucose metabolism in the skeletal muscle of obese zucker rats: possible involvement of prooxidant/antioxidant mechanisms. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, vol. 2020, art.no. 63729335. (2019: 5.076 - IF, Q2 - JCR, 1.394 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1942-0900. Dostupné na internete: <https://www.hindawi.com/journals/omcl/2020/6372935/>(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: ADMA
 • DOVINOVÁ, Ima - GREŠOVÁ, Linda - KVANDOVÁ, Miroslava - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - HORÁKOVÁ, Ľubica - BARANČÍK, Miroslav. The Effects of PPAR Gamma and Nrf2 Activation Acting on Adjustment of Hypertension. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 25. (2019: 0.337 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii). Type: AFG
 • DOVINOVÁ, Ima - GREŠOVÁ, Linda - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav. Účinky aktivácie PPAR gama a Nrf2 pôsobia na úpravu hypertenzie. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 16. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. Fyziologické dni). Type: AFH
 • DUBOVICKÝ, Michal - BÖGI, Eszter - CSATLÓSOVÁ, Kristína - BELOVIČOVÁ, Kristína - VIÑAS NOGUERA, Mireia. Treatment of Maternal Depression: Options And Dilemmas. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 44. (2019: 0.337 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva). Type: AFK
 • Activitas Nervosa Superior Rediviva. Editor in chief [2009-] P.G. Fedor-Freybergh, editor in chief [2009-] F. Jagla, editor in chief [2009-] J. Horacek, honorary editor [2009-2018] V. Zikmund. Bratislava : Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences, 1959-. V rokoch 1959-1990 a 2007-2008 vychádzal pod názvom Activitas Nervosa Superior, v rokoch 1991-2006 vychádzal pod názvom Homeostasis in Health and Disease. Štvrťročník. ISSN 1337-933X. Type: FAI
 • FERENCZYOVÁ, Kristína* - KALOČAYOVÁ, Barbora* - BARTEKOVÁ, Monika**. Potential Implications of Quercetin and its Derivatives in Cardioprotection. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 5, pii: E1585. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067.(2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] PECHANOVA, Olga - DAYAR, Ezgi - CEBOVA, Martina. Therapeutic Potential of Polyphenols-Loaded Polymeric Nanoparticles in Cardiovascular System. In MOLECULES, 2020, vol. 25, no. 15, pp., Registrované v: WOS

  [1.1] SITI, Hawa Nordin - JALIL, Juriyati - ASMADI, Ahmad Yusof - KAMISAH, Yusof. Effects of Quercetin on Cardiac Function in Pressure Overload and Postischemic Cardiac Injury in Rodents: a Systematic Review and Meta-Analysis. In CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY. ISSN 0920-3206, 2020, vol., no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] WANG, Yu - TAO, Baoxin - WAN, Yao - SUN, Yue - WANG, Lin - SUN, Jiao - LI, Chunyan. Drug delivery based pharmacological enhancement and current insights of quercetin with therapeutic potential against oral diseases. In BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY. ISSN 0753-3322, 2020, vol. 128, no., pp., Registrované v: WOS

  [1.2] PIAO, Chunli - ZHANG, Qi - JIN, De - WANG, Li - TANG, Cheng - ZHANG, Naiwen - LIAN, Fengmei - TONG, Xiaolin. A study on the mechanism of milkvetch root in the treatment of diabetic nephropathy based on network pharmacology. In Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. ISSN 1741427X, 2020-01-01, 2020, pp., Registrované v: SCOPUS

  [1.2] SUN, Tao Li - LI, Wen Qun - TONG, Xiao Liang - LIU, Xin Yi - ZHOU, Wen Hu. Xanthohumol attenuates isoprenaline-induced cardiac hypertrophy and fibrosis through regulating PTEN/AKT/mTOR pathway. In European Journal of Pharmacology. ISSN 00142999, 2020-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS

  [3.1] BALLMANN, Christopher G. - QUINDRY, John C. - SPAULDING, Hannah R. - SELSBY, Joshua T. Therapeutic potential of quercetin in cardiovascular and neuromuscular disorders. Conditioning Medicine 2020, 3(3):117-134, Registrované v: google scholar

  [3.1] NOERHARTATI, Endang - RIZAL, Muhammad Farid - JOENIARTI, Elika (2020). Phytochemical Screening of Sorghum (Sorghum Sp) Chromatography Method with Thin Layer. The Spirit of Society Journal, Vol 4 No 1 (2020): 7-12, 10.29138/scj.v3i2., Registrované v: google scholar

  [3.1] PETERSON, Leif E. COVID-19 and Flavonoids: In Silico Molecular Dynamics Docking to the Active Catalytic Site of SARS-CoV and SARS-CoV-2 Main Protease (May 12, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3599426, Registrované v: google scholar

 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - JELEMENSKÝ, Marek - BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - FARKAŠOVÁ, Veronika - SÝKORA, Matúš - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Jana - TÖRÖK, Jozef - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika**. Quercetin Exerts Age-Dependent Beneficial Effects on Blood Pressure and Vascular Function, But Is Inefficient in Preventing Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury in Zucker Diabetic Fatty Rats. In Molecules, 2020, vol. 25, iss. 1, pii: E187. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] MARTINELLI, Ilenia - TOMASSONI, Daniele - MORUZZI, Michele - ROY, Proshanta - CIFANI, Carlo - AMENTA, Francesco - TAYEBATI, Seyed Khosrow. Cardiovascular Changes Related to Metabolic Syndrome: Evidence in Obese Zucker Rats. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2020, vol. 21, no. 6, pp., Registrované v: WOS

  [1.1] NAJAFI, Masoud - TAVAKOL, Shima - ZARRABI, Ali - ASHRAFIZADEH, Milad. Dual role of quercetin in enhancing the efficacy of cisplatin in chemotherapy and protection against its side effects: a review. In ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. ISSN 1381-3455, 2020, vol., no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] SITI, Hawa Nordin - JALIL, Juriyati - ASMADI, Ahmad Yusof - KAMISAH, Yusof. Effects of Quercetin on Cardiac Function in Pressure Overload and Postischemic Cardiac Injury in Rodents: a Systematic Review and Meta-Analysis. In CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY. ISSN 0920-3206, 2020, vol., no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] ZHANG, Yingxia - LIN, Xiao - WANG, Jinglong - JING, Sun - WANG, Deya - TIAN, Zhongjing - KANG, Meiling - DING, Chengshi - HE, Shishui - MA, Jing. Preparation of beta-CD-Quercetin Complex and its Effects on Ethanol-Damaged BRL-3A Hepatocytes. In CURRENT DRUG DELIVERY. ISSN 1567-2018, 2020, vol. 17, no. 8, pp. 720-726., Registrované v: WOS

 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - SÝKORA, Matúš - BALIŠ, Peter - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BARTEKOVÁ, Monika. Kardiovaskulárne účinky kvercetínu u Zucker diabetických (ZDF) potkanov. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 20. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. Fyziologické dni). Type: AFH
 • FERIANEC, Vladimír - FULOP, M. - JEŽOVIČOVÁ, M. - RADOŠINSKÁ, Jana - KOLLÁROVÁ, Marta - FERIANCOVÁ, M. - RADOŠINSKÁ, D. - BARANČÍK, Miroslav - MUCHOVÁ, Jana - HÖGGER, P. - ĎURAČKOVÁ, Zdenka. The Oak-wood Extract Robuvit® Improves Recovery and Oxidative Stress after Hysterectomy: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Pilot Study. In Nutrients, 2020, vol. 12, no. 4, pii: E913. (2019: 4.546 - IF, Q1 - JCR, 1.329 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6643.(VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADMA

  Citácie:
  [1.2] ŞÖHRETOĞLU, Didem - RENDA, Gülin. The polyphenolic profile of Oak (Quercus) species: a phytochemical and pharmacological overview. In Phytochemistry Reviews. ISSN 15687767, 2020-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS

 • PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts = PREVEDA Interactive Conference of Young Scientists 2020. Editori: Miroslav Ferko, Pavol Farkaš. Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020. Dostupné na internete: <https://abstracts.preveda.sk/index.php>. ISBN 978-80-972360-6-9(Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Type: FAI
 • GALŠNEIDEROVÁ, Mária - GAŽAROVÁ, Martina. Obesity diagnosis based on various indices and body composition parameters. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 14. ISBN 978-80-89991-05-1.(Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • GÁSPÁR, Renáta - GÖMÖRI, Kamilla - KISS, Bernadett - SZÁNTAI, Ágnes - PÁLÓCZI, János - VARGA, Zoltán V. - PIPIS, Judit - VÁRADI, Barnabás - ÁGG, Bence - CSONT, Tamás - FERDINANDY, Péter - BARTEKOVÁ, Monika** - GÖRBE, Anikó**. Decorin Protects Cardiac Myocytes against Simulated Ischemia/Reperfusion Injury. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 15, e3426. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049.(2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy). Type: ADCA
 • GOLAS, Samuel - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea. Vplyv perivaskulárneho tukového tkaniva na vazoaktívne odpovede endogénneho a exogénneho H2S v mezenterickej artérii normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 22. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dni). Type: AFH
 • GOLAS, Samuel - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The role of perivascular adipose tissue and H2S in the modulation of vascular tone in mesenteric artery of spontaneously hypertensive rats. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 15. ISBN 978-80-89991-05-1.(VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - LONEK, Ľubomír - RAVINGEROVÁ, Táňa - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny expresie beta3-adrenergických receptorov v srdci a tukovom tkanive potkanov v závislosti od intenzity dobrovoľného behania. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 24. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. Fyziologické dni). Type: AFH
 • GUO, Yiru - NONG, Yibing - LI, Qianhong - TOMLIN, Alex - KAHLON, Arunpreet - GUMPERT, Anna - SLEZÁK, Ján - ZHU, Xiaoping - BOLLI, Roberto**. Comparison of One and Three Intraventricular Injections of Cardiac Progenitor Cells in a Murine Model of Chronic Ischemic Cardiomyopathy. In Stem Cell Reviews and Reports, 2020, oct 28. doi: 10.1007/s12015-020-10063-0. Online ahead of print. (2019: 5.316 - IF, Q1 - JCR, 1.408 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2629-3269. Type: ADCA
 • GVOZDJAKOVÁ, Anna - KUCHARSKÁ, Jarmila - KURA, Branislav - VANČOVÁ, Olga - RAUSOVÁ, Zuzana - SUMBALOVÁ, Zuzana - ULIČNÁ, Oľga - SLEZÁK, Ján**. A new insight into the molecular hydrogen effect on coenzyme Q and mitochondrial function of rats. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2020, vol. 98, iss. 1, p. 29-34. (2019: 1.946 - IF, Q3 - JCR, 0.583 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0008-4212. Type: ADCA
 • HEGER, Vladimír - BENEŠOVÁ, Barbora - VISKUPIČOVÁ, Jana - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ZOOFISHAN, Zoofishan - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica**. Phenolic Compounds from Morus nigra Regulate Viability and Apoptosis of Pancreatic β-Cells Possibly via SERCA Activity. In ACS Medicinal Chemistry Letters, 2020, vol. 11, no. 5, p. 1006-1013. (2019: 3.975 - IF, Q2 - JCR, 1.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1948-5875.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2). Type: ADCA
 • HEGER, Vladimír** - ŽIŽKOVÁ, Petronela - VISKUPIČOVÁ, Jana. Tetra(trimethylgalloyl)oxyferuloyl quercetin: protective effect on beta cell viability decrease induced by methyl-glyoxal in the pancreatic INS-1E tumour cell line. In Translational Research in Oncology and the Chances for Interdisciplinary Cooperation. - Bratislava : OncoReSearch, 2020, p. 62-68. ISBN 978-80-973702-0- 6.(ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. Translačný výskum v onkológii a možnosti medziodborovej spolupráce). Type: AEDA
 • HEGER, Vladimír. Modulácia vápnikovej homeostázy prírodnými látkami a ich derivátmi v pankreatických beta-bunkách : dizertačná práca, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) = Modulation of calcium homeostasis by natural compounds and their derivatives in pancreatic beta-cells. Školiteľ: Jana Lomenová, Ľubica Horáková, oponenti: Jana Muchová, Norbert Vrbjar, Ján Lehotský. Bratislava, 2020. 125 s. 25.08.2020. Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta, študijný program: biochémia, študijný odbor: 4.1.14. chémia. Školiace pracovisko: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv). Type: DAI
 • IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. Organizátori: Vladimír Heger, Erika Csekes, Kristína Ferenczyová, Martin Škandík. Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020. 27 p. Dostupné na internete: <https://www.cemsav.sk/wp-content/uploads/2020/06/book-of-abstract.pdf>. ISBN 978-80-89991-05-1(Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: GHG
 • HIRJAKOVÁ, Zuzana - BIZOVSKÁ, Lucia - BZDÚŠKOVÁ, Diana** - HLAVAČKA, František - JANURA, Miroslav. Postural stability after treadmill and overground walking in young and elderly. In Gait & Posture, 2020, vol. 80, p. 84-89. (2019: 2.349 - IF, Q2 - JCR, 0.892 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-6362. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] SOZZI, S. - NARDONE, A. - CORNA, S. - SCHIEPPATI, M. Post-effect on the centre of feet pressure during stance by continuous asymmetric mediolateral translations of a supporting platform-A preliminary study in healthy young adults. In Applied Sciences (Switzerland), 2020-09-01, vol. 10, no. 17, art. no. 5969., Registrované v: SCOPUS

 • HLAVÁČ, Matúš - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠRAMEL, Peter - ADDOVÁ, Gabriela - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - HANQUET, Gilles - BOHÁČ, A. - ŠTEFEK, Milan**. Development of Novel Oxotriazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase: Isosteric Sulfur/Oxygen Replacement in the Thioxotriazinoindole Cemtirestat Markedly Improved Inhibition Selectivity. In Journal of Medicinal Chemistry, 2020, vol. 63, no. 1, p. 369-381. (2019: 6.205 - IF, Q1 - JCR, 2.093 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-2623.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] CHEN, Q.F. - PAN, Y.H. - YUE, T.T. - YANG, W.R. - LIU, H. - ZHENG, J. [4+2]-Annulation of Prop-2-ynylsulfonium Salts and Isatoic Anhydrides: Access to 3-Methylthio-4-quinolones. In ORGANIC LETTERS. ISSN 1523-7060, 2020, vol. 22, no. 15, p. 6096-6100., Registrované v: WOS

  [1.1] VALACHOVA, K. - MACH, M. - SOLTES, L. Oxidative Degradation of High-Molar-Mass Hyaluronan: Effects of Some Indole Derivatives to Hyaluronan Decay. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. eISSN: 1422-0067, 2020, vol. 21, no. 16, art. no. 5609., Registrované v: WOS

  [1.2] KOUSAXIDIS, A. - PETROU, A. - LAVRENTAKI, V. - FESATIDOU, M. - NICOLAOU, I. - GERONIKAKI, A. Aldose reductase and protein tyrosine phosphatase 1B inhibitors as a promising therapeutic approach for diabetes mellitus. In EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. ISSN 0223-5234, 2020, vol. 207, art. no. 112742., Registrované v: SCOPUS

 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Neurotrofná signalizácia cez VGF/BDNF/TrkB v animálnom modeli neurovývinových psychických porúch = Neurotrophic signalling via VGF/BDNf/TrkB in animal model of neurodevelopmental disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 34-35. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv sociálnej izolácie mladých potkanov na neurotrofnú signalizáciu cez VGF/BDNF/TrkB a správanie v dospelosti. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 28. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dni). Type: AFH
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - KARAILIEVOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Ovplyvní blokáda mineralokortikoidných receptorov neurotrofnú signalizáciu a správanie v modeli sociálnej izolácie? = Does blockade of mineralocorticoid receptors affect neurotrophic signaling and behavior in a model of social isolation? In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 50-51. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy). Type: AFK
 • CHUDÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Neverbálne správanie a koncentrácie neurosteroidov počas chladového testu pod sociálnym tlakom = Nonverbal behavior and concentrations of neurosteroids during the socially evaluated cold pressor test. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 40-41. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Type: AFK
 • JASENOVEC, Tomáš - BABINSKÁ, Katarína - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - CELUŠÁKOVÁ, Hana - PÚZSEROVÁ, Angelika - RADOŠINSKÁ, Jana. Vlastnosti červených krviniek u detí s poruchou autistického spektra. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 35. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Fyziologické dni). Type: AFH
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - VRBJAR, Norbert**. Effect of sex and localization dependent differences of Na,K-ATPase properties in brain of rat. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2020, vol. 71, no. 2, p. 283-290. (2019: 2.644 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0867-5910.(VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADCA
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - KOVAČIČOVÁ, Ivona - RADOŠINSKÁ, Jana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - JAGMAŠEVIČ-MÉZEŠOVÁ, Lucia - FÜLÖP, Marko - SLEZÁK, Ján - VRBJAR, Norbert. Vlastnosti obličkovej Na,K-ATPázy po mediastinálnom gama-ožiarení potkana. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2044. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Type: AFH
 • KANĎÁROVÁ, Helena - PÔBIŠ, Peter - RAČKOVÁ, Lucia - BÖGI, Eszter - KOPRDOVÁ, Romana - PIEŠOVÁ, Michaela - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - MACH, Mojmír. Bio-Compatibility Assessment of Medical Devices Using Reconstructed in Vitro 3D Human Cornea-Like Tissue Model. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 53-54. (2019: 0.337 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP). Type: AFK
 • KANĎÁROVÁ, Helena - JÍROVÁ, Dagmar - NEUHAUS, W. - KEJLOVÁ, Kristína - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - SVOBODOVÁ, Lada - MOULISOVÁ, A. - LIN, G. - PIEŠOVÁ, Michaela - PÔBIŠ, Peter. In Vitro Three-Dimensional Reconstructed Human Tissue Models in the Biocompatibility Assessment of Medical Devices with Intended Use in the Oral Cavity: Launch of the International Project Train-Safemds. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 53. (2019: 0.337 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu). Type: AFK
 • KANĎÁROVÁ, Helena. Reconstructed human 3D skin models for in vitro topical toxicity testing. In Virtual Summer School 2020 Lake Como School, 3-4 June 2020. Dostupné na internete: <https://amms.lakecomoschool.org/files/2020/05/Kandarova-.pdf>(Virtual Summer School 2020 : Lake Como School of Advanced Studies). Type: GII
 • KANĎÁROVÁ, Helena. In Vitro Skin Irritation Testing of Medical Devices – Concepts, Validation, Implementation : invited lecture. In Eurofins Medical Device Seminar 2020. Munich, Germany. 21. - 22. October 2020, event online. Dostupné na internete: <www.eurofins.de/medical-device-seminar>(Eurofins Medical Device Seminar 2020). Type: GII
 • KANĎÁROVÁ, Helena. Medical Devices Biocompatibility In Vitro - Are we there yet? : invited keynote lecture. In Advances in Cell & Tissue Culture, ACTC 2020, 30th September - 1st October 2020, Cardiff, Wales. - Kirkstall Ltd., 2020, p. 12.(Advances in Cell and Tissue Culture 2020 : annual conference - virtual). Type: GII
 • KANĎÁROVÁ, Helena. Alternative methods and OECD testing guidelines : invited lecture. In ESTIV Applied In Vitro Toxicology Training Course. Advanced Toxicology Training Course. 25-30 October 2020, Brussels. - Brussels : ESTIV, BelTox, UCLouvain, 2020, virtual event. Dostupné na internete: <https://www.estiv.org/projects-activities/training-course/program/>(ESTIV Applied In Vitro Toxicology Training Course : Advanced Toxicology Training Course). Type: GII
 • KANĎÁROVÁ, Helena. In vitro methods for skin irritation and corrosion testing : invited lecture. In ESTIV Applied In Vitro Toxicology Training Course. Advanced Toxicology Training Course. 25-30 October 2020, Brussels. - Brussels : ESTIV, BelTox, UCLouvain, 2020, virtual event. Dostupné na internete: <https://www.estiv.org/projects-activities/training-course/program/>(ESTIV Applied In Vitro Toxicology Training Course : Advanced Toxicology Training Course). Type: GII
 • KANĎÁROVÁ, Helena. Potenciál a využitie in vitro 3D rekonštituovaných tkanivových modelov ľudských tkanív vo vede a vyskume v kontexte nariadeni OECD a ISO : invited lecture = The use of reconstructed human tissue models in toxicology, pharmacology and medical safety testing in the regulatory context of the OECD guidelines and ISO standards. In The meeting of the scientific cluster Omics4Health. October 8-9, Bratislava, Slovakia. - Omics4Health, TraiN-SafeMDs, 2020. Dostupné na internete: <https://www.medicaldevicessafety.com/activities-and-news>(The meeting of the scientific cluster Omics4Health). Type: GII
 • KANĎÁROVÁ, Helena. Alternative methods in modern toxicology : invited keynote talk. In The Online Conference with international participation: Alternatives to animal experiments in biology, medicine, toxicology. September 24-25, 2020, Minsk, Belarus : online konference [elektronický zdroj]. - Minsk, Belarus : Belmapo.by, 2020. Dostupné na internete: <https://alternatives-conf.minsk.by/eng>(Alternatives to animal experiments in biology, medicine, toxicology : The Online Conference with international participation). Type: GII
 • KANĎÁROVÁ, Helena. Alternative Methods and 3D tissue models : invited lecture. In ToxGurukul Foundation. Representing Indian Toxicology Community. Webinars. 07.11.2020, India. - Kothrud, Pune, India : ToxGurukul, 2020, #05/2020. Dostupné na internete: <https://toxgurukul.org/webinars>(ToxGurukul Foundation - webinar). Type: GII
 • KAPOOR, Sonam - KALA, David - SVOBODA, J. - JURÁNEK, Ivo - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - OTAHAL, Jakub. The experimental model of perinatal hypoxic ischemic insult: the prospects of pharmacological intervention. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 17. ISBN 978-80-89991-05-1.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • KAPOOR, Sonam - KALA, David - SVOBODA, J. - JURÁNEK, Ivo - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - OTAHAL, Jakub. Activation of NRf2 in experimental model of perinatal hypoxic ischemic insult. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 41. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Fyziologické dni). Type: AFH
 • KAPOOR, Sonam - KALA, David - SVOBODA, J. - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - OTAHAL, Jakub. The potential of pharmacological interventionin experimental model of perinatal hypoxic ischemic insult. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2063. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Type: AFH
 • KARAILIEV, Peter - HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHOMANIČ, Pavol - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela**. Dopamine concentrations and dopamine receptor gene expression in emotion-related brain structures of female adult rats exposed to stress of chronic isolation from weaning. In General Physiology and Biophysics, 2020, vol. 39, no. 4, p. 393-398. (2019: 1.070 - IF, Q4 - JCR, 0.373 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882.(APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy). Type: ADNA
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Sociálna izolácia potkanov od odstavu vedie k zmenám v génovej expresii bielkovín črevnej epiteliálnej bariéry. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 42. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dni). Type: AFH
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Expresia dopamínových receptorov v amygdale potkanov vystavených animálnemu modelu psychických porúch = Expression of dopamine receptors in the amygdala of rats exposed to an animal model of psychiatric disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 51. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFK
 • KEJLOVÁ, Kristína** - BENDOVÁ, Hana - CHRZ, Jan - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - SVOBODOVÁ, Lada - VLKOVÁ, Alena - KUBÁČ, Lubomír - KOŘÍNKOVÁ, Radka - ČERNÝ, Jiří - OČADLÍKOVÁ, Danuše - RUCKI, Marián - HEINONEN, Tuula - JÍROVÁ, Dagmar - LETAŠIOVÁ, Silvia - KANĎÁROVÁ, Helena** - KOLÁŘOVÁ, Hana. Toxicological testing of a photoactive phthalocyanine-based antimicrobial substance. In Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2020, vol. 115, art. no. 104685. (2019: 2.652 - IF, Q1 - JCR, 0.842 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0273-2300. Type: ADCA
 • KISSOVÁ, Lea - BENEŠOVÁ, Barbora - LIPCSEYOVÁ, Denisa - VISKUPIČOVÁ, Jana. Isolation and functional analysis of calcium ATPase (Serca1 isoform) from skeletal muscle of diabetic rats. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 18. ISBN 978-80-89991-05-1.(VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta**. (–)-Epicatechin reduces the blood pressure of young borderline hypertensive rats during the post-treatment period. In Antioxidants, 2020, vol. 9, no. 2, article no. 96. (2019: 5.014 - IF, Q1 - JCR, 1.100 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Type: ADMA

  Citácie:
  [1.2] JAGGERS, Grayson K. - WATKINS, Bruce A. - RODRIGUEZ, Raymond L. COVID-19: repositioning nutrition research for the next pandemic. In Nutrition Research. ISSN 02715317, 2020-09-01, 81, pp. 1-6., Registrované v: SCOPUS

 • KNIGHT, Erik L.** - MCSHANE, Blakeley B.** - KUTLÍKOVÁ, Hana** - MORALES, Pablo J. - CHRISTIAN, Colton B. - HARBAUGH, William T. - MAYR, Ulrich - ORTIZ, Triana L. - GILBERT, Kimberly - MA-KELLAMS, Christine - RIEČANSKÝ, Igor - WATSON, Neil V. - EISENEGGER, Christoph - LAMM, Claus - MEHTA, Pranjal H. - CARRÉ, Justin M.**. Weak and Variable Effects of Exogenous Testosterone on Cognitive Reflection Test Performance in Three Experiments: Commentary on Nave, Nadler, Zava, and Camerer (2017). In Psychological Science, 2020, vol. 31, no. 7, p. 890–897. (2019: 5.389 - IF, Q1 - JCR, 3.303 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0956-7976. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] NAVE, G. - DAVIET, R. - NADLER, A. - ZAVA, D. - CAMERER, C. Reflecting on the Evidence: A Reply to Knight, McShane, et al. (2020). In PSYCHOLOGICAL SCIENCE. ISSN 0956-7976, JUL 2020, vol. 31, no. 7, p. 898-900., Registrované v: WOS

 • KOLLÁROVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, D. - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - BARTEKOVÁ, Monika - BARANČÍK, Miroslav - RADOŠINSKÁ, Jana. Age- and Phenotype-Dependent Changes in Circulating MMP-2 and MMP-9 Activities in Normotensive and Hypertensive Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, article number: 7286. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067.(APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: ADCA
 • KOLLÁROVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - BARANČÍK, Miroslav - RADOŠINSKÁ, Jana. Zmeny v aktivitách MMP-2 a MMP-9 v animálnom modeli esenciálnej hypertenzie. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 32. ISBN 978-80-8187-074-3.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. Fyziologické dni). Type: AFH
 • KONEČNÁ, Barbora - RADOŠINSKÁ, Jana - KEMÉNYOVÁ, Petra - REPISKÁ, Gabriela. Detection of disease-associated microRNAs -application for autism spectrum disorders. In Reviews in the neurosciences, 2020, vol. 31, no. 7, p. 757-769. (2019: 3.358 - IF, Q2 - JCR, 1.087 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0334-1763. Type: ADCA
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír. Porovnanie vplyvu opakovaného podávania haloperidolu a aripiprazolu na behaviorálne ukazovatele v modeli mierneho chronického stresu u potkana = Comparison of the effect of repeated administration of haloperidol and aripiprazole on behavioral outcomes in the rat model of chronic mild stress. In Psychiatrie, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 53. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Type: AFK
 • KOREČKO, Š.** - SOBOTA, Branislav - HUDÁK, M. - FARKAŠ, Igor - CIMROVÁ, Barbora - VASIĽ, Peter - TROJČÁK, Dominik. Experimental procedure for evaluation of visuospatial cognitive functions training in virtual reality. In Proceedings of the International Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics 2019. - Springer International Publishing, 2020, 2020, vol. 1058, p. 634-652. (2019: 0.180 - SJR, Q3 - SJR). ISBN 978-3-030-31128-5. ISSN 2194-5357.(APVV-16-0202 : Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality. 5th International Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics (AISI)). Type: ADMB
 • KOSUTZKA, Z. - KRÁLOVÁ, Mária - KUŠNÍROVÁ, A. - PÁPAYOVÁ, Mariana - VALKOVIČ, Peter - CSÉFALVAY, Zsolt - HAJDÚK, Michal**. Neurocognitive predictors of understanding of intentions in Parkinson disease. In Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 2019, vol. 32, no. 4, p. 178-185. (2018: 2.747 - IF, Q2 - JCR, 0.949 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0891-9887. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] KLEIN, H.S. - SPRINGFIELD, C.R. - BASS, E. - LUDWIG, K. - PENN, D.L. - HARVEY, P.D. - PINKHAM, A.E. Measuring mentalizing: A comparison of scoring methods for the hinting task. In International Journal of Methods in Psychiatric Research. ISSN 10498931, 2020-06-01, 29, 2, e1827., Registrované v: SCOPUS

 • KOUTSOPOULOS, Konstantinos - LAVRENTAKI, Vasiliki - ANTONIOU, Ioakeim - KOUSAXIDIS, Antonios - LEFKOPOULOU, Matina - TSANTILI-KAKOULIDOU, Anna - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠTEFEK, Milan - NICOLAOU, Ioannis**. Design synthesis and evaluation of novel aldose reductase inhibitors: The case of indolyl–sulfonyl–phenols. In Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2020, vol. 28, no. 15, art. no. 115575. (2019: 3.073 - IF, Q2 - JCR, 0.739 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0968-0896.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity). Type: ADCA
 • KRIVOŠÍKOVÁ, Lucia - JANEGA, Pavol - BABALA, Jozef - BABÁL, Pavel**. Pacinian collagenoma: A distinct form of sclerotic fibroma. In Journal of Cutaneous Pathology, 2020, vol. 47, no. 3, p. 291-294. (2019: 1.373 - IF, Q3 - JCR, 0.622 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0303-6987. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] SAGGINI, A. - BACIORRI, F. The differential diagnosis between sclerotic fibroma and sclerosing perineurioma: An unresolved challenge. In JOURNAL OF CUTANEOUS PATHOLOGY. ISSN 0303-6987, FEB 2020, vol. 47, no. 2, p. 195-196., Registrované v: WOS

 • KUBIN, Thomas** - CETINKAYA, Ayse - KUBIN, Natalia - BRAMLAGE, Peter - SEN-HILD, Bedriye - GAJAWADA, Praveen - AKINTÜRK, Hakan - SCHÖNBURG, Markus - SCHAPER, Wolfgang - CHOI, Yeong-Hoon - BARANČÍK, Miroslav** - RICHTER, Manfred**. The MEK/ERK Module Is Reprogrammed in Remodeling Adult Cardiomyocytes. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 17, article no. 6348. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067. Type: ADCA
 • KUČEROVÁ-CHLUPÁČOVÁ, Marta** - HALÁKOVÁ, Dominika - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - TREML, Jakub - ŠTEFEK, Milan - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. (4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic acids as potent and selective aldose reductase inhibitors. In Chemico-biological interactions, 2020, vol. 332, art. no. 109286. (2019: 3.723 - IF, Q1 - JCR, 0.896 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0009-2797.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2). Type: ADCA
 • KURA, Branislav - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - KALOČAYOVÁ, Barbora - SÝKORA, Matúš - SLEZÁK, Ján**. Oxidative Stress-Responsive MicroRNAs in Heart Injury. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 1, pii: E358. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] AKBARI, Ghaidafeh. Emerging roles of microRNAs in intestinal ischemia/reperfusion-induced injury: a review. In JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. ISSN 1138-7548, 2020, vol., no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] CARBONELL, Teresa - GOMES, Aldrin V. MicroRNAs in the regulation of cellular redox status and its implications in myocardial ischemia-reperfusion injury. In REDOX BIOLOGY. ISSN 2213-2317, 2020, vol. 36, no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] CLIMENT, Montserrat - VIGGIANI, Giacomo - CHEN, Ya-Wen - COULIS, Gerald - CASTALDI, Alessandra. MicroRNA and ROS Crosstalk in Cardiac and Pulmonary Diseases. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2020, vol. 21, no. 12, pp., Registrované v: WOS

  [1.1] SHAHRAKI, Jafar - REZAEE, Ramin - MOHAMMADZEHI KENAR, Sabereh - SETOODEH NEZHAD, Samaneh - BAGHERI, Gholamreza - JAHANTIGH, Hosseinali - TSAROUHAS, Konstantinos - HASHEMZAEI, Mahmoud. Umbelliprenin relieves paclitaxel-induced neuropathy. In JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY. ISSN 0022-3573, 2020, vol. 72, no. 12, pp. 1822-1829., Registrované v: WOS

  [1.1] ZHANG, Yuelin - HE, Nana - FENG, Beili - YE, Honghua. Exercise Mediates Heart Protection via Non-coding RNAs. In FRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY. ISSN 2296-634X, 2020, vol. 8, no., pp., Registrované v: WOS

  [1.2] XIAO, Ming Zhu - LIU, Jia Ming - XIAN, Cui Ling - CHEN, Keng Yu - LIU, Zhong Qiu - CHENG, Yuan Yuan. Therapeutic potential of ALKB homologs for cardiovascular disease. In Biomedicine and Pharmacotherapy. ISSN 07533322, 2020-11-01, 131, pp., Registrované v: SCOPUS

 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - DEVAUX, Yvan - BARTEKOVÁ, Monika**. Potential Clinical Implications of miR‐1 and miR‐21 in Heart Disease and Cardioprotection. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 3, pii: E700. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. COST Action CA 17129 : CardioRNA - Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] LIU, Sudong - GUO, Xuemin - ZHONG, Wei - WENG, Ruiqiang - LIU, Jing - GU, Xiaodong - ZHONG, Zhixiong. Circulating MicroRNA Expression Profiles in Patients with Stable and Unstable Angina. In CLINICS. ISSN 1807-5932, 2020, vol. 75, no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] SPINKA, Georg - BARTKO, Philipp E. - PAVO, Noemi - FREITAG, Claudia - ZLABINGER, Katrin - PRAUSMUELLER, Suriya - ARFSTEN, Henrike - HEITZINGER, Gregor - MASCHERBAUER, Julia - HENGSTENBERG, Christian - GYOENGYOESI, Mariann - HUELSMANN, Martin - GOLIASCH, Georg. Secondary mitral regurgitation-Insights from microRNA assessment. In EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION. ISSN 0014-2972, 2020, vol., no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] TOCCHETTI, Carlo Gabriele - AMERI, Pietro - DE BOER, Rudolf A. - D'ALESSANDRA, Yuri - RUSSO, Michele - SORRIENTO, Daniela - CICCARELLI, Michele - KISS, Bernadett - BERTRAND, Luc - DAWSON, Dana - FALCAO-PIRES, Ines - GIACCA, Mauro - HAMDANI, Nazha - LINKE, Wolfgang A. - MAYR, Manuel - VAN DER VELDEN, Jolanda - ZACCHIGNA, Serena - GHIGO, Alessandra - HIRSCH, Emilio - LYON, Alexander R. - GORBE, Aniko - FERDINANDY, Peter - MADONNA, Rosalinda - HEYMANS, Stephane - THUM, Thomas. Cardiac dysfunction in cancer patients: beyond direct cardiomyocyte damage of anticancer drugs: novel cardio-oncology insights from the joint 2019 meeting of the ESC Working Groups of Myocardial Function and Cellular Biology of the Heart. In CARDIOVASCULAR RESEARCH. ISSN 0008-6363, 2020, vol. 116, no. 11, pp. 1820-1834., Registrované v: WOS

  [1.1] WANG, Bin - WANG, Huanhuan - ZHANG, Mengmeng - JI, Rui - WEI, Jinlong - XIN, Ying - JIANG, Xin. Radiation-induced myocardial fibrosis: Mechanisms underlying its pathogenesis and therapeutic strategies. In JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE. ISSN 1582-1838, 2020, vol., no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] XING, Jingxian - LIU, Junyan - LIU, Juan - XU, Zesheng. miR-129-5p ameliorates ischemia-reperfusion injury by targeting HMGB1 in myocardium. In GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS. ISSN 0231-5882, 2020, vol. 39, no. 5, pp. 461-470., Registrované v: WOS

  [3.1] GALATOU, Eleftheria - LAZOU, Antigone. Long Noncoding and Circular RNAs as therapeutic targets in myocardial and cerebral ischemia/reperfusion injury. Conditioning Medicine (2020), 3(1):47-57, Registrované v: google scholar

  [3.1] Hänninen, M., Jäntti, T., Tolppanen, H., Segersvärd, H., Tarvasmäki, T., Lassus, J., ... & Harjola, V. P. (2020). Association of miR-21-5p, miR-122-5p, and miR-320a-3p with 90-Day Mortality in Cardiogenic Shock. International Journal of Molecular Sciences, 21(21), 7925., Registrované v: google scholar

  [3.1] MOHAMMADI-YEGANEH, Samira; BILANICZ, Slawomir; DABBAGH, Ali. The Role of OMICS (Genomics, Epigenetics, Transcriptomics, Proteomics and Metabolomics) in Personalized Anesthesia and Perioperative Medicine. In: Personalized Medicine in Anesthesia, Pain and Perioperative Medicine. Springer, Cham. p. 9-63., Registrované v: google scholar

  [3.1] Scolari, F. L., Faganello, L. S., Garbin, H. I., e Mattos, B. P., & Biolo, A. (2020). A systematic review of microRNAs in patients with hypertrophic cardiomyopathy. International Journal of Cardiology., Registrované v: google scholar

  [3.1] Wang, X., Li, A., Duan, R., & Zhang, B. (2020). Downregulation of miRNA-1-3p modulates cyclic stretch-mediated proliferation of vascular smooth muscle cells through regulation of ETS-1. Archives of Biological Sciences, (00), 52-52., Registrované v: google scholar

 • KURAKOVÁ, Lucia - MIŠÁK, Anton - TOMÁŠOVÁ, Lenka - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ONDRIAŠOVÁ, Elena - BALIŠ, Peter - GRMAN, Marián - ONDRIAŠ, Karol**. Mathematical relationships of patterns of 35 rat haemodynamic parameters for conditions of hypertension resulting from decreased nitric oxide bioavailability. In Experimental Physiology, 2020, vol. 105, no. 2, p. 312-334. (2019: 2.431 - IF, Q3 - JCR, 0.927 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0958-0670. Dostupné na internete: <https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1113/EP088148>(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. VEGA 2/0014/17 : Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia). Type: ADCA
 • KUTLÍKOVÁ, Hana - BABKOVÁ DURDIAKOVÁ, Jaroslava - WAGNER, Bernhard - VLČEK, Miroslav - EISENEGGER, Christoph - LAMM, Claus - RIEČANSKÝ, Igor**. The effects of testosterone on the physiological response to social and somatic stressors. In Psychoneuroendocrinology, 2020, vol. 117, art. no. UNSP 104693. (2019: 4.732 - IF, Q1 - JCR, 2.049 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: ADCA
 • KVANDOVÁ, Miroslava - FILIPPOU, Konstantina - STEVEN, Sebastian - OELZE, Matthias - KALINOVIC, Sanela - STAMM, Paul - FRENIS, Katie - VUJACIC-MIRSKI, Ksenija - SAKUMI, Kunihiko - NAKABEPPU, Yusaku - HOSSEINABADI, Majid Bagheri - DOVINOVÁ, Ima - EPE, Bernd - MÜNZEL, Thomas** - KRÖLLER-SCHÖN, Swenja - DAIBER, Andreas**. Environmental aircraft noise aggravates oxidative DNA damage, granulocyte oxidative burst and nitrate resistance in Ogg1(-/-) mice. In Free Radical Research : official journal of the Society for Free Radical Research -European Region, 2020, vol. 54, no. 4, p. 280-292. (2019: 2.839 - IF, Q3 - JCR, 0.772 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1071-5762. Type: ADCA
 • KVANDOVÁ, Miroslava** - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - DOVINOVÁ, Ima. Effect of sub-chronic administration of pioglitazone on blood pressure and endothelial function in borderline hypertensive rats: the role of nitric oxide = Účinok subchronického podávania pioglitazónu na tlak krvi a funkciu endotelu u hranične hypertenzných potkanov: úloha oxidu dusnatého. In Cardiology Letters, 2020, vol. 29, no. 2, p. 113-120. (2019: 0.113 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii). Type: ADNB
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. Deti si vyskúšali prácu vedcov. In LAMAČAN - Mesačník o živote v Lamači, 2020, roč. XXII., č. 5, s. 11. ISSN 1338-8959. Type: GII
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. Malý Enstein - Veda hrou. In Materské centrá - občasník únie Materských centier, 2020, roč. XVII., č. 1. Máj, s. 24-25. ISSN 1338-3531. Type: GII
 • LAZOU, Antigone** - IKONOMIDIS, Ignatios - BARTEKOVÁ, Monika - BENEDEK, Theodora - MAKAVOS, George - PALIOURA, D. - CABRERA FUENTES, Hector - ANDREADOU, Ioanna**. Chronic inflammatory diseases, myocardial function and cardioprotection. In British Journal of Pharmacology, 2020, vol.177, no. 23, p. 5357-5374. (2019: 7.730 - IF, Q1 - JCR, 2.493 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0007-1188. Type: ADCA

  Citácie:
  [3.1] Mehta, N. N., Dey, A. K., Maddineni, R., Kraus, W. E., & Huffman, K. M. (2020). GlycA measured by NMR spectroscopy is associated with disease activity and cardiovascular disease risk in chronic inflammatory diseases. American Journal of Preventive Cardiology, 100120., Registrované v: google scholar

 • LE BARON, Tyler W. - SINGH, R. B - FATIMA, Ghizal - KARTIKEY, Kumar - SHARMA, Jagdish P. - OSTOJIC, Sergej M. - GVOZDJAKOVÁ, Anna - KURA, Branislav - NODA, Mami - MOJTO, Viliam - NIAZ, Mohammad Arif - SLEZÁK, Ján**. The Effects of 24-Week, High-Concentration Hydrogen-Rich Water on Body Composition, Blood Lipid Profiles and Inflammation Biomarkers in Men and Women With Metabolic Syndrome: A Randomized Controlled Trial. In Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 2020, vol. 13, p. 889-896. (2019: 2.842 - IF, Q3 - JCR, 0.862 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1178-7007.(APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?). Type: ADMA

  Citácie:
  [1.2] RIAS, Yohanes Andy - KURNIAWAN, Adi Lukas - CHANG, Ching Wen - GORDON, Christopher James - TSAI, Hsiu Ting. Synergistic effects of regular walking and alkaline electrolyzed water on decreasing inflammation and oxidative stress, and increasing quality of life in individuals with type 2 diabetes: A community based randomized controlled trial. In Antioxidants, 2020-10-01, 9, 10, pp. 1-17., Registrované v: SCOPUS

 • LÍŠKOVÁ, Alžbeta - LETAŠIOVÁ, Silvia - JANTOVÁ, Soňa - BREZOVÁ, Vlasta - KANĎÁROVÁ, Helena**. Evaluation of phototoxic and cytotoxic potential of TiO2 nanosheets in a 3D reconstructed human skin model. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2020, vol. 37, no. 3, 441-450. (2019: 5.787 - IF, Q1 - JCR, 1.270 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X. Type: ADMA
 • LONEK, Ľubomír - KINDERNAY, Lucia - KOVÁČOVÁ, D. - KARAILIEVOVÁ, Lucia - PUHOVÁ, Agneša - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - GRABAN, Ján - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Využitie fyzickej aktivity a "remote" preconditioningu za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 57. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dni). Type: AFH
 • MALIK, Akshi - BAGCHI, Ashim K. - VINAYAK, Kartik - AKOLKAR, Gauri - SLEZÁK, Ján - BELLÓ-KLEIN, Adriane - JASSAL, Davinder S. - SINGAL, Pawan K. Vitamin C: historical perspectives and heart failure. In Heart Failure Reviews, 2020, doi: 10.1007/s10741-020-10036-y. Online ahead of print. (2019: 3.538 - IF, Q2 - JCR, 1.454 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1382-4147. Type: ADCA
 • MARKO, Martin - CIMROVÁ, Barbora - RIEČANSKÝ, Igor. Úloha neurálnych theta oscilácií v sémantickej pamäti. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 60. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. Fyziologické dni). Type: AFH
 • MARKO, Martin - BARTEL, Grégory - RAMESES, Imani - LAMM, Claus - RIEČANSKÝ, Igor. Ľavá prefrontálna kôra podporuje rozoznávanie objektov vo viacznačných Rorschachových obrázkoch = Left prefrontal cortex supports the recognition of meaningful patters in ambiguous Rorschach inkblots. In Sborník abstrakt : XIII. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, 4.-6.10. 2020, Mikulov. - Česká psychiatrická společnost, 2020, s. 57. Dostupné na internete: <https://mhconsulting.cz/admin/uploads/20200917093010_JshsVhDIHGBrmAnVyKNm.pdf>(VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície). Type: GHG
 • MARKO, Martin - CIMROVÁ, Barbora - RIEČANSKÝ, Igor. Úloha neurálnych theta oscilácií v sémantickej pamäti = The role of neural theta oscillations in semantic memory. In Sborník abstrakt : XIII. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, 4.-6.10. 2020, Mikulov. - Česká psychiatrická společnost, 2020, s. 18-19. Dostupné na internete: <https://mhconsulting.cz/admin/uploads/20200917093010_JshsVhDIHGBrmAnVyKNm.pdf>(VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície). Type: GHG
 • MARRELLA, Alessandra - BURATTI, Paolo - MARKUS, Ján - FIRPO, Giuseppe - PESENTI, Mario - LANDRY, Timothy - AYEHUNIE, Seyoum - SCAGLIONE, Silvia** - KANĎÁROVÁ, Helena - AIELLO, Maurizio. In vitro demonstration of intestinal absorption mechanisms of different sugars using 3D organotypic tissues in a fluidic device. In ALTEX - Alternatives to Animal Experimentation, 2020, vol. 37, no. 2, p. 255-264. (2019: 5.787 - IF, Q1 - JCR, 1.270 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X. Type: ADMA

  Citácie:
  [1.1] JORGENSEN, N.S. - SAABY, L. - ANDERSSON, A.M. - KROMANN, S. - SHEIKHSAMANI, E. - PERMIN, A. - RONCO, T. - SVENNINGSEN, S.W. - CHRISTENSEN, J.B. - OLSEN, R.H. A Novel Derivative of Thioridazine Shows Low Toxicity and Efficient Activity against Gram-Positive Pathogens. In ANTIBIOTICS-BASEL. ISSN 2079-6382, 2020, vol. 9, no. 6, art. no. 327., Registrované v: WOS

 • MEČÁROVÁ, Jana - ČÍŽOVÁ, Alžbeta** - RAČKOVÁ, Lucia - BYSTRICKÝ, Slavomír. Anti-staphylococcal activity of quaternized mannan from the yeast Candida Albicans. In Carbohydrate Polymers, 2020, vol. 240, art. no. 116228. (2019: 7.182 - IF, Q1 - JCR, 1.514 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0144-8617.(Vega č. 2/0098/17 : Imunobiologická efektívnosť nových syntetických imunogénov mimikujúcich fungálne molekulové vzory patogénnosti v perspektívnom dizajne subjednotkovej anti-fungálnej vakcinačnej formuly. Vega č. 2/0093/17 : Identifikácia a charakterizácia izolátov V. cholerae z vodných tokov, štrkovísk a termálnych vôd na území Slovenska. APVV-15-0161 : Príprava modelovej subcelulárnej vakcíny z manooligomérnych štruktúr kvasinky Candida albicans). Type: ADCA
 • MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - ŠKRÁTEK, Martin - CIGÁŇ, Alexander - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Superparamagnetic polyethylene glycol-coated iron oxide nanoparticles alter expressions of genes involved in iron metabolism. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 63. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0164/17 : Výskum možností a rozvoj SQUID magnetometrie pre vybrané aplikácie v biomedicíne a materiálovom výskume. BAV-SAV-18-11 : Study the role of iron oxide nanoparticles in a model of hypertension and comorbid Alzheimer’s disease. Fyziologické dni). Type: AFH
 • MIČUROVÁ, Andrea - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter. Ultrasmall iron oxide nanoparticles induce oxidative stress and alter expression of genes involved in iron metabolism in Wistar-Kyoto rats. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 19. ISBN 978-80-89991-05-1.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka - TYUKOS KAPRINAY, Barbara - LIPTÁK, Boris - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - SOTNÍKOVÁ, Ružena - KNEZL, Vladimír - BEZEK, Štefan - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Metabolic syndrome leading to type 2 diabetes mellitus in hypertriacylglycerolemic rat fed with high-fat diet or high-fat-high-fructose diet. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2061. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Type: AFH
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka - TYUKOS KAPRINAY, Barbara - SASVARIOVÁ, M. - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - SOTNÍKOVÁ, Ružena - KNEZL, Vladimír - BEZEK, Štefan - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Effect of high-fructose diet on metabolic syndrom parameters, vessels and neuronal system. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 20. ISBN 978-80-89991-05-1.(Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka - TYUKOS KAPRINAY, Barbara - SASVARIOVÁ, M. - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - SOTNÍKOVÁ, Ružena - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Changes in Biochemical Parameters of Rats Depending on the Fructose Content in the Diet. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 79. (2019: 0.337 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby). Type: AFK
 • MINÁR, M. - DRAGAŠEK, J. - MÁTÉFFY, I. - VALKOVIČ, Peter. Comorbidities of Alzheimer‘s disease – results of a multicentric observational COSMOS study in the Slovak Republic = Komorbidity Alzheimerovej choroby – výsledky multicentrickej prierezovej observačnej štúdie COSMOS v Slovenskej Republike. In Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, vol. 83, no. 1, p. 95-99. (2019: 0.377 - IF, Q4 - JCR, 0.199 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-7859. Type: ADMA
 • MIŠÁK, Anton - KURAKOVÁ, Lucia - BERÉNYIOVÁ, Andrea - TOMÁŠOVÁ, Lenka - GRMAN, Marián - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - ONDRIAŠ, Karol**. Patterns and direct/indirect signaling pathways in cardiovascular system in the condition of transient increase of NO. In BioMed Research International, 2020, vol. 2020, art.no. 6578213. (2019: 2.276 - IF, Q3 - JCR, 0.681 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 2314-6133. Dostupné na internete: <http://downloads.hindawi.com/journals/bmri/2020/6578213.pdf>(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. VEGA 2/0014/17 : Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava). Type: ADMA
 • MOLNÁROVÁ, Agáta - PALENČÁR, Drahomír - FEKIAČOVÁ, Dagmar - BIELIKOVÁ, Eva - TICHÁ, Elena - MACH, Mojmír**. Adenovirus and RSV infections during pregnancy and their relationship to orofacial clefts. In Biologia, 2020, vol. 75, no. 7, p. 1055-1061. (2019: 0.811 - IF, Q4 - JCR, 0.265 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti). Type: ADDA
 • MOROVÁ, Martina - SENKO, Tomáš - OLEXOVÁ, Lucia - PIEŠOVÁ, Michaela - MACH, Mojmír - KRŠKOVÁ, Lucia. Vplyv jednorazovej a opakovanej prenatálnej hypoxie na sociabilitu potkana laboratórneho. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1952. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Type: AFH
 • MURGOCI, Adriana-Natalia* - BACIAK, Ladislav* - CUBÍNKOVÁ, Veronika - SMOLEK, Tomáš - TVRDÍK, Tomáš - JURÁNEK, Ivo - KAFKA, Jozef - ČÍŽKOVÁ, Dáša**. Diffusion Tensor Imaging: Tool for Tracking Injured Spinal Cord Fibres in Rat. In Neurochemical Research, 2020, vol. 45, no. 1, p. 180-187. (2019: 3.038 - IF, Q3 - JCR, 0.910 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0364-3190.(APVV-15-0029 : Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení. APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] ABBOTT, N.J. - NICHOLSON, C. - VERKHRATSKY, A. Introduction: Special Issue in Honor of Eva Sykova. In NEUROCHEMICAL RESEARCH. ISSN 0364-3190, 2020, vol. 45, no. 1, SI, p. 1-4., Registrované v: WOS

 • NEUHAUS, Winfried - JÍROVÁ, Dagmar - KANĎÁROVÁ, Helena - KOJIMA, Hajime - LANG, Annemarie - SMITH, Adrian - SZABO, Györgyi. Establishing an International 3Rs Centers Network : meeting reports - corners. In ALTEX: Alternatives to Animal Experimentation, 2020, vol. 37, no. 1, p. 148-149. (2019: 5.787 - IF, Q1 - JCR, 1.270 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X.(Linz 2019 - EUSAAT 2019). Type: AFG
 • NOVÁK, Igor** - KLEINOVÁ, Angela - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter - DUCHOVIČ, Peter - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. Investigation of Wood Surfaces Modification by Radio-Frequency Plasma. In Research Methodologies and Practical Applications of Chemistry : Innovations in Physical Chemistry: Monograph Series. - Oakville, Ontario : Apple Academic Press, CRC Press, 2019, p. 269-280. ISBN 978-1-77188-784-7.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy). Type: AECA
 • OLIVER-GELABERT, Antoni - GARCÍA-MENDÍVIL, Laura - VALLEJO-GIL, José María - FRESNEDA-ROLDÁN, Pedro Carlos - ANDELOVÁ, Katarína - FAÑANÁS-MASTRAL, Javier - VÁZQUEZ-SANCHO, Manuel - MATAMALA-ADELL, Marta - SORRIBAS-BERJÓN, Fernando - BALLESTER-CUENCA, Carlos - TRIBULOVÁ, Narcisa - ORDOVÁS, Laura - DIEZ, Emiliano - PUEYO, Esther. Automatic Quantification of Cardiomyocyte Dimensions and Connexin 43 Lateralization in Fluorescence Images. In Biomolecules : Open Access Journal, 2020, vol. 10, no, art. no. E1334. (2019: 4.082 - IF, Q2 - JCR, 1.614 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2218-273X. Type: ADMA
 • OMELKA, R.** - MARTINIAKOVÁ, Monika - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - PAYER, Juraj - OPPENBERGEROVÁ, Ingrid - KOVÁČOVÁ, Veronika - BÁBIKOVÁ, Martina - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. The effects of eggshell calcium (Biomin H®) and its combinations with alfacalcidol (1α‐hydroxyvitamin D3) and menaquinone‐7 (vitamin K2) on ovariectomy‐induced bone loss in a rat model of osteoporosis. In Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2020, [Early Access: OCT 2020]. (2019: 1.597 - IF, Q2 - JCR, 0.590 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0931-2439. Type: ADCA
 • PAKANOVÁ, Zuzana - NEMČOVIČ, Marek - PANČÍK, Filip - SIVÁKOVÁ, Barbara - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - BARÁTH, Peter. The effect of serum N-glycan derivatization in reflectron positive MALDI mass spectra. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1961. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Type: AFH
 • PARIKH, Mihir - KURA, Branislav - O'HARA, Kimberley A. - DIBROV, Elena - NETTICADAN, Thomas - SLEZÁK, Ján - PIERCE, Grant N. Cardioprotective Effects of Dietary Flaxseed Post-Infarction Are Associated with Changes in MicroRNA Expression. In Biomolecules : Open Access Journal, 2020, vol. 10, no 9, art. no. E1297. (2019: 4.082 - IF, Q2 - JCR, 1.614 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2218-273X. Type: ADMA
 • PEČAN, Peter - HAMBALKÓ, Szabolcs - HA, Van Thai - NAGY, Csilla - PELYHE, Csilla - LAINŠČEK, Duško - KENYERES, Bence - BRENNER, Gábor B. - GÖRBE, Anikó - KITTEL, Ágnes - BARTEKOVÁ, Monika - FERDINANDY, Péter - MANČEK‐KEBER, Mateja - GIRICZ, Zoltán. Calcium Ionophore‐Induced Extracellular Vesicles Mediate Cytoprotection against Simulated Ischemia/Reperfusion Injury in Cardiomyocyte‐Derived Cell Lines by Inducing Heme Oxygenase 1. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, article no. 7687. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy). Type: ADCA
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga** - DAYAR, Ezgi - CEBOVÁ, Martina. Therapeutic potential of polyphenols-loaded polymeric nanoparticles in cardiovascular system. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 15, art. no. 3322. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie). Type: ADCA
 • PIEŠOVÁ, Michaela - MACH, Mojmír**. Impact of Perinatal Hypoxia on the Developing Brain. In Physiological Research, 2020, vol. 69, no. 2, p. 199-213. (2019: 1.655 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8408.(Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov). Type: ADCA
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - MACH, Mojmír. The impact of prenatal hypoxia and possibilities of its treatment. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 21. ISBN 978-80-89991-05-1.(Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. SAS Programme for PhD students 2019 - grant APP0054 : Vplyv prenatálnej hypoxie na vývin jedinca a možnosti terapie jej dlhodobých dôsledkov. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - HADOVÁ, K. - KŘENEK, Peter - MACH, Mojmír. Prenatal hypoxia affected postnatal development and brain neurotransmitter levels of the rat offspring. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1917. ISBN 978-80-972360-6-9.(Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. SAS Programme for PhD students 2019 - grant APP0054 : Vplyv prenatálnej hypoxie na vývin jedinca a možnosti terapie jej dlhodobých dôsledkov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Type: AFH
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - UJHÁZY, Eduard - KRŠKOVÁ, Lucia - OLEXOVÁ, Lucia - MOROVÁ, Martina - SENKO, Tomáš - MACH, Mojmír. Impact of Late Gestational Hypoxia on the Development and Behavior of the Rat Offspring. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 80. (2019: 0.337 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov). Type: AFK
 • PÔBIŠ, Peter - KANĎÁROVÁ, Helena. Vývoj protokolu pre hodnotenie očnej dráždivosti a fototoxického potenciálu liečiv a zdravotníckych pomôcok s využitím in vitro 3d rekonštituovaného tkanivového modelu ľudskej rohovky. In Chémia a technológie pre život. 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte : elektronický zborník. Editori: Milena Reháková, Juraj Oravec. - Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2020, s. 105-106. ISBN 978-80-8208-042-4.(APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. Chémia a technológie pre život : Celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou). Type: AFD
 • Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-] ; editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS. 4x ročne. ISSN 1337-6853. Type: FAI
 • PONIŠT, Silvester** - ZLOH, Miloslav - BAUEROVÁ, Katarína. Impact of Oxidative Stress on Inflammation in Rheumatoid and Adjuvant Arthritis: Damage to Lipids, Proteins, and Enzymatic Antioxidant Defense in Plasma and Different Tissues. In Animal Models in Medicine and Biology. - London : IntechOpen, 2020, chapter 12, p. 195-217. ISBN 978-1-83880-012-3. Dostupné na internete: <https://www.intechopen.com/books/animal-models-in-medicine-and-biology/impact-of-oxidative-stress-on-inflammation-in-rheumatoid-and-adjuvant-arthritis-damage-to-lipids-pro>(APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja). Type: ABC
 • PONIŠT, Silvester* - GARDI, Concetta* - PAŠKOVÁ, Ľudmila - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - BILKA, František - TEDESCO, Idolo - BAUEROVÁ, Katarína** - RUSSO, Gian Luigi**. Modulation of methotrexate efficacy by green tea polyphenols in rat adjuvant arthritis. In PharmaNutrition, 2020, vol. 14, art. no. 100228. (2019: 0.584 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2213-4344.(APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. SAV-CNR : In vitro a in vivo modely artritických procesov pre štúdium mechanizmov prepojenia zápalu a oxidačného stresu. Nové perspektívy pre terapiu artritídy. SAV-CNR : Fytochemikálie zlepšujúce terapiu reumatoidnej artritídy: od predklinických štúdií ku klinickým aplikáciám. SAV-CNR : Evaluation of Quercetin and Green Tea in combination with Methotrexate for arthritis therapy). Type: ADMB
 • PULSONI, Ilaria - MARKUS, Ján - AYEHUNIE, Seyoum - SCAGLIONE, Silvia - KANĎÁROVÁ, Helena - AIELLO, Maurizio. Sviluppo e validazione di una piattaforma innovativa per lo studio in vitro dei diversi meccanismi di assorbimento intestinale. In L’Integratore Nutrizionale, 2020, vol. 23, no. 1, p. 38-45. ISSN 1127-6320. Type: GII
 • RADOŠINSKÁ, Jana - JASENOVEC, Tomáš - KALNOVIČOVÁ, Terézia - KRAJČÍR, Juraj - LACEKOVÁ, Jana - KUČEROVÁ, Katarína - PÚZSEROVÁ, Angelika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - KOVAČIČOVÁ, Ivona - VRBJAR, Norbert. Zmeny v hemoreológii a charakteristikách erytrocytov po podávaní vitamínu C. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 90. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II. Fyziologické dni). Type: AFH
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - KINDERNAY, Lucia - BARTEKOVÁ, Monika - FERKO, Miroslav - ADAMEOVÁ, Adriana - ZOHDI, Vladislava - BERNÁTOVÁ, Iveta - FERENCZYOVÁ, Kristína - LAZOU, Antigone. The Molecular Mechanisms of Iron Metabolism and Its Role in Cardiac Dysfunction and Cardioprotection. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 21, article no. 7889. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067.(APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií). Type: ADCA
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - KOVÁČOVÁ, D. - KINDERNAY, Lucia - ZOHDI, Vladislava - JEŽOVÁ, Daniela. Cvičenie ako forma neischemického "conditioningu" myokardu: potenciálna úloha beta-3 adrenergických receptorov v srdci. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 91. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dni). Type: AFH
 • REGECOVÁ, Valéria** - JURKOVIČOVÁ, Jana - BABJAKOVÁ, J. - BERNÁTOVÁ, Iveta. The effect of a single dose of dark chocolate on cardiovascular parameters and their reactivity to mental stress. In Journal of the American College of Nutrition, 2020, vol. 39, no. 5, p. 414-421. (2019: 2.297 - IF, Q3 - JCR, 0.655 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0731-5724.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] FANTON, S. - CARDOZO, L. F.M.F. - COMBET, E. - SHIELS, P. G. - STENVINKEL, P. - VIEIRA, I. O. - NARCISO, H. R. - SCHMITZ, J.- MAFRA, D. The sweet side of dark chocolate for chronic kidney disease patients. In Clinical Nutrition. ISSN 02615614, 2020-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS

 • REGECOVÁ, Valéria** - BALIŠ, Peter - GEROVÁ, Zora. The role of somatic characteristics in the assessment of cardiometabolic risk in adolescents = Význam somatických charakteristík pri hodnotení kardiometabolického rizika u adolescentov. In Cardiology Letters, 2020, vol. 29, no. 3, p. 138-147. (2019: 0.113 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach). Type: ADNB
 • REGECOVÁ, Valéria - HAMADE, Jana - KÁLAYOVÁ, D. - TICHÁ, Ľ. Sledovanie nadváhy a obezity u detí mladšieho školského veku v rámci V. kola medzinárodného projektu COSI. In Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 212-223. ISBN 978-80-223-4934-5.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Type: AEDA
 • REGEŠ, Michal - TOMOVA, Alexandra - LUPTÁKOVÁ, Dominika - BAČIAK, Ladislav - JURÁNEK, Ivo. Prospective biomarkers of the neonatal hypoxic - ischaemic brain injury. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 22. ISBN 978-80-89991-05-1.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana - BUKATOVÁ, Stanislava - KOKAVCOVÁ, M. - MELÍŠKOVÁ, Veronika - FRIMMEL, Karel - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAKOŠ, Ján**. Abnormal neuronal morphology and altered synaptic proteins are restored by oxytocin in autism-related SHANK3 deficient model. In Molecular and Cellular Endocrinology, 2020, vol. 518, art. no. 110924. (2019: 3.871 - IF, Q2 - JCR, 1.305 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0303-7207.(VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. VEGA 2/0155/20 : Význam interakcie skafoldových proteínov so subcelulárnymi organelami v neuronálnych bunkách: úloha oxytocínu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií). Type: ADMA
 • RIEČANSKÝ, Igor - LENGERSDORFF, Lukas L. - PFABIGAN, Daniela M. - LAMM, Claus**. Increasing self-other bodily overlap increases sensorimotor resonance to others’ pain. In Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 2020, vol. 20, no. 1, p. 19-33. (2019: 2.206 - IF, Q3 - JCR, 1.258 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1530-7026. Type: ADMA

  Citácie:
  [1.1] MINIO-PALUELLO, I. - PORCIELLO, G. - GANDOLFO, M. - BOUKARRAS, S. - AGLIOTI, S.M. The enfacement illusion boosts facial mimicry. In CORTEX. ISSN 0010-9452, FEB 2020, vol. 123, p. 113-123., Registrované v: WOS

 • RIEČANSKÝ, Igor. Biologické dráhy oxidu dusnatého: potenciálny cieľ vo farmakoterapii psychických porúch = biological pathways of nitric oxide: a potential target in the pharmacotherapy of psychiatric disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 25. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti). Type: AFE
 • RODRÍGUEZ, Yoel - MÁJEKOVÁ, Magdaléna**. Structural Changes of Sarco/Endoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase Induced by Rutin Arachidonate: A Molecular Dynamics Study. In Biomolecules : Open Access Journal, 2020, vol. 10, no. 2, art. no. 214. (2019: 4.082 - IF, Q2 - JCR, 1.614 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2218-273X.(Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. ITMS 26210120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia). Type: ADMA
 • ROVNÝ, Rastislav - BESTERCIOVÁ, Dominika - RIEČANSKÝ, Igor. Genetické determinanty vrátkovania senzorických podnetov u človeka. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 94. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. Fyziologické dni). Type: AFH
 • ROVNÝ, Rastislav - BESTERCIOVÁ, Dominika - RIEČANSKÝ, Igor**. Genetic determinants of gating functions: do we get closer to understanding schizophrenia etiopathogenesis? In Frontiers in Psychiatry, 2020, vol. 11, art. no. 550225. (2019: 2.849 - IF, Q2 - JCR, 1.229 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-0640. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.550225>. Type:
 • RUCKI, Marián** - KEJLOVÁ, Kristína - VLKOVÁ, Alena - JÍROVÁ, Dagmar - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - SVOBODOVÁ, Lada - KANĎÁROVÁ, Helena - LETAŠIOVÁ, Silvia - KOLÁŘOVÁ, Hana - MANNERSTROM, Marika - HEINONEN, Tuula. Evaluation of toxicity profiles of rare earth elements salts (lanthanides). In Journal of Rare Earths, 2020, [article in press]. (2019: 3.104 - IF, Q2 - JCR, 0.646 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1002-0721. Type: ADMA

  Citácie:
  [1.2] GU, Yang Guang - GAO, Yan Peng - HUANG, Hong Hui - WU, Feng Xia. First attempt to assess ecotoxicological risk of fifteen rare earth elements and their mixtures in sediments with diffusive gradients in thin films. In WATER RESEARCH. ISSN 0043-1354, 2020, vol. 185, art. no. 116254., Registrované v: SCOPUS

 • SASVARIOVÁ, M. - MICHÁLIKOVÁ, Dominka - TYUKOS KAPRINAY, Barbara - SALVARAS, Lazaros - HRIČÁKOVÁ, Slavomila - KNEZL, Vladimír - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - STANKOVIČOVÁ, Tatiana**. The effect of venlafaxine on blood pressure and ECG in rats fed with high-fat-fructose diet. In Interdisciplinary toxicology, 2019, vol. 12, no. 4, p. 192-199. (2018: 0.274 - SJR, Q3 - SJR). (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva). Type: ADNB
 • SCHMIDT, Christian - MARKUS, Ján - KANĎÁROVÁ, Helena - WIEST, Joachim**. Tissue-on-a-Chip: Microphysiometry with human 3D-models on transwell inserts. In Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2020, vol. 8, art. no. 760. (2019: 3.644 - IF, Q2 - JCR, 0.908 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2296-4185. Type: ADCA
 • SILVA, Daniel Botelho - MENDES, Eduarda - SUMMERS, Eleanor J - NECA, Ana - JACINTO, Ana C. - REIS, Telma - AGOSTINHO, Paula - BOLEA, Irene - JIMENO, Luisa M. - MATEUS, Luisa M. - OLIVEIRA-CAMPOS, Ana M.F. - UNZETA, Mercedes - MARCO-CONTELLES, José - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - RAMSAY, Rona R.** - CARREIRAS, Carmo M.**. Synthesis, biological evaluation, and molecular modeling of nitrile-containing compounds: Exploring multiple activities as anti-Alzheimer agents. In Drug Development Research, 2020, vol. 81, no. 2, p. 215-231. (2019: 1.902 - IF, Q3 - JCR, 0.483 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0272-4391.(COST Action CM1103 : Štrukturálne podmienené navrhovanie liečiv na diagnózu a liečenie neurologických ochorení. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2). Type: ADCA
 • SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav - LE BARON, Tyler W. - SINGAL, Pawan K. - BUDAY, Jozef - BARANČÍK, Miroslav. Oxidative Stress and Pathways of Molecular Hydrogen Effects in Medicine. In Current Pharmaceutical Design, 2020, vol., no., p. Online ahead of print. (2019: 2.208 - IF, Q3 - JCR, 0.606 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1381-6128. Type: ADCA
 • SOCHOROVÁ, Lenka - PRŮŠOVÁ, Božena - CEBOVÁ, Martina - JURÍKOVÁ, Tünde - MLČEK, Jiří - ADAMKOVÁ, Anna - NEDOMOVÁ, Šárka - BARON, Mojmír - SOCHOR, Jiří**. Health effects of grape seed and skin extracts and their influence on biochemical markers. In Molecules, 2020, vol. 25, no., art. no. 5311. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Type:
 • STANKO, P.* - BAKA, T.* - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - BARTA, Andrej - JANEGA, Pavol - ADAMCOVÁ, M. - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor**. Ivabradine ameliorates kidney fibrosis in L-NAME-induced hypertension. In Frontiers in Medicine, 2020, vol. 7, art. no. 325. (2019: 3.900 - IF, Q1 - JCR, 1.180 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-858X. Dostupné na internete: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.00325/full>(VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov). Type: ADCA
 • ST-PIERRE, Marie-Kim - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BÖGI, Eszter - TREMBLAY, Marie-Éve. Shedding Light on the Dark Side of the Microglia. In ASN Neuro, 2020, vol. 12, art. no. 1759091420925335, 10 p. (2019: 4.167 - IF, Q2 - JCR, 1.200 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1759-0914. Type: ADMA
 • STRAKA, I. - MINÁR, Michal - ŠKORVÁNEK, Matej - GROFIK, Milan - DANTEROVÁ, Katarína - BENETIN, Ján - KURČA, Egon - GAŽOVÁ, Andrea - BOLEKOVÁ, Veronika - WYMAN-CHICK, Kathryn A. - KYSELOVIČ, Ján - VALKOVIČ, Peter**. Adherence to pharmacotherapy in patients with Parkinson's disease taking three and more daily doses of medication. In Frontiers in Neurology, 2019, vol. 10, art. no. 799. (2018: 2.635 - IF, Q3 - JCR, 1.185 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1664-2295. Type: ADMA

  Citácie:
  [1.1] FELDMANN, F. - ZIPPRICH, H.M. - WITTE, O.W. - PRELL, T. Self-Reported Nonadherence Predicts Changes of Medication after Discharge from Hospital in People with Parkinson's Disease. In PARKINSONS DISEASE. ISSN 2090-8083, JUL 4 2020, vol. 2020, art. no. 4315489., Registrované v: WOS

  [1.1] PRELL, T. - SIEBECKER, F. - LORRAIN, M. - TONGES, L. - WARNECKE, T. - KLUCKEN, J. - WELLACH, I. - BUHMANN, C. - WOLZ, M. - LORENZL, S. - HERBST, H. - EGGERS, C. - MAI, T. Specialized Staff for the Care of People with Parkinson's Disease in Germany: An Overview. In JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. AUG 2020, vol. 9, no. 8, art. no. 2581., Registrované v: WOS

  [1.1] TOSIN, M.H.S. - STEBBINS, G.T. - GOETZ, C.G. - SANTANA, R.F. - LEITE, M.A.A. - OLIVEIRA, B.G.R.B. Measuring Medication Adherence in Parkinson's Disease: A Systematic Review of Contributing Components in Rating Scales. In MOVEMENT DISORDERS CLINICAL PRACTICE. ISSN 2330-1619, AUG 2020, vol. 7, no. 6, p. 607-615., Registrované v: WOS

  [1.2] MENDORF, S. - WITTE, O.W. - ZIPPRICH, H. - PRELL, T. Association Between Nonmotor Symptoms and Nonadherence to Medication in Parkinson's Disease. In FRONTIERS IN NEUROLOGY, 2020, vol. 11, art. no. 551696., Registrované v: SCOPUS

 • SVOBODOVÁ, Lada** - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - RUCKI, Marián - KEJLOVÁ, Kristína - KANĎÁROVÁ, Helena - KOLÁŘOVÁ, Hana - MANNERSTROM, Marika - HEINONEN, Tuula. Safety testing of adult novelties using in vitro methods. In Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2020, vol. 117, art. no. 104780. (2019: 2.652 - IF, Q1 - JCR, 0.842 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0273-2300. Type: ADCA
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - TRIBULOVÁ, Narcisa - KOPKAN, Libor - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Remodeling of extracellular matrix and communication in the rat heart after experimentally induced volume overload of the heart. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 23. ISBN 978-80-89991-05-1.(VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - TRIBULOVÁ, Narcisa - KOPKAN, Libor - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Remodelácia medzibunkovej hmoty a komunikácie v srdci potkana po experimentálne vyvolanom objemovom preťažení srdca. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1982. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Type: AFH
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - RADOŠINSKÁ, Jana - WALLUKAT, G. - BARANČÍK, Miroslav - WALLUKAT, A. - KNEZL, Vladimír - SÝKORA, Matúš - PAULIS, Ľudovít - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Suppression of β1-Adrenoceptor Autoantibodies is Involved in the Antiarrhythmic Effects of Omega-3 Fatty Acids in Male and Female Hypertensive Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 2, art. no. 526. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADCA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - VICZENCZOVÁ, Csilla - ANDELOVÁ, Katarína - SÝKORA, Matúš - CHAUDAGAR, Kiranj - BARANČÍK, Miroslav - ADAMCOVÁ, Michaela - KNEZL, Vladimír - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - WEISMANN, Peter - SLEZÁK, Ján - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Antiarrhythmic Effects of Melatonin and Omega-3 Are Linked With Protection of Myocardial Cx43 Topology and Suppression of Fibrosis in Catecholamine Stressed Normotensive and Hypertensive Rats. In Antioxidants, 2020, vol. 9, iss. 6, p. E546. (2019: 5.014 - IF, Q1 - JCR, 1.100 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921.(VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADMA

  Citácie:
  [1.1] NING, Bin - ZHANG, Feifei - SONG, Xuelian - HAO, Qingqing - LI, Yingxiao - LI, Rong - DANG, Yi. Cardiac contractility modulation attenuates structural and electrical remodeling in a chronic heart failure rabbit model. In JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH. ISSN 0300-0605, 2020, vol. 48, no. 10, pp., Registrované v: WOS

 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - BARANČÍK, Miroslav - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa. Anti-arytmický účinok omega-3 polynenasýtených mastných kyselín prostredníctvom zníženia tvorby autoprotilátok voči β1-adrenergným receptorom v experimentálnom modeli hypertenzie. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2067. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Type: AFH
 • ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BÖGI, Eszter. MICROGLIA – The Brain All-Rounders. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 24. ISBN 978-80-89991-05-1.(Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • ŠKANDÍK, Martin - MRVOVÁ, Nataša - BEZEK, Štefan - RAČKOVÁ, Lucia**. Semisynthetic quercetin-quinone mitigates BV-2 microglia activation through modulation of Nrf2 pathway. In Free Radical Biology and Medicine, 2020, vol. 152, p. 18-32. (2019: 6.170 - IF, Q1 - JCR, 1.841 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0891-5849.(Vega č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. VEGA č. 2/0031/12 : Starnutie mozgu a neuroprotektívne antioxidanty: Ovplyvnenie glií ako terapeutická stratégia?. VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] KIM, J.-E. - PARK, H. - LEE, J.-E. - KANG, T.-C. CDDO-Me Inhibits Microglial Activation and Monocyte Infiltration by Abrogating NF kappa B- and p38 MAPK-Mediated Signaling Pathways Following Status Epilepticus. In CELLS. eISSN: 2073-4409, 2020, vol. 9, no. 5, art. no. 1123., Registrované v: WOS

  [1.2] WANG, Y. - TAO, B. - WAN, Y. - SUN, Y. - WANG, L. - SUN, J. - LI, C. Drug delivery based pharmacological enhancement and current insights of quercetin with therapeutic potential against oral diseases. In BIOMEDICINE AND PHARMACOTHERAPY. ISSN 0753-3322, 2020, vol. 128, art. no. 110372., Registrované v: SCOPUS

 • ŠKANDÍK, Martin. Celulárne a molekulárne mechanizmy starnutia a súvisiacich ochorení: Ovplyvnenie pomocou látok syntetického a prírodného pôvodu : dizertačná práca, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Lucia Račková, oponenti: Ingrid Žitňanová, Milan Nagy. Bratislava, 2020. 157 s. 20.08.2020. Ústav biochémie a mikrobiológie. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, študijný program: biochémia, študijný odbor: 17. chémia. Školiace pracovisko: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava(Vega č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. VEGA č. 2/0031/12 : Starnutie mozgu a neuroprotektívne antioxidanty: Ovplyvnenie glií ako terapeutická stratégia?. VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: DAI
 • ŠKANDÍK, Martin. Celulárne a molekulárne mechanizmy starnutia a súvisiacich ochorení: Ovplyvnenie pomocou látok syntetického a prírodného pôvodu : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademického titulu "philosophiae doctor" v doktorandskom študijnom programe: biochémia, v študijnom odbore 17. chémia : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Lucia Račková, oponenti: Ingrid Žitňanová, Milan Nagy. Bratislava, 2020. 29 s. Type: GII
 • ŠKRÁTEK, Martin** - DVUREČENSKIJ, Andrej - KLUKNAVSKÝ, Michal - BARTA, Andrej - BALIŠ, Peter - MIČUROVÁ, Andrea - CIGÁŇ, Alexander - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - MAŇKA, Ján** - BERNÁTOVÁ, Iveta. Sensitive SQUID bio-magnetometry for determination and differentiation of biogenic iron and iron oxide nanoparticles in the biological samples. In Nanomaterials, 2020, vol. 10, no. 10, art. no. 1993. (2019: 4.324 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991.(APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0164/17 : Výskum možností a rozvoj SQUID magnetometrie pre vybrané aplikácie v biomedicíne a materiálovom výskume). Type: ADCA
 • ŠOLTÉS, Ladislav - VALACHOVÁ, Katarína - MACH, Mojmír - JURÁNEK, Ivo. Composite membranes containing a smart-released cytoprotectant targeting the inflamed tissue and use thereof : číslo európskej patentovej prihlášky EP20020280.2. Type: AGJ
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - ELMAZOGLU, Zübeyir - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan**. Triglyceride-lowering effect of the aldose reductase inhibitor cemtirestat - another factor that may contribute to attenuation of symptoms of peripheral neuropathy in STZ-diabetic rats. In Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2020, vol. 393, no. 4, p. 651-661. (2019: 2.050 - IF, Q3 - JCR, 0.614 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-1298.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] KOUSAXIDIS, A. - PETROU, A. - LAVRENTAKI, V. - FESATIDOU, M. - NICOLAOU, I. - GERONIKAKI, A. Aldose reductase and protein tyrosine phosphatase 1B inhibitors as a promising therapeutic approach for diabetes mellitus. In EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. ISSN 0223-5234, 2020, vol. 207, art. no. 112742., Registrované v: SCOPUS

  [1.2] PAUL, D.A. - QURESHI, A.R.M. - RANA, A.Q. Peripheral neuropathy in Parkinson’s disease. In NEUROLOGICAL SCIENCES. ISSN 1590-1874, 2020, [Early Access: MAY 2020], Registrované v: SCOPUS

 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - MEDINA-CAMPOS, Omar Noel - PEDRAZA-CHAVERRI, José - COLIN-GONZÁLES, Ana Laura - PIEDRA-GARCIA, Francisco - RANGEL-LÓPEZ, Edgar - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - CEYLAN-ISIK, Asli F. - KARASU, Çimen - SANTAMARIA, Abel - ŠTEFEK, Milan**. Antioxidant Mechanisms in the Neuroprotective Action of Cemtirestat: Studies in Chemical Models, Liposomes and Rat Brain Cortical Slices. In Neuroscience, 2020, vol. 443, p. 206-217. (2019: 3.056 - IF, Q2 - JCR, 1.364 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0306-4522.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Type: ADCA
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta** - RAČKOVÁ, Lucia - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - BALLEKOVÁ, Jana - VISKUPIČOVÁ, Jana - MICHÁLIKOVÁ, Silvia - TASKOPARAN, Betul - ELMAZOGLU, Zübeyir - LANIŠNIK RIŽNER, Tea - KARASU, Çimen - BANERJEE, Sreeparna - ŠTEFEK, Milan. General toxicity assessment of the novel aldose reductase inhibitor cemtirestat. In Interdisciplinary toxicology, 2019, vol. 12, no. 3, p. 120-128. (2018: 0.274 - SJR, Q3 - SJR). (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Type: ADNB

  Citácie:
  [1.2] KOUSAXIDIS, A. - PETROU, A. - LAVRENTAKI, V. - FESATIDOU, M. - NICOLAOU, I. - GERONIKAKI, A. Aldose reductase and protein tyrosine phosphatase 1B inhibitors as a promising therapeutic approach for diabetes mellitus. In EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. ISSN 0223-5234, 2020, vol. 207, art. no. 112742., Registrované v: SCOPUS

 • ŠPAGLOVÁ, Miroslava** - ČUCHOROVÁ, Mária - ŠIMUNKOVÁ, Veronika - MATÚŠOVÁ, Desana - ČIERNA, Martina - STARÝCHOVÁ, Lenka - BAUEROVÁ, Katarína. Possibilities of the microemulsion use as indomethacin solubilizer and its effect on in vitro and ex vivo drug permeation from dermal gels in comparison with Transcutol®. In Drug Development and Industrial Pharmacy, 2020, vol. 46, no. 9, p. 1468-1476. (2019: 2.365 - IF, Q3 - JCR, 0.521 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0363-9045.(APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja). Type: ADCA
 • TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - HASSAN, Mohamed A.** - VALACHOVÁ, Katarína** - OMER, Ahmed Mohamed - EL-SHAFEEY, Muhammad E.A. - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir - ŠOLTÉS, Ladislav. Enhancement of wound healing by chitosan/hyaluronan polyelectrolyte membrane loaded with glutathione: in vitro and in vivo evaluations. In Journal of Biotechnology, 2020, vol. 310, p. 103-113. (2019: 3.503 - IF, Q2 - JCR, 0.992 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0168-1656.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] BAZMANDEH, Abbas Zakeri - MIRZAEI, Esmaeil - FADAIE, Milad - SHIRIAN, Sadegh - GHASEMI, Younes. Dual spinneret electrospun nanofibrous/gel structure of chitosan-gelatin/chitosan-hyaluronic acid as a wound dressing: In-vitro and in-vivo studies. In International Journal of Biological Macromolecules. ISSN 01418130, 2020-11-01, 162, pp. 359-373., Registrované v: SCOPUS

  [1.2] EIVAZZADEH-KEIHAN, Reza - KHALILI, Farzane - ALIABADI, Hooman Aghamirza Moghim - MALEKI, Ali - MADANCHI, Hamid - ZIABARI, Elaheh Ziaei - BANI, Milad Salimi. Alginate hydrogel-polyvinyl alcohol/silk fibroin/magnesium hydroxide nanorods: A novel scaffold with biological and antibacterial activity and improved mechanical properties. In International Journal of Biological Macromolecules. ISSN 01418130, 2020-11-01, 162, pp. 1959-1971., Registrované v: SCOPUS

  [1.2] MALLAKPOUR, Shadpour - RAMEZANZADE, Vahid. Green fabrication of chitosan/tragacanth gum bionanocomposite films having TiO<inf>2</inf>@Ag hybrid for bioactivity and antibacterial applications. In International Journal of Biological Macromolecules. ISSN 01418130, 2020-11-01, 162, pp. 512-522., Registrované v: SCOPUS

 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna. Vplyv perivaskulárneho tukového tkaniva na adrenergické kontrakcie magistrálnych tepien u potkanov s rôznou predispozíciou k hypertenzii. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 115. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. Fyziologické dni). Type: AFH
 • TRIBULOVÁ, Narcisa - KURAHARA, Lin Hai - HLIVÁK, Peter - HIRANO, Katsuya - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Pro-Arrhythmic Signaling of Thyroid Hormones and Its Relevance in Subclinical Hyperthyroidism. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, pii. 2844. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADCA
 • TRUBAČOVÁ, Simona** - KOVÁČOVÁ, Dominika - KLIMAS, Ján - PAULIS, Ľudovít. Animal models of pulmonary hypertension = Animálne modely pľúcnej hypertenzie. In Cardiology Letters, 2020, vol. 29, no. 3, p. 183-194. (2019: 0.113 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. Type: ADNB
 • VALACHOVÁ, Katarína** - HAFEZ, Elsayed E. - NAGY, Milan - ŠOLTÉS, Ladislav. Antioxidative Properties of Punica granatum, Peganum harmala, Dianthus caryophyllus, and Vitis vinifera Extracts against Free Radicals : chapter 10. In Green Chemistry and Biodiversity : Principles, Techniques, and Correlations. - Burlington, Ontario : Apple Academic Press, CRC Press, 2020, p. 135-152. ISBN 9781771887946. Type: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠVÍK, Karol - BIRÓ, Csaba - ŠOLTÉS, Ladislav. Skin wound healing with composite biomembranes loaded by tiopronin or captopril. In Journal of Biotechnology, 2020, vol. 310, p. 49-53. (2019: 3.503 - IF, Q2 - JCR, 0.992 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0168-1656.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] SPAMPINATO, S.F. - CARUSO, G.I. - DE PASQUALE, R. - SORTINO, M.A. - MERLO, S. The treatment of impaired wound healing in diabetes: Looking among old drugs. In PHARMACEUTICALS. ISSN 1424-8247, 2020, vol. 13, no. 4, art. no. 60., Registrované v: SCOPUS

 • VALACHOVÁ, Katarína - MACH, Mojmír** - ŠOLTÉS, Ladislav. Oxidative Degradation of High-Molar-Mass Hyaluronan: Effects of Some Indole Derivatives to Hyaluronan Decay. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 16, art. no. 5609. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov). Type: ADCA
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia - BÖGI, Eszter - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - DUBOVICKÝ, Michal. Effect of antidepressant mirtazapine on maternal health and offspring neurobehavioral development in rats. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 25. ISBN 978-80-89991-05-1.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Type: AFH
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia - BÖGI, Eszter - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BELOVIČOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Effects of Maternal Depression and/or Treatment with Antidepressant Mirtazapine During Pregnancy and Lactation on the Health of Mother’s and Neurobehavioral Development of Rat Offspring. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 76-77. (2019: 0.337 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva). Type: AFK
 • VULGANOVÁ, Katarína - MALIAR, T.** - MALIAROVÁ, Mária - NEMEČEK, Peter - VISKUPIČOVÁ, Jana - BALÁŽOVÁ, A. - SOKOL, J. Biologically valuable components, antioxidant activity and proteinase inhibition activity of leaf and callus extracts of Salvia sp. In Nova Biotechnologica et Chimica, 2019, vol. 18, no. 1, p. 25-36. (2018: 0.173 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6905. Type: ADNB
 • ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - VALOVIČ, P. - BALIŠ, Peter - CHOMOVÁ, Mária. Vplyv perivaskulárneho tukového tkaniva na adrenergické kontrakcie mezenterickej tepny u potkanov s rôznym stupňom telesnej adipozity. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 126. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. Fyziologické dni). Type: AFH
 • ŽDÍMALOVÁ, Mária** - BOHUMEL, Tomáš - PLACHÁ-GREGOROVSKÁ, Kateřina - WEISMANN, Peter - EL FALOUGY, Hisham. Graph cutting in image processing handling with biological data analysis. In Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 945.Information Technology, System Research, and Computational Physics. - Cham : Springer Nature, 2020, 2020, p. 203-216. ISBN 978-3-030-18057-7. Contemporary Computational Science : proceedings of the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018). ITSRCP18, CompIMAGE18. - Kraków : AGH University of Science and Technology, 2018, p. 112. ISBN 978-83-66016-22-4.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics. ITSRCP18). Type: ADMB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus