Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • AHUJA, Varun - KRISHNAPPA, M. - KANĎÁROVÁ, Helena. In silico toxicity prediction using Derek Nexus® for skin sensitization, phototoxicity, hepatotoxicity and in vitro hERG inhibition = In silico toxicity prediction using Derek Nexus (R) for skin sensitization, phototoxicity, hepatotoxicity and in vitro hERG inhibition. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2021, vol. 350, suppl., p. S250, LP-18. (2020: 4.372 - IF, Q2 - JCR, 1.007 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-4274. (EUROTOX 2021 : Congress of the European Societies of Toxicology) Typ: AEMA
 • ANDELOVÁ, Katarína - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - PRADO, Natalia - DIEZ, Emiliano - HLIVÁK, Peter - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Cardiac Connexin-43 Hemichannels and Pannexin1 Channels: Provocative Antiarrhythmic Targets. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 260. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22010260 (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] CALDERON-GARCIDUENAS, Lilian - GONZALEZ-MACIEL, Angelica - REYNOSO-ROBLES, Rafael - LUIS RODRIGUEZ-LOPEZ, Jose - SILVA-PEREYRA, Hector G. - LABRADA-DELGADO, Gladis J. - PEREZ-GUILLE, Beatriz - EUGENIA SORIANO-ROSALES, Rosa - JIMENEZ-BRAVO LUNA, Miguel Angel - BRITO-AGUILAR, Rafael - MUKHERJEE, Partha S. - GAYOSSO-CHAVEZ, Carlos - DELGADO-CHAVEZ, Ricardo. Environmental Fe, Ti, Al, Cu, Hg, Bi, and Si Nanoparticles in the Atrioventricular Conduction Axis and the Associated Ultrastructural Damage in Young Urbanites: Cardiac Arrhythmias Caused by Anthropogenic, Industrial, E-Waste, and Indoor Nanoparticles. In ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. ISSN 0013-936X, 2021, vol. 55, no. 12, pp. 8203-8214., Registrované v: WOS
  [1.1] HIRSCHHAEUSER, Christine - LISSONI, Alessio - GOERGE, Philipp Maximilian - LAMPE, Paul D. - HEGER, Jacqueline - SCHLUETER, Klaus-Dieter - LEYBAERT, Luc - SCHULZ, Rainer - BOENGLER, Kerstin. Connexin 43 phosphorylation by casein kinase 1 is essential for the cardioprotection by ischemic preconditioning. In BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY. ISSN 0300-8428, 2021, vol. 116, no. 1, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] OLEJNICKOVA, Veronika - KOCKA, Matej - KVASILOVA, Alena - KOLESOVA, Hana - DZIACKY, Adam - GIDOR, Tom - GIDOR, Lihi - SANKOVA, Barbora - GREGOROVICOVA, Martina - GOURDIE, Robert G. - SEDMERA, David. Gap Junctional Communication via Connexin43 between Purkinje Fibers and Working Myocytes Explains the Epicardial Activation Pattern in the Postnatal Mouse Left Ventricle. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2021, vol. 22, no. 5, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] PAPATHANASIOU, Konstantinos A. - GIOTAKI, Sotiria G. - VRACHATIS, Dimitrios A. - SIASOS, Gerasimos - LAMBADIARI, Vaia - ILIODROMITIS, Konstantinos E. - KOSSYVAKIS, Charalampos - KAOUKIS, Andreas - RAISAKIS, Konstantinos - DEFTEREOS, Gerasimos - PAPAIOANNOU, Theodore G. - GIANNOPOULOS, Georgios - AVRAMIDES, Dimitrios - DEFTEREOS, Spyridon G. Molecular Insights in Atrial Fibrillation Pathogenesis and Therapeutics: A Narrative Review. In DIAGNOSTICS, 2021, vol. 11, no. 9, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] RETAMAL, Mauricio A. - FERNANDEZ-OLIVARES, Ainoa - STEHBERG, Jimmy. Over-activated hemichannels: A possible therapeutic target for human diseases. In BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE. ISSN 0925-4439, 2021, vol. 1867, no. 11, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] YING, Wenbing - ZHENG, Kesi - WU, Yuanzhao - WANG, Ouchen. Pannexin 1 Mediates Gastric Cancer Cell Epithelial-Mesenchymal Transition via Aquaporin 5. In BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN. ISSN 0918-6158, 2021, vol. 44, no. 8, pp. 1111-1119., Registrované v: WOS
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - PAVELKA, Stanislav - TRIBULOVÁ, Narcisa. Capillary Network and Connexin-43 Are Enhanced in Response of Hairless Rat Heart to Increased Thermogenesis. In 7th Meeting of the European Section and 8th Meeting of the North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), Banja Luka 20-23 September 2021 : Abstracts, abstract ID: 75. Scripta Medica, 2021, vol. 52, suppl. 1, p. 65. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: AFK
 • ANDELOVÁ, Natália - KUNŠTEK, Lukáš - WACZULÍKOVÁ, Iveta - TALIAN, Ivan - RAVINGEROVÁ, Táňa - FERKO, Miroslav. Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts, abstract no. 2244. (APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - MACH, Mojmír. Behaviorálne dôsledky opakovaného podávania pyridoindolového derivátu SMe1EC2M3 v animálnom modeli mierneho chronického stresu. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2135. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2135 (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BÖGI, Eszter - DUBOVICKÝ, Michal. Behavioral Consequences of Maternal Depression and Antidepressant Treatment of Rats during Perinatal Period. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 8. ISBN 978-80-89991-06-8. (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BÖGI, Eszter - KALOČAYOVÁ, Barbora - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal. Krátkodobé neurobehaviorálne dôsledky liečby bupropiónom v perinatálnom období potomstva potkanov = Short term neurobehavioral consequences of bupropion treatment of rat offspirng during perinatal period. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 27. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - MACH, Mojmír. Preclinical and clinical aspects of pharmacoresistant depression. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2021, vol. 14, suppl. 1, p. 27. (2020: 0.297 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2021 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: AFL
 • BARTEKOVÁ, Monika** - ADAMEOVÁ, Adriana - GÖRBE, Anikó - FERENCZYOVÁ, Kristína - PECHÁŇOVÁ, Oľga - LAZOU, Antigone - DHALLA, Naranjan S. - FERDINANDY, Péter - GIRICZ, Zoltán**. Natural and synthetic antioxidants targeting cardiac oxidative stress and redox signaling in cardiometabolic diseases. In Free Radical Biology and Medicine, 2021, vol. 169, p. 446-477. (2020: 7.376 - IF, Q1 - JCR, 1.912 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0891-5849. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2021.03.045 (VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] DAIBER, Andreas - ANDREADOU, Ioanna - SCHULZ, Rainer - HAUSENLOY, Derek J. Special issue "Implications of oxidative stress and redox biochemistry for heart disease and cardioprotection The EU-CARDIOPROTECTION COST action (CA16225)". In FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE. ISSN 0891-5849, 2021, vol. 171, no., pp. 314-318., Registrované v: WOS
  [1.1] GONZALEZ-HEDSTROM, Daniel - DE LA FUENTE-FERNANDEZ, Maria - PRIEGO, Teresa - ISABEL MARTIN, Ana - AMOR, Sara - LOPEZ-CALDERON, Asuncion - MANUEL INAREJOS-GARCIA, Antonio - LUIS GARCIA-VILLALON, Angel - GRANADO, Miriam. Addition of Olive Leaf Extract to a Mixture of Algae and Extra Virgin Olive Oils Decreases Fatty Acid Oxidation and Synergically Attenuates Age-Induced Hypertension, Sarcopenia and Insulin Resistance in Rats. In ANTIOXIDANTS, 2021, vol. 10, no. 7, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] MOOS, Walter H. - FALLER, Douglas V. - GLAVAS, Ioannis P. - HARPP, David N. - KAMPERI, Natalia - KANARA, Iphigenia - KODUKULA, Krishna - MAVRAKIS, Anastasios N. - PERNOKAS, Julie - PERNOKAS, Mark - PINKERT, Carl A. - POWERS, Whitney R. - STELIOU, Kosta - TAMVAKOPOULOS, Constantin - VAVVAS, Demetrios G. - ZAMBONI, Robert J. - SAMPANI, Konstantina. Pathogenic mitochondrial dysfunction and metabolic abnormalities. In BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY. ISSN 0006-2952, 2021, vol. 193, no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bcp.2021.114809., Registrované v: WOS
  [1.2] HASHEMINASABGORJI, Elham - JHA, Jay C. Dyslipidemia, diabetes and atherosclerosis: Role of inflammation and ros-redox-sensitive factors. In Biomedicines, 2021-11-01, 9, 11, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines9111602., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] JAVED, Mavra - AHMED, Waqas - MIAN, Rehan - AHMAD, Abdul Momin Rizwan. (2021). Garlic as a Potential Nominee in Functional Food Industry. 10.5772/intechopen.99819., Registrované v: google scholar
  [3.1] Sangweni, N.F.; Dludla, P.V.; Chellan, N.; Mabasa, L.; Sharma, J.R.; Johnson, R. The Implication of Low Dose Dimethyl Sulfoxide on Mitochondrial Function and Oxidative Damage in Cultured Cardiac and Cancer Cells. Molecules 2021, 26, 7305. https://doi.org/10.3390/molecules26237305, Registrované v: google scholar
 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - SÝKORA, Matúš - FOGARASSYOVÁ, Mária - RAVINGEROVÁ, Táňa - BARANČÍK, Miroslav. Targeting Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury with Flavonoid Quercetin: Impact of Age and Selected Comorbidities. In 7th Meeting of the European Section and 8th Meeting of the North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), Banja Luka 20-23 September 2021 : Abstracts, abstract ID: 81. Scripta Medica, 2021, vol. 52, suppl. 1, p. 71. (VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii) Typ: AFE
 • BASAK, Aydemir Gunes - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The effect of metabolic changes on the vasoregulatory role of the nitroso and sulfide signaling pathway. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 7. ISBN 978-80-89991-06-8. (VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. Organizátori: Jakub Benko, Kristina Csatlosova, Dominika Michalikova, Michaela Piesova, Matus Sykora. Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021. 20 p. Dostupné na internete: <www.uef.sav.sk/>. ISBN 978-80-89991-06-8 (Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: GHG
 • BENKO, Jakub - CEBOVÁ, Martina - VRANKOVÁ, Stanislava. Účinok 7,8-dihydroxyflavónu v animálnych modeloch depresie. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/abstrakty-kbp-2021/ (VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GHG
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea** - GOLAS, Samuel - DROBNÁ, Magdaléna - CEBOVÁ, Martina - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Fructose intake impairs the synergistic vasomotor manifestation of nitric oxide and hydrogen sulfide in rat aorta. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 9, art. no. 4749, 17 p. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22094749 (VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie) Typ: ADCA
 • BERNÁTOVÁ, Iveta** - LÍŠKOVÁ, Silvia. Mechanisms modified by (−)-epicatechin and taxifolin relevant for the treatment of hypertension and viral infection: Knowledge from preclinical studies. In Antioxidants, 2021, vol. 10, no. 3, art. no. 467, p. 1-26. (2020: 6.312 - IF, Q1 - JCR, 1.067 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox10030467 (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu) Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] DAS, A. - BAIDYA, R. - CHAKRABORTY, T. - SAMANTA, A.K. - ROY, S. Pharmacological basis and new insights of taxifolin: A comprehensive review. In BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY. ISSN 0753-3322, OCT 2021, vol. 142, art. no. 112004., Registrované v: WOS
  [1.1] FERENCZYOVA, K. - KINDERNAY, L. - VLKOVICOVA, J. - KALOCAYOVA, B. - RAJTIK, T. - BARTEKOVA, M. Pharmacology of Catechins in Ischemia-Reperfusion Injury of the Heart. In ANTIOXIDANTS. SEP 2021, vol. 10, no. 9, art. no. 1390., Registrované v: WOS
  [1.2] No author name available. All-roundrer taxifolin? What the flavonoid in dietary supplements can do. In Deutsche Apotheker Zeitung, 2021, vol. 161, no. 33, art. no. 26, Registrované v: SCOPUS
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - BALIŠ, Peter - MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - PÚZSEROVÁ, Angelika - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - LÍŠKOVÁ, Silvia. Vascular function and nitric oxide production in iron oxide nanoparticle-treated rats exposed to acute stress : lecture. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2021, vol. 14, suppl. 1, p. 20. (2020: 0.297 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2021 : Interdisciplinary Toxicological Conference. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania) Typ: AFH
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Skúmanie lexikálno-sémantických procesov pomocou mozočkovej transkraniálnej elektrickej stimulácie. In Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 2021, roč. 117, suppl. 1, s. 6. (2020: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-0383. (DoktoGrant, application no. APP0100 : Účasť mozočka v sémantickej kognícii. VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. XIV. Slovenský psychiatrický zjazd, 19. Česko-slovenský psychiatrický zjazd a XXIV. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti na tému duševné zdravie, 24.-25.9. 2021.) Typ: AFG
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Modulation of cognitive functions with cerebellar transcranial direct current stimulation. In 67. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie : 21. - 22. října 2021, Praha. - 2021, poster č. 5. (DoktoGrant, application no. APP0100 : Účasť mozočka v sémantickej kognícii. VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: AFG
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Modulation of lexical-semantic processing by cerebellar tDCS. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 9. ISBN 978-80-89991-06-8. (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. DoktoGrant, application no. APP0100 : Účasť mozočka v sémantickej kognícii. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Využitie transkraniálnej elektrickej stimulácie mozočka na štúdium kognitívnych funkcií. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 12-13. ISBN 978-80-973662-3-0. (DoktoGrant, application no. APP0100 : Účasť mozočka v sémantickej kognícii. VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Modulácia kognitívnych funkcií pomocou mozočkovej transkraniálnej elektrickej stimulácie. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/abstrakty-kbp-2021/ (DoktoGrant, application no. APP0100 : Účasť mozočka v sémantickej kognícii. VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: AFH
 • BESTERCIOVÁ, Dominika. Multifunkčný MOZOČEK. In Quark : magazín o vede a technike, 2021, roč. XXVII, č. 5, s. 40. ISSN 1335-4000. Typ: BDF
 • BOĎO, Pavol - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠTEFEK, Milan - BOHÁČ, A. Acidobázické vlastnosti cemtirestatu a stanovenie rozdeľovacieho pomeru cemtirestatu v systéme n-oktanol/vodná fáza = Acid-base properties of cemtirestat and determination of distribution ratio of cemtirestat in the n-octanol/water phase system. In Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike XVI : venované spomienke na priekopníkov slovenskej experimentálnej a klinickej farmakológie prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc. Editor Peter Křenek, recenzenti: Ján Klimas, Stanislava Kosírová, Eva Kráľová, Peter Křenek, Marek Máťuš, Peter Vavrinec. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2021, s. 49-54. ISBN 978-80-223-5255-0. (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc.) Typ: AFD
 • BOĎO, Pavol - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan. Preclinical evaluation of the novel aldose reductase inhibitor cemtirestat: relationship of Ki vs IC50 by Cheng-Prusoff equations = Predklinické hodnotenie nového inhibítora aldózareduktázy, cemtirestatu: vzťah Ki vs IC50 pomocou Cheng-Prusoffových rovníc. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2168. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2168 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • BOĎO, Pavol - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan - BOHÁČ, A. Novel Aldose Reductase Inhibitors Based on Triazinoindole Scaffold: Synthetic Chemistry and Acid-Base Properties. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 10. ISBN 978-80-89991-06-8. (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • BOŤANSKÁ, Barbora - BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - FOGARASSYOVÁ, Mária - KINDERNAY, Lucia - BARANČÍK, Miroslav**. Matrix Metalloproteinases and Their Role in Mechanisms Underlying Effects of Quercetin on Heart Function in Aged Zucker Diabetic Fatty Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 4457. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22094457 (VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS: 26220120062 : Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia) Typ: ADCA
 • BOŤANSKÁ, Barbora - BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - FOGARASSYOVÁ, Mária - KINDERNAY, Lucia - BARANČÍK, Miroslav. Matrix Metalloproteinases and Their Role in Mechanisms Underlying Effects of Quercetin on Heart Function in Zucker Diabetic Fatty Rats. In 7th Meeting of the European Section and 8th Meeting of the North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), Banja Luka 20-23 September 2021 : Abstracts, abstract ID: 66. Scripta Medica, 2021, vol. 52, suppl. 1, p. 56. (VEGA č. 2/0179/21 : Úloha makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii) Typ: AFK
 • CSEKES, Erika - RAČKOVÁ, Lucia. Optimalizácia bunkového modelu predčasnej senescencie indukovanej oxidačným stresom ako nástroja na hodnotenie prírodných zlúčenín. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2234. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2234 (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 1/0284/20 : Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • CSEKES, Erika** - RAČKOVÁ, Lucia. Optimization of oxidative stress-induced premature senescence model using VH10 fibroblasts for assessment of natural compounds. In SFRR-E 2021 annual meeting. Redox Biology in the 21st Century: A New Scientific Discipline. Belgrade, Serbia, June 15-18, 2021 : meeting abstracts [elektronický zdroj]. - Belgrade : SFRR-E, 2021, p. 172. Dostupné na internete: https://www.sfrre2021belgrade.rs/wp-content/uploads/2021/06/2021_SFRRE_abstracts.pdf (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 1/0284/20 : Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie. SFRR-E 2021. Annual Meeting : Redox Biology in the 21st Century: A New Scientific Discipline) Typ: GHG
 • BRUCKNEROVÁ, Jana - BABALA, Jozef - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - JURÁNEK, Ivo - BRUCKNEROVÁ, Ingrid**. Rare Causes of Respiratory Insufficiency in Newborns. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S637-S647. (2019: 1.655 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934613 (Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: ADCA
 • BUBALO, Natalia - KEJLOVÁ, Kristína - SZABÓ, Györgyi - NEUHAUS, W. - KANĎÁROVÁ, Helena. The Principles of 3rs in the Middle and East Eu – What we have learned and what was achieved? : Round table discussion. In RegToxInVitro - Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 - 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. - Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 25-26. ISBN 978-80-89738-24-3. (RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana** - MARKO, Martin - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František - RIEČANSKÝ, Igor - HIRJAKOVÁ, Zuzana. Effect of virtual height exposure on postural control. In Gait & Posture, 2021, vol. 90, p. 21. (2020: 2.840 - IF, Q2 - JCR, 0.854 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-6362. (APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku. Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka) Typ: AEMA
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - VALKOVIČ, Peter - KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František. Hodnotenie vzpriameného postoja u starších zdravých ľudí a u pacientov s Parkinsonovou chorobou pomocou stabilometrie a akcelerometrie. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 18-19. ISBN 978-80-973662-3-0. (APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku. Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka. VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František - RIEČANSKÝ, Igor. Strach z výšky v prostredí virtuálnej reality. In 67. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie : 21. - 22. října 2021, Praha. - 2021. (Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka) Typ: GII
 • CALONI, Francesca - CAZZANIGA, Alessandra - COCCINI, Teresa - GUTLEB, Arno C. - KANĎÁROVÁ, Helena - CERIOTTI, Laura - RASHIDI, Hassan - SAMBUY, Yula - VON AULOCK, Sonja - WILFINGSEDER, Doris. Second Virtual Summer School: Alternative Methods in Science: Towards Model Complexity : meeting report. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2021, vol. 38, no. 3, p. 510-512. (2020: 6.043 - IF, Q1 - JCR, 0.975 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2106221 (Lake Como School of Advanced Studies - Second Virtual Summer School 2021 : Alternative Methods in Science: towards model complexity) Typ: AFG
 • CEBOVÁ, Martina - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of NO donor, CO donor and anti- HMGB1 protein in experimental myocardial infarction. In Clinical Science, 2021, vol. 135, suppl. 1, p. A29. (2020: 6.124 - IF, Q1 - JCR, 1.910 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0143-5221. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1042/CS2021ECCR001 (24th Meeting of the European Council for Cardiovascular Research (ECCR), 8.-9. 10. 2021) Typ: AFG
 • CIMROVÁ, Barbora - KOVÁČ, Michal - ROVNÝ, Rastislav - RIEČANSKÝ, Igor. Inhibícia motorických odpovedí v kontexte patomechanizmov psychiatrických porúch. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 24-25. ISBN 978-80-973662-3-0. (APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • CIMROVÁ, Barbora - KOVÁČ, Michal - ROVNÝ, Rastislav - RIEČANSKÝ, Igor. Inhibícia motorických odpovedí z hľadiska fyziologických a behaviorálnych procesov. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/abstrakty-kbp-2021/ (APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GHG
 • COECKE, Sandra - ASTURIOL, David - ANTONELLI, Alessandro - BERONIUS, Anna - BERNASCONI, Camilla - BOWE, Gerard - BROWNE, Patience - COLE, Thomas - DEMENEIX, Barbara - FREYBERGER, Alexius - GILBERT, Mary - GRIGNARD, Elise - HALDER, Marlies - HILSCHEROVÁ, Klára - KIENZLER, Aude - KNAPEN, Dries - KӦHRLE, Josef - LANGEZAAL, Ingrid - LISKA, Roman - MILCAMPS, Anne - MUNN, Sharon - MUNOZ PINEIRO, Amalia - CONTI, Gea Oliveri - PAINI, Alicia - PATAK, Alex - PETRILLO, Mauro - PICKFORD, Daniel - PISTOLLATO, Francesca - BAL-PRICE, Anna - PUERTAS GALLARDO, Antonio - QUERCI, Maddalena - RAFFAEL, Barbara - RENKO, Kostja - STOKER, Tammy - SUND, Jukka - VAN DEN EEDE, Guy - WADE, Michael - WHELAN, Maurice - PENALVER NIETO, Miguel - BARTNICKA, Joanna - FORTANER, Salvador - KANĎÁROVÁ, Helena - BARON, Giovanna - CORVI, Raffaella - WORTH, Andrew. Global collaboration, harmonization and interdisciplinary efforts deliver mechanistic methods and integrated approaches for identifying human thyroid disruptors. In ALTEX Proceedings : Abstracts of the 11th World Congress, Maastricht, 2021. - Springer Spektrum, 2021, vol. 9, no. 1, p. 101-102. ISSN 2194-0479. (World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences) Typ: AFG
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu**. Maternal immune activation in rats attenuates the excitability of monoamine-secreting neurons in adult offspring in a sex-specific way. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 43, p. 82-91. (2020: 4.600 - IF, Q2 - JCR, 1.603 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.12.002 (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu) Typ: ADCA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal - BÖGI, Eszter. Účinky perinatálneho podávania bupropiónu na vývin potomstva potkanov od pôrodu až do dospelosti = Effects of perinatal bupropion administration on the rat offspring development from birth to adulthood. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 27. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína. Ovplyvňujú antidepresíva počas gravidity a laktácie funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov? : dizertačná práca, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) = Does antidepressant therapy during pregnancy and lactation effect functional brain development and behavior of rat offspring? Školiteľ: Michal Dubovický, oponenti: Martin Wawruch, Tatiana Stankovičová, Lucia Kršková. Bratislava, 2021. 108 s. 23.08.2021. Univerzita Komenského v Bratislave. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, študijný program: farmakológia, študijný odbor: 10. farmácia. Školiace pracovisko: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava (VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov) Typ: DAI
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa** - GOLAS, Samuel - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - CEBOVÁ, Martina - MALINSKÁ, Hana - HÜTTL, Martina - MARKOVA, Irena - BERÉNYIOVÁ, Andrea. The vasoactive role of perivascular adipose tissue and the sulfide signaling pathway in a nonobese model of metabolic syndrome. In Biomolecules : Open Access Journal, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 108, pp. 1-19. (2020: 4.879 - IF, Q2 - JCR, 1.125 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom11010108 (APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu) Typ: ADMA
 • ČECHOVÁ, Katarína - KLBIK, Ivan - LAKOTA, Ján - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - RUSNÁK, Jaroslav - ŠAUŠA, Ondrej. Influence of DMSO on crystallization of water at low temperatures and its impact on cell survival. In 12.5th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry : book of abstracts, programme. - Lublin, Poland : Maria Curie-Sklodowska University, 2021, p. [60]. Typ: AFG
 • DAYAR, Ezgi - CEBOVÁ, Martina - LIETAVA, Ján - PANGHYOVÁ, Elena - PECHÁŇOVÁ, Oľga**. Antioxidant effect of Lonicera caerulea L. in the cardiovascular system of obese Zucker rats. In Antioxidants, 2021, vol. 10, no. 8, art. no. 1199. (2020: 6.312 - IF, Q1 - JCR, 1.067 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox10081199 (APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie) Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] ELIZONDO-LUEVANO, J.H. - PEREZ-NARVAEZ, O.A. - SANCHEZ-GARCIA, E. - CASTRO-RIOS, R. - HERNANDEZ-GARCIA, M.E. - CHAVEZ-MONTES, A. In-Vitro Effect of Kalanchoe daigremontiana and Its Main Component, Quercetin against Entamoeba histolytica and Trichomonas vaginalis. In IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY. ISSN 1735-7020, JUL-SEP 2021, vol. 16, no. 3, p. 394-401., Registrované v: WOS
 • DAYAR, Ezgi - CEBOVÁ, Martina - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Antioxidant effect of Lonicera caerulea L. in the cardiovascular system of obese Zucker rats. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 12. ISBN 978-80-89991-06-8. (APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • DE JONG, Wim - COLEMAN, Kelly - HOFFMANN, Sebastian - LEE, Michelle - KANĎÁROVÁ, Helena - LETAŠIOVÁ, Silvia - DE LA FONTEYNE, Liset - PELLEVOISIN, Christian - HAISHIMA, Yuji - BACHELOR, Michael - TURLEY, Audrey - ROLLINS, Thor. In vitro irritation testing of medical devices: Validation and acceptance. In ALTEX Proceedings : Abstracts of the 11th World Congress, Maastricht, 2021. - Springer Spektrum, 2021, vol. 9, no. 1, p. 88. ISSN 2194-0479. (World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences) Typ: AFG
 • DOVINOVÁ, Ima** - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - GREŠOVÁ, Linda - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - HORÁKOVÁ, Ľubica - CHAN JULIE, Y.H. - BARANČÍK, Miroslav. The role of Nrf2 and PPARγ in the improvement of oxidative stress in hypertension and cardiovascular diseases. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S541-S553. (2019: 1.655 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934612 (APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] AL SHARIF, M. Development of mode of action networks related to the potential role of PPAR gamma in respiratory diseases. In PHARMACOLOGICAL RESEARCH. ISSN 1043-6618, OCT 2021, vol. 172, art. no. 105821., Registrované v: WOS
  [1.1] ROSA, A.C. - CORSI, D. - CAVI, N. - BRUNI, N. - DOSIO, F. Superoxide Dismutase Administration: A Review of Proposed Human Uses. In MOLECULES. eISSN: 1420-3049, 2021, vol. 26, no. 7., Registrované v: WOS
 • DOVINOVÁ, Ima - BARANČÍK, Miroslav - KURA, Branislav - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - KLUKNAVSKÝ, Michal - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július. Aktivácia PPAR GAMA a NRF2 pri zlepšovaní antioxidantov výstupy v oxidačnom strese, NOS, RXR u hypertenzie. In "Sex & Development" aneb Život experimentálního kardiologa. 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), 13.-15. října 2021, Kroměříž : sborník abstraktu. - 2021, s. 3-4. (Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii) Typ: AFG
 • DOVINOVÁ, Ima - BARANČÍK, Miroslav - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - KLUKNAVSKÝ, Michal - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július. Activation of PPAR gamma and NRF2 in the improvement of antioxidant outputs in oxidative stress, NOS, RXR in hypertension. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2021, vol. 14, suppl. 1, p. 28-29. (2020: 0.297 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2021 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii) Typ: AFL
 • DRÁFI, František. Čím žije farmaceut bez lekárne : úvodník. In Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory, 2021, roč. XXIII, č. 2, s. 3. ISSN 1335-5821. Typ: GII
 • DUBOVICKÝ, Michal - BELOVIČOVÁ, Kristína - UJHÁZY, Eduard - VIÑAS NOGUERA, Mireia. Effect of maternal depression and antidepressant mirtazapine treatment on selected behavioral variables and synaptophysin expression in the rat offspring. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2021, vol. 14, suppl. 1, p. 29. (2020: 0.297 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2021 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: AFL
 • DUBOVICKÝ, Michal. Experimentálne prístupy hodnotenia materskej depresie a účinkov antidepresív. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov, 2021. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/abstrakty-kbp-2021/ (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GII
 • ELMAZOGLU, Zübeyir - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - SANTAMARIA, Abel - ŠTEFEK, Milan - KARASU, Çimen**. Combatting Nitrosative Stress and Inflammation with Novel Substituted Triazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase in PC12 Cells Exposed to 6-Hydroxydopamine Plus High Glucose. In Neurotoxicity Research, 2021, vol. 39, no. 2, p. 210-226. (2020: 3.911 - IF, Q2 - JCR, 0.923 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1029-8428. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12640-020-00305-x (SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity) Typ: ADMA
 • ELMAZOGLU, Zübeyir - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan - CEYLAN-ISIK, Asli F. - ASCHNER, Michael - RANGEL-LÓPEZ, Edgar - SANTAMARIA, Abel** - KARASU, Çimen**. Protective Effects of Novel Substituted Triazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase and Epalrestat in Neuron‑like PC12 Cells and BV2 Rodent Microglial Cells Exposed to Toxic Models of Oxidative Stress: Comparison with the Pyridoindole Antioxidant Stobadine. In Neurotoxicity Research, 2021, vol. 39, no. 3, p. 588-597. (2020: 3.911 - IF, Q2 - JCR, 0.923 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1029-8428. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12640-021-00349-7 (SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity) Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] URSO, C.J. - ZHOU, H.P. Palmitic Acid Lipotoxicity in Microglia Cells Is Ameliorated by Unsaturated Fatty Acids. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. AUG 2021, vol. 22, no. 16., Registrované v: WOS
  [1.2] IMRAN, Aqeel - TARIQ SHEHZAD, Muhammad - AL ADHAMI, Taha - MIRAZ RAHMAN, Khondaker - HUSSAIN, Dilawar - ALHARTHY, Rima D. - SHAFIQ, Zahid - IQBAL, Jamshed. Development of coumarin-thiosemicarbazone hybrids as aldose reductase inhibitors: Biological assays, molecular docking, simulation studies and ADME evaluation. In Bioorganic Chemistry. ISSN 00452068, 2021-10-01, 115, pp., Registrované v: SCOPUS
 • ENIKEEV, A. - SKOPALÍK, J. - PARAK, T. - ŠVÍK, Karol - KOLÁŘOVÁ, Jana - ČMIEL, V. - MAŠEK, J. Smart biometric recording system. In 20th Conference of Czech and Slovak Physicists : Proceedings. - Košice, Slovakia : Slovak Physical Society, Czech Physical Society, 2020, p. 109-110. ISBN 978-80-89855-13-1. (Conference of Czech and Slovak Physicists) Typ: AFC
 • Activitas Nervosa Superior Rediviva. Editor in chief [2009-] P.G. Fedor-Freybergh, editor in chief [2009-] F. Jagla, editor in chief [2009-] J. Horacek, honorary editor [2009-2018] V. Zikmund. Bratislava : Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences, 1959-. V rokoch 1959-1990 a 2007-2008 vychádzal pod názvom Activitas Nervosa Superior, v rokoch 1991-2006 vychádzal pod názvom Homeostasis in Health and Disease. Štvrťročník. ISSN 1337-933X Typ: FAI
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - VLKOVIČOVÁ, Jana - KALOČAYOVÁ, Barbora - RAJTÍK, Tomáš - BARTEKOVÁ, Monika**. Pharmacology of Catechins in Ischemia-Reperfusion Injury of the Heart. In Antioxidants, 2021, vol. 10, art. no. 1390. (2020: 6.312 - IF, Q1 - JCR, 1.067 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox10091390 (VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. COST Action CA 17129 : CardioRNA - Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení) Typ: ADMA
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - KALOČAYOVÁ, Barbora - SÝKORA, Matúš - JELEMENSKÝ, Marek - BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - RAJTÍK, Tomáš - BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika. Effects of Flavonoid Quercetin on Selected Cardiovascular Parameters and Ischemia-Reperfusion Injury of the Myocardium in Rats with Experimental Type 2 Diabetes. In 7th Meeting of the European Section and 8th Meeting of the North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), Banja Luka 20-23 September 2021 : Abstracts, abstract ID: 80. Scripta Medica, 2021, vol. 52, suppl. 1, p. 70. (VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii) Typ: AFK
 • PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts = PREVEDA Interactive Conference of Young Scientists 2021. Editori: Miroslav Ferko, Pavol Farkaš. Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021. 121 abstraktov. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/index.php. ISBN 978-80-972360-7-6 (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: FAI
 • GALŠNEIDEROVÁ, Mária - BARTA, Andrej - CEBOVÁ, Martina. The importance and the role of NO donor, CO donor and HMGB-1 protein in myocardial infarction. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 13. ISBN 978-80-89991-06-8. (Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • GOLAS, Samuel - BERÉNYIOVÁ, Andrea - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Interaction of perivascular adipose tissue and h2 s in mesenteric artery in experiment = Interakcia perivaskulárneho tukového tkaniva a h2 s v mezenterickej artérii v experimente. In Cardiology Letters, 2021, vol. 30, no. 1, p. 42-51. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/Cardiol_2021_1_8 (APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie) Typ: ADNB
 • GOLAS, Samuel - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - MALINSKÁ, Hana - HÜTTL, Martina - MARKOVA, Irena - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The vasoactive role of perivascular adipose tissue and the sulfide signaling pathway in a nonobese model of metabolic syndrome. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 14. ISBN 978-80-89991-06-8. (APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • GREGÁŇOVÁ, L. - BRUCKNEROVÁ, Jana - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal - BRUCKNEROVÁ, Ingrid. The assessment of clinical and laboratory complications in newborns of diabetic mothers and proposal of a manual for obtaining anamnestic data (about newborn) for a neonatologist. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2021, vol. 14, suppl. 1, p. 30-31. (2020: 0.297 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2021 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: AFL
 • GUO, Yiru - NONG, Yibing - LI, Qianhong - TOMLIN, Alex - KAHLON, Arunpreet - GUMPERT, Anna - SLEZÁK, Ján - ZHU, Xiaoping - BOLLI, Roberto**. Comparison of One and Three Intraventricular Injections of Cardiac Progenitor Cells in a Murine Model of Chronic Ischemic Cardiomyopathy. In Stem Cell Reviews and Reports, 2021, vol. 17, iss. 2, p. 604-615. (2020: 5.739 - IF, Q2 - JCR, 1.247 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2629-3269. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12015-020-10063-0 Typ: ADMA
 • GUO, Yiru - LI, Qianhong - XUAN, Yu-Ting - WU, Wen-Jian - TAN, Wei - SLEZÁK, Ján - ZHU, Xiaoping - TOMLIN, Alex - BOLLI, Roberto. Exercise-induced late preconditioning in mice is triggered by eNOS-dependent generation of nitric oxide and activation of PKCε and is mediated by increased iNOS activity. In International journal of cardiology, 2021, vol. 340, p. 68-78. (2020: 4.164 - IF, Q2 - JCR, 1.406 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-5273. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2021.08.021 Typ:
  Citácie:
  [1.2] FENDER, Anke C. - DOBREV, Dobromir. Nitric oxide as a fragile switch between cardioprotection and cardiac injury. In International Journal of Cardiology. ISSN 01675273, 2021-01-01, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2021.09.001., Registrované v: SCOPUS
 • HASSAN, Mohamed A.** - TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud** - VALACHOVÁ, Katarína - OMER, Ahmed Mohamed - EL-SHAFEEY, Muhammad E.A. - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir - ŠOLTÉS, Ladislav. Antioxidant and antibacterial polyelectrolyte wound dressing based on chitosan/ hyaluronan/phosphatidylcholine dihydroquercetin. In International Journal of Biological Macromolecules, 2021, vol. 166, p. 18-31. (2020: 6.953 - IF, Q1 - JCR, 1.140 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.11.119 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ABDOLLAHI, Z. - ZARE, E.N. - SALIMI, F. - GOUDARZI, I. - TAY, F.R. - MAKVANDI, P. Bioactive Carboxymethyl Starch-Based Hydrogels Decorated with CuO Nanoparticles: Antioxidant and Antimicrobial Properties and Accelerated Wound Healing In Vivo. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. MAR 2021, vol. 22, no. 5., Registrované v: WOS
  [1.1] CHEN, S.L. - ZHENG, Y.L. - HAN, C.Y. - LIU, H.Q. - CHEN, Y. - ZHOU, J.G. - SU, S. Production of a bioflocculant using old polyester fibre as a fermentation feedstock and its use in treatment of polyester alkali-peeling wastewater. In JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING. AUG 2021, vol. 9, no. 4., Registrované v: WOS
  [1.1] ELHAG, M. - ABDELWAHAB, H.E. - MOSTAFA, M.A. - YACOUT, G.A. - NASR, A.Z. - DAMBRUOSO, P. - EL SADEK, M.M. One pot synthesis of new cross-linked chitosan-Schiff' base: Characterization, and anti-proliferative activities. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, AUG 1 2021, vol. 184, p. 558-565., Registrované v: WOS
  [1.1] GUEBITZ, G.M. - PELLIS, A. - NYANHONGO, G.S. Delivery of Biomolecules Using Chitosan Wound Dressings. In CHITOSAN FOR BIOMATERIALS IV: BIOMEDICAL APPLICATIONS. ISSN 0065-3195, 2021, vol. 288, p. 447-467., Registrované v: WOS
  [1.1] GULERIA, S. - JAIN, R. - SINGH, D. - KUMAR, S. A thermostable Fe/Mn SOD of Geobacillus sp. PCH100 isolated from glacial soil of Indian trans-Himalaya exhibits activity in the presence of common inhibitors. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, MAY 15 2021, vol. 179, p. 576-585., Registrované v: WOS
  [1.1] GUSHIKEN, L.F.S. - BESERRA, F.P. - BASTOS, J.K. - JACKSON, C.J. - PELLIZZON, C.H. Cutaneous Wound Healing: An Update from Physiopathology to Current Therapies. In LIFE-BASEL. JUL 2021, vol. 11, no. 7., Registrované v: WOS
  [1.1] MARIIA, K. - ARIF, M. - SHI, J. - SONG, F.L. - CHI, Z. - LIU, C.G. Novel chitosan-ulvan hydrogel reinforcement by cellulose nanocrystals with epidermal growth factor for enhanced wound healing: In vitro and in vivo analysis. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 31 2021, vol. 183, p. 435-446., Registrované v: WOS
  [1.1] MELGUIZO-RODRIGUEZ, L. - ILLESCAS-MONTES, R. - COSTELA-RUIZ, V.J. - RAMOS-TORRECILLAS, J. - DE LUNA-BERTOS, E. - GARCIA-MARTINEZ, O. - RUIZ, C. Antimicrobial properties of olive oil phenolic compounds and their regenerative capacity towards fibroblast cells. In JOURNAL OF TISSUE VIABILITY. ISSN 0965-206X, AUG 2021, vol. 30, no. 3, p. 372-378., Registrované v: WOS
  [1.1] MOHANRASU, K. - RAO, R.G.R. - DINESH, G.H. - ZHANG, K.Y. - SUDHAKAR, M. - PUGAZHENDHI, A. - JEYAKANTHAN, J. - PONNUCHAMY, K. - GOVARTHANAN, M. - ARUN, A. Production and characterization of biodegradable polyhydroxybutyrate by Micrococcus luteus isolated from marine environment. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, SEP 1 2021, vol. 186, p. 125-134., Registrované v: WOS
  [1.1] PENG, Y. - MA, Y. - BAO, Y. - LIU, Z.L. - CHEN, L. - DAI, F.Y. - LI, Z. Electrospun PLGA/SF/artemisinin composite nanofibrous membranes for wound dressing. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 31 2021, vol. 183, p. 68-78., Registrované v: WOS
  [1.1] SHAFIQUE, M. - SOHAIL, M. - MINHAS, M.U. - KHALIQ, T. - KOUSAR, M. - KHAN, S. - HUSSAIN, Z. - MAHMOOD, A. - ABBASI, M. - AZIZ, H.C. - SHAH, S.A. Bio-functional hydrogel membranes loaded with chitosan nanoparticles for accelerated wound healing. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, FEB 15 2021, vol. 170, p. 207-221., Registrované v: WOS
  [1.1] TANAKA, J.L. - COSTA-ORLANDI, C.B. - BURD, B.S. - PEGORIN, G.S. - DA SILVA, T.V. - GUERRA, N.B. - MENDES-GIANNINI, M.J.S. - FUSCO-ALMEIDA, A.M. - HERCULANO, R.D. - DE BARROS, N.R. Natural rubber dressing loaded with silver sulfadiazine for the treatment of burn wounds infected with Candida spp.. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, OCT 31 2021, vol. 189, p. 597-606., Registrované v: WOS
  [1.1] XIAO, Y.X. - LI, J. - WU, P.J. - NING, N. - LI, J.J. - SHEN, Y.L. - HUANG, Q.H. - NI, J.F. An alkaline thermostable laccase from termite gut associated strain of Bacillus stratosphericus. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, MAY 15 2021, vol. 179, p. 270-278., Registrované v: WOS
  [1.1] ZHU, N.Q. - HOU, J.Y. - YANG, N. Network pharmacology integrated with experimental validation revealed the anti-inflammatory effects of Andrographis paniculata. In SCIENTIFIC REPORTS. ISSN 2045-2322, MAY 7 2021, vol. 11, no. 1., Registrované v: WOS
  [1.2] LAN, Xingzi - LIU, Yurong - WANG, Yaqi - TIAN, Feng - MIAO, Xiaomin - WANG, Han - TANG, Yadong. Coaxial electrospun PVA/PCL nanofibers with dual release of tea polyphenols and ε-poly (L-lysine) as antioxidant and antibacterial wound dressing materials. In International Journal of Pharmaceutics. ISSN 03785173, 2021-05-15, 601, pp., Registrované v: SCOPUS
 • HIRJAKOVÁ, Zuzana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František - RIEČANSKÝ, Igor. Strach z výšky v prostredí virtuálnej reality. In Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 2021, roč. 117, suppl. 1, s. 10. (2020: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-0383. (Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka. XIV. Slovenský psychiatrický zjazd, 19. Česko-slovenský psychiatrický zjazd a XXIV. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti na tému duševné zdravie, 24.-25.9. 2021.) Typ: AFG
 • HLAVÁČ, Matúš** - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ADDOVÁ, Gabriela - HANQUET, Gilles - ŠTEFEK, Milan - BOHÁČ, A. Novel substituted N-benzyl(oxotriazinoindole) inhibitors of aldose reductase exploiting ALR2 unoccupied interactive pocket. In Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2021, vol. 29, art. no. 115885. (2020: 3.641 - IF, Q2 - JCR, 0.721 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0968-0896. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bmc.2020.115885 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] IMRAN, Aqeel - TARIQ SHEHZAD, Muhammad - AL ADHAMI, Taha - MIRAZ RAHMAN, Khondaker - HUSSAIN, Dilawar - ALHARTHY, Rima D. - SHAFIQ, Zahid - IQBAL, Jamshed. Development of coumarin-thiosemicarbazone hybrids as aldose reductase inhibitors: Biological assays, molecular docking, simulation studies and ADME evaluation. In Bioorganic Chemistry. ISSN 00452068, 2021-10-01, 115, pp., Registrované v: SCOPUS
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Sociálna izolácia potkanov počas ontogenézy mení expresiu VEGF v hipokampe nezávisle od pohlavia. In "Sex & Development" aneb Život experimentálního kardiologa. 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), 13.-15. října 2021, Kroměříž : sborník abstraktu. - 2021, s. 6. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Typ: AFG
 • HORVÁTH, Csaba - SZOBI, Adrián - KINDERNAY, Lucia - RAVINGEROVÁ, Táňa - ADAMEOVÁ, Adriana. Pleiotropic, non-cell death-associated effects of inhibitors of receptor-interacting protein kinase 1 in the heart. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2021, vol. 476, iss. 8, p. 3079-3087. (2020: 3.396 - IF, Q3 - JCR, 0.864 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0300-8177. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11010-021-04136-y (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou) Typ: ADCA
 • HORVÁTH, Csaba - YOUNG, Megan - JARABICOVÁ, Izabela - KINDERNAY, Lucia - FERENCZYOVÁ, Kristína - RAVINGEROVÁ, Táňa - LEWIS, Martin - SULEIMAN, Saadeh - ADAMEOVÁ, Adriana**. Inhibition of Cardiac RIP3 Mitigates Early Reperfusion Injury and Calcium-Induced Mitochondrial Swelling without Altering Necroptotic Signalling. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 15, art. no. 7983. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22157983 (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] GARCÍA-NIÑO, Wylly Ramsés - ZAZUETA, Cecilia - BUELNA-CHONTAL, Mabel - SILVA-PALACIOS, Alejandro. Mitochondrial quality control in cardiac-conditioning strategies against ischemia-reperfusion injury. In Life, 2021-11-01, 11, 11, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life11111123., Registrované v: SCOPUS
 • HORVÁTH, Csaba - YOUNG, Megan - JARABICOVÁ, Izabela - KINDERNAY, Lucia - FERENCZYOVÁ, Kristína - RAVINGEROVÁ, Táňa - LEWIS, Martin - SULEIMAN, Saadeh - ADAMEOVÁ, Adriana. Cardiac Receptor-Interacting Protein Kinase 3 Increases Calcium-Induced Mitochondrial Swelling in Acute Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury Independently of Necroptosis. In 7th Meeting of the European Section and 8th Meeting of the North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), Banja Luka 20-23 September 2021 : Abstracts, abstract ID: 52. Scripta Medica, 2021, vol. 52, suppl. 1, p. 42. (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou) Typ: AFK
 • HRIVÍKOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - ROMANOVÁ, Zuzana - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Kardiovaskulárna odpoveď počas akútneho stresu u mužov a žien s predispozíciou pre rozvoj schizofrénie. In "Sex & Development" aneb Život experimentálního kardiologa. 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), 13.-15. října 2021, Kroměříž : sborník abstraktu. - 2021. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Typ: AFG
 • HUDECOVÁ, Lenka - LETAŠIOVÁ, Silvia - KANĎÁROVÁ, Helena - ADRIAENS, Els - VERSTRAELEN, Sandra - VAN ROMPAY, Ann R. ALT4EI: Determination of eye irritating potential of 59 chemicals using EpiOcular™ time-to-toxicity neat and dilution protocols. In ALTEX Proceedings : Abstracts of the 11th World Congress, Maastricht, 2021. - Springer Spektrum, 2021, vol. 9, no. 1, p. 374. ISSN 2194-0479. (World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences) Typ: AFG
 • CHRASTINA, Martin - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína - TCHORBANOV, Andrey. Administration of Crocus Sativus Extract in Monotheraphy and in Combination with Metotrexate Improved the Clinical Manifestation of Adujvant Arthritis in Rats. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 15. ISBN 978-80-89991-06-8. (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. MAD Bulharsko-Slovensko : Anti-inflammatory effect of astaxanthin, sulforaphane and Crocus sativus extract evaluated in two rodent models of age related diseases. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • JANOUŠEK, Stanislav - VLKOVÁ, Alena** - JÍROVÁ, Gabriela - KEJLOVÁ, Kristína - KRSEK, Daniel - JÍROVÁ, Dagmar - KANĎÁROVÁ, Helena - WITTLINGEROVÁ, Zdenka - HEINONEN, Tuula - MANNERSTROM, Marika - MALÝ, Marek. Qualitative and Quantitative Analysis of Certain Aspects of the Cytotoxic and Genotoxic Hazard of Hospital Wastewaters by Using a Range of In Vitro Assays. In ATLA-Alternatives to Laboratory Animals : Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments, 2021, vol. 49, no. 1-2, p. 33-48. (2020: 1.303 - IF, Q4 - JCR, 0.304 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0261-1929. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929211004956 Typ: ADCA
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - BARTEKOVÁ, Monika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - RADOŠINSKÁ, Jana**. Beneficial Effect of Quercetin on Erythrocyte Properties in Type 2 Diabetic Rats. In Molecules, 2021, vol. 26, art. no. 4868. (2020: 4.411 - IF, Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26164868 (VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Typ: ADCA
 • JELEMENSKÝ, Marek* - KOVÁCSHÁZI, Csenger* - FERENCZYOVÁ, Kristína - HOFBAUEROVÁ, Monika - KISS, Bernadett - PÁLLINGER, Éva - KITTEL, Ágnes - SAYOUR, Viktor Nabil - GÖRBE, Anikó - PELYHE, Csilla - HAMBALKÓ, Szabolcs - KINDERNAY, Lucia - BARANČÍK, Miroslav - FERDINANDY, Péter - BARTEKOVÁ, Monika** - GIRICZ, Zoltán**. Helium Conditioning Increases Cardiac Fibroblast Migration Which Effect Is Not Propagated via Soluble Factors or Extracellular Vesicles. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 10504. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms221910504 (VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii) Typ: ADCA
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - VLKOVIČOVÁ, Jana - NAVAROVÁ-STARÁ, Veronika - MICHÁLIKOVÁ, Dominka - UJHÁZY, Eduard - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - VRBJAR, Norbert**. Effect of handling on ATP utilization of cerebral Na,K-ATPase in rats with trimethyltin-induced neurodegeneration. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2021, vol. 476, no. 12, p. 4323-4330. (2020: 3.396 - IF, Q3 - JCR, 0.864 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0300-8177. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11010-021-04239-6 (VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?) Typ: ADCA
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - KURA, Branislav - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - TRIBULOVÁ, Narcisa - HUDEC, Vladan - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - HULMAN, Michal - SLEZÁK, Ján. Mitigation of Ischemia/Reperfusion Injury During Heart Transplantation. Effect of Molecular Hydrogen. In 7th Meeting of the European Section and 8th Meeting of the North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), Banja Luka 20-23 September 2021 : Abstracts, abstract ID: 88. Scripta Medica, 2021, vol. 52, suppl. 1, p. 78. (APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?) Typ: AFG
 • KANĎÁROVÁ, Helena** - HAYDEN, Patrick J. Standardised Reconstructed Skin Models in Toxicology and Pharmacology: State of the Art and Future Development. In Handbook of Experimental Pharmacology. - Springer Nature, 2021, 2021, vol. 265, p. 57-71. (2020: 1.605 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0171-2004. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/164_2020_417 Typ: ADMB
 • KANĎÁROVÁ, Helena. Alternative methods to animal experimentation and their role in modern toxicology. In Toxicological Risk Assessment and Multi-System Health Impacts from Exposure. - Elsevier Inc., Academic Press, 2021, part 1, chapter 2, P. 13-22. ISBN 978-0-323-85215-9. Typ: AECA
 • KANĎÁROVÁ, Helena - MILEC, Lucia. Implementation of Alternative Methods and Principles of 3rs into the Science and Education in Slovakia. In RegToxInVitro - Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 - 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. - Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 22-23. ISBN 978-80-89738-24-3. (RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • KANĎÁROVÁ, Helena. Alternatives in the 21st century: what has changed in 20 years? : keynote lecture. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2021, vol. 14, suppl. 1, p. 15. (2020: 0.297 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2021 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AFH
 • KANĎÁROVÁ, Helena - RAABE, Hans - HILBERER, Allison - CHOKSI, Neepa - ALLEN, David. Retrospective review on in vitro phototoxicity data generated in 3D skin models to support the development of new OECD Test Guideline. In The Toxicologist : supplement to Toxicological Sciences. - The Society of Toxicology (SOT), Oxford University Press, 2021, vol. 180, suppl. S1, abstract 2350. ISBN 1096-6080. (SOT Annual Meeting and ToxExpo) Typ: AFK
 • KANĎÁROVÁ, Helena. How much complexity is enough? In vitro phototoxicity case. In Second (Virtual) Summer School: Alternative Methods in Science: towards model complexity. Lake Como School of Advanced Studies, 7-8 June 2021. - 2021. Dostupné na internete: https://amsc.lakecomoschool.org/files/2021/04/KANDAROVA.pdf (Lake Como School of Advanced Studies - Second Virtual Summer School 2021 : Alternative Methods in Science: towards model complexity) Typ: GII
 • KAPOOR, Sonam** - KALA, David - SVOBODA, Jan - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - OTAHAL, Jakub. The effect of Sulphoraphane on brain glucose uptake during neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy in newborn rats. In European Pharmaceutical Journal, 2021, vol. 68, no. 1, p. 136-138. (2020: 0.151 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2021-0013 (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení) Typ: ADNB
 • KAPOOR, Sonam - NEMČOVIČ, Marek - PAKANOVÁ, Zuzana - RAČKOVÁ, Lucia - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. Glycoprofiling in rats as a possible tool to model different pharmacological approaches. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 634-639. ISBN 978-80-223-5132-4. (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
 • KAPOOR, Sonam** - RAČKOVÁ, Lucia - SVOBODA, Jan - KALA, David - OTAHAL, Jakub - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. Alterations of glucose metabolism after pilocarpine induced status epilepticus in immature rats. In Chémia a technológie pre život. 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte : elektronický zborník. Editori: Milena Reháková, Juraj Oravec ; recenzenti: Aneta Ácsová, Michaela Benköová, Ivana Bírová, Jana Blaškovičová, Marek Fronc, Zora Hajdúchová et al. - Bratislava : Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Slovenská chemická knižnica, 2021, s. 147-148. ISBN 978-80-8208-064-6. (ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Chémia a technológie pre život : Celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
 • KAPOOR, Sonam - NEMČOVIČ, Marek - PAKANOVÁ, Zuzana - RAČKOVÁ, Lucia - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. The assessment of N-glycans glycoprofiles derived from blood serum of different rat strains. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2185. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2185 (ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • KAPOOR, Sonam - NEMČOVIČ, Marek - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - OTAHAL, Jakub. The Effect of Pilocarpine in the Status Epilepticus of Immature Rats. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 16. ISBN 978-80-89991-06-8. (ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • KAPOOR, Sonam - KALA, David - SVOBODA, Jan - JURÁNEK, Ivo - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - OTAHAL, Jakub. Beneficial role of Sulforafane in perinatal hypoxic ischemic insult. In NEURONUS 2020 IBRO Neuroscience forum. December 8-11, 2020, Poland, online : abstract book. - Jagellonian University : Neuronus IBRO Neuroscience, 2021, p. 36. (Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. NEURONUS 2020. IBRO NEUROSCIENCE FORUM : international scientific conference) Typ: GII
 • KIMIJANOVÁ, Jana** - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František. Age-related changes of the anticipatory postural adjustments during gait initiation preceded by vibration of lower leg muscles. In Frontiers in Human Neuroscience, 2021, vol. 15, no., art. no. 771446, 8 p. (2020: 3.169 - IF, Q2 - JCR, 1.128 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1662-5161. (Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie) Typ: ADMA
 • KIMIJANOVÁ, Jana** - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František. Anticipatory postural adjustments of gait initiation affected by proprioceptive alterations of lower leg muscles. In Gait & Posture, 2021, vol. 90, p. 123. (2020: 2.840 - IF, Q2 - JCR, 0.854 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-6362. (APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku. Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka) Typ: AEMA
 • KIMIJANOVÁ, Jana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František. Vplyv vibračnej stimulácie na rovnováhu postoja. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 40-41. ISBN 978-80-973662-3-0. (Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku. VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • KINDERNAY, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - NECKÁŘ, Jan - HRDLIČKA, Jaroslav - YTREHUS, Kirsti - RAVINGEROVÁ, Táňa**. Impact of Maturation on Myocardial Response to Ischemia and the Effectiveness of Remote Preconditioning in Male Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, iss. 20, art. no. 11009. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms222011009 (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • KISSOVÁ, Lea - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Mechanizmus aktivácie vápnikovej pumpy SERCA látkou CDN1163 – hypotéza a teoretická predikcia. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2187. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2187 (APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • KISSOVÁ, Lea - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Activation Mechanism of Calcium Pump Serca by Substance Cdn1163 - Hypothesis and Theoretical Prediction. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 17. ISBN 978-80-89991-06-8. (APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • KOLLÁROVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Dominika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - BARTEKOVÁ, Monika - BARANČÍK, Miroslav - RADOŠINSKÁ, Jana. The effect of age and hypertension on activity of circulating matrix metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) in rats = Vplyv veku a hypertenzie na aktivitu cirkulujúcich matrixových metaloproteináz (MMP-2 a MMP-9) u potkanov. In Cardiology Letters, 2021, vol. 30, no. 2, p. 111–118. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/Cardiol_2021_2_4 (APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Typ: ADNB
 • KOPRDOVÁ, Romana - KISS, Alexander - TILLINGER, Andrej - MACH, Mojmír - OSACKÁ, Jana. Podávanie aripirazolu a haloperidolu neovplyvnilo expresiu CRH a CRHR1 u potkanov podrobených miernemu chronickému stresu = Aripiprazole and haloperidol administration did not affect CRH and CRHR1 expression in rats subjected to chronic mild stress. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 31. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Typ: AFK
 • KOPRDOVÁ, Romana - BALLÓOVÁ, Alexandra - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír. Behavioral consequences of repeated administration of the pyridoindole derivative SMe1EC2M3 in an animal model of chronic mild stress. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2021, vol. 14, suppl. 1, p. 35. (2020: 0.297 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2021 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: AFL
 • KOŠUTZKÁ, Zuzana - FIETZEK, Urban M. - VALKOVIČ, Peter. Clinical trials for gait disorders in Parkinson’s disease : chapter 6. In Clinical Trials in Parkinson’s Disease. - Springer Nature, 2021, p. 137-159. ISBN 978-1-0716-0911-8. Typ: ABC
 • KOUSAXIDIS, Antonios - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - NICOLAOU, Ioannis - ŠTEFEK, Milan - GERONIKAKI, Athina**. Non-acidic bifunctional benzothiazole-based thiazolidinones with antimicrobial and aldose reductase inhibitory activity as a promising therapeutic strategy for sepsis. In Medicinal chemistry research, 2021, vol. 30, no. 10, p. 1837-1848. (2020: 1.965 - IF, Q4 - JCR, 0.352 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1054-2523. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00044-021-02778-7 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity) Typ: ADCA
 • KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - BOHÁČ, A. - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan**. Development of Novel Indole-Based Bifunctional Aldose Reductase Inhibitors/Antioxidants as Promising Drugs for the Treatment of Diabetic Complications. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 10, art. no. 2867. (2020: 4.411 - IF, Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26102867 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] HRIZI, Asma - CAILLER, Manon - ROMDHANI-YOUNES, Moufida - CARCENAC, Yvan - THIBONNET, Jerome. Synthesis of New Highly Functionalized 1H-Indole-2-carbonitriles via Cross-Coupling Reactions. In MOLECULES, 2021, vol. 26, no. 17, pp., Registrované v: WOS
 • KRÁTKÝ, Vojtěch** - VAŇOURKOVÁ, Zdeňka - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - HRUŠKOVÁ, Zdeňka - KIKERLOVÁ, Soňa - HÚSKOVÁ, Zuzana - KOPKAN, Libor. AT 1 receptor blocker, but not an ACE inhibitor, prevents kidneys from hypoperfusion during congestive heart failure in normotensive and hypertensive rats. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 4271. (2020: 4.379 - IF, Q1 - JCR, 1.240 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83906-6 (VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním) Typ: ADCA
 • KUBALCOVÁ, Júlia** - PÔBIŠ, Peter - KANĎÁROVÁ, Helena. Inovatívne prístupy hodnotenia biokompatibility zdravotníckych pomocok: praktické skúsenosti s implementáciou testu cytotoxicity na myšacej línii BALB 3T3 (ISO 10993-5). In Chémia a technológie pre život. 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte : elektronický zborník. Editori: Milena Reháková, Juraj Oravec ; recenzenti: Aneta Ácsová, Michaela Benköová, Ivana Bírová, Jana Blaškovičová, Marek Fronc, Zora Hajdúchová et al. - Bratislava : Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Slovenská chemická knižnica, 2021, s. 143-144. ISBN 978-80-8208-064-6. (APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. Chémia a technológie pre život : Celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
 • KUBALCOVÁ, Júlia - PÔBIŠ, Peter - KANĎÁROVÁ, Helena. Implementation of the ISO 10993-5 for medical devices biocompatibility testing: experiences gained with the 3T3 neutral red uptake test. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2021, vol. 14, suppl. 1, p. 36. (2020: 0.297 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2021 : Interdisciplinary Toxicological Conference. APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva) Typ: AFL
 • KUCHARSKÁ, Jarmila - PONIŠT, Silvester - VANČOVÁ, Olga - GVOZDJÁKOVÁ, Anna - ULIČNÁ, Oľga - SLOVÁK, Lukáš - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - BAUEROVÁ, Katarína**. Treatment With Coenzyme Q10, ω-3-Polyunsaturated Fatty Acids and Their Combination Improved Bioenergetics and Levels of Coenzyme Q9 and Q10 in Skeletal Muscle Mitochondria in Experimental Model of Arthritis. In Physiological Research, 2021, vol. 70, no. 5, p. 723-733. (2020: 1.881 - IF, Q4 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8408. (APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja) Typ: ADCA
 • KUNŠTEK, Lukáš - ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - ŠUTÝ, Šimon - FERKO, Miroslav. Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts, abstract no. 2240. (VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FÜLÖP, Marko - ŠAGÁTOVÁ, A. - SÝKORA, Matúš - ANDELOVÁ, Katarína - ABUAWAD, Ziad - SLEZÁK, Ján. The effect of selected drugs on the mitigation of myocardial injury caused by gamma radiation. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2021, vol. 99, iss. 1, p. 80-88. (2020: 2.273 - IF, Q3 - JCR, 0.559 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0008-4212. Dostupné na: https://doi.org/10.1139/cjpp-2020-0323 Typ: ADCA
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - TRIBULOVÁ, Narcisa - HUDEC, Vladan - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - HULMAN, Michal - SLEZÁK, Ján. Modification of the Expression of Selected miRNAs in the Heart During Simulated Transplantation: Effect of Molecular Hydrogen. In 7th Meeting of the European Section and 8th Meeting of the North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), Banja Luka 20-23 September 2021 : Abstracts, abstract ID: 71. Scripta Medica, 2021, vol. 52, suppl. 1, p. 61. (APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?) Typ: AFG
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. N-linked glycosylation and its potential within different rat strain´s pharmacology basic research : lecture. In Journal of Clinical & Medical Genomics : open access, 2021, vol. 9, p. 24-25. ISSN 2472-128X. Dostupné na internete: https://www.hilarispublisher.com/conference-abstracts-files/nlinked-glycosylation-and-its-potential-within-different-rat-strains-pharmacology-basic-research.pdf (World GLYCOBIOLOGY CONGRESS and International Conference on GENOMICS AND MOLECULAR BIOLOGY : webinar. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch) Typ: AFG
 • LACINOVÁ, Ľubica - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - GRINCHII, Daniil - BÖGI, Eszter - DREMENCOV, Eliyahu. Hippocampal excitability in early postnatal offsprings is only moderately affected by prenatal exposure to delta-opioid receptor agonist SNC80. In European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2021, vol. 50, suppl. 1, p. 107. (2020: 1.733 - IF, Q4 - JCR, 0.664 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - WOS). ISSN 0175-7571. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1007/s00249-021-01558-w (13th European Biophysics Conference, 24 - 28 July 2021, Vienna Austria) Typ: AEMA
 • LAKOTA, Ján** - JAGLA, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Heart memory or can transplanted heart manipulate recipient´s brain control over mind body interactions? In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2021, vol. 63, no. 1, p. 49-51. (2020: 0.128 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-933X. Typ: ADNB
 • LE BARON, Tyler W. - ASGHARZADEH, Fereshteh - KHAZEI, Majid - KURA, Branislav - TARNAVA, Alex - SLEZÁK, Ján. Molecular hydrogen is comparable to sulfasalazine as a treatment for DSS-induced colitis in mice. In EXCLI Journal, 2021, vol. 20, p. 1106-1117. (2020: 4.068 - IF, Q2 - JCR, 0.812 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1611-2156. Dostupné na: https://doi.org/10.17179/excli2021-3762 (APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?) Typ: ADMA
 • LEŠKOVÁ MAJDOVÁ, Katarína - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Štúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanov. In Chémia a technológie pre život. 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte : elektronický zborník. Editori: Milena Reháková, Juraj Oravec. - Bratislava : Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Slovenská chemická knižnica, 2020, s. 123-124. ISBN 978-80-8208-042-4. (Chémia a technológie pre život : Celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
 • LEŠKOVÁ MAJDOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Metabolická aktivita aldózareduktázy v mozgu ZDF potkanov: štúdium závislosti od veku. In Chémia a technológie pre život. 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte : elektronický zborník. Editori: Milena Reháková, Juraj Oravec ; recenzenti: Aneta Ácsová, Michaela Benköová, Ivana Bírová, Jana Blaškovičová, Marek Fronc, Zora Hajdúchová et al. - Bratislava : Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Slovenská chemická knižnica, 2021, s. 165-166. ISBN 978-80-8208-064-6. (Chémia a technológie pre život : Celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
 • LETAŠIOVÁ, Silvia - KANĎÁROVÁ, Helena - ADRIAENS, Els - VERSTRAELEN, Sandra - VAN ROMPAY, Ann R. ALT4EI: Determination of eye irritating potential of 59 chemicals using EpiOcular™ time-to-toxicity neat and dilution protocols = ALT4EI: Determination of eye irritating potential of 59 chemicals using EpiOcular (TM) time-to-toxicity neat and dilution protocols. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2021, vol. 350, suppl., p. S105, P04-41. (2020: 4.372 - IF, Q2 - JCR, 1.007 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-4274. (EUROTOX 2021 : Congress of the European Societies of Toxicology) Typ: AEMA
 • LETAŠIOVÁ, Silvia - MARKUS, Ján - BREYFOGLE, Bridget - BACHELOR, Michael A - KANĎÁROVÁ, Helena. In vitro skin irritation protocol for medical devices extracts using EpiDerm model. In ALTEX Proceedings : Abstracts of the 11th World Congress, Maastricht, 2021. - Springer Spektrum, 2021, vol. 9, no. 1, p. 319. ISSN 2194-0479. (World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences) Typ: AFG
 • LETAŠIOVÁ, Silvia - KANĎÁROVÁ, Helena - ADRIAENS, E. - VERSTRAELEN, S. - VAN ROMPAY, A.N. Assessement of Eye Irritating Potential of 59 Chemicals Using Epiocular™ Time-To-Toxicity Protocols. In RegToxInVitro - Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 - 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. - Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 33-34. ISBN 978-80-89738-24-3. (RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • LETAŠIOVÁ, Silvia - MARKUS, Ján - BREYFOGLE, B. - BACHELOR, M.A. - KANĎÁROVÁ, Helena. In vitro skin irritation protocol for the medical devices extracts using EpiDerm model – development, prevalidation and validation : lecture. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2021, vol. 14, suppl. 1, p. 16. (2020: 0.297 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2021 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AFH
 • LÍŠKOVÁ, Silvia. The organ-specific nitric oxide synthase activity in the interaction with sympathetic nerve activity: a hypothesis. In Physiological Research, 2021, vol. 70, no. 2, p. 169-175. (2020: 1.881 - IF, Q4 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934676 (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. VEGA č. 1/0127/17 : Overenie konceptu modulácie aktivity renín-angiotenzínového systému (RAS) duálnou inhibíciou aminopeptidáz/angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (AP/ACE) a jej vplyv na rozvoj orgánového poškodenia pri hemodynamickom preťažení) Typ: ADCA
 • MÁCHA, Hynek - LUPTÁKOVÁ, Dominika - JURÁNEK, Ivo - ANDRÉN, Per - HAVLÍČEK, Vladimír. Increased level of norepinephrine, epinephrine, and α-tocopherol following neonatal brain hypoxic-ischemic injury in rats analyzed by mass spectrometry imaging : MoS-04. In Ninth Annual Conference of the Czech Society for Maas Spectrometry. Prague, October 11 – October 12, 2021 : book of abstracts. - Olomouc : Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii : Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, 2021, p. 37. ISBN 978-80-907478-0-7. (Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Annual Conference of the Czech Society for Maas Spectrometry) Typ: AFG
 • MÁCHA, Hynek - LUPTÁKOVÁ, Dominika - JURÁNEK, Ivo - ANDRÉN, Per - HAVLÍČEK, Vladimír. Visualization of Polyamines and Amino Acids Alterations in Neonatal Brain Hypoxic-Ischemic Injury in Rats by Mass Spectrometry Imaging. In Prague Meeting on Historical Perspectives of Mass Spectrometry. Opening of the Czech Mass Spectrometry Museum. October 13-14, 2021 : book of abstracts. - Praha : ITS IOCB Prague, 2021, p. 18. ISBN 978-80-86241-66-1. (Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Prague Meeting on Historical Perspectives of Mass Spectrometry) Typ: AFG
 • MAKKOS, András - ÁGG, Bence - VARGA, Zoltán V. - GIRICZ, Zoltán - GYÖNGYÖSI, Mariann - LUKOVIC, Dominika - SCHULZ, Rainer - BARTEKOVÁ, Monika - GÖRBE, Anikó** - FERDINANDY, Péter**. Molecular Network Approach Reveals Rictor as a Central Target of Cardiac ProtectomiRs. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, iss. 17, art. no. 9539. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22179539 (VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Typ: ADCA
 • MALIK, Akshi - BAGCHI, Ashim K. - VINAYAK, Kartik - AKOLKAR, Gauri - SLEZÁK, Ján - BELLÓ-KLEIN, Adriane - JASSAL, Davinder S. - SINGAL, Pawan K. Vitamin C: historical perspectives and heart failure. In Heart Failure Reviews, 2021, vol. 26, no. 3, p. 699-709. (2020: 4.214 - IF, Q2 - JCR, 1.353 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1382-4147. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10741-020-10036-y Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] LI, Y. Robert - ZHU, Hong. Vitamin C for sepsis intervention: from redox biochemistry to clinical medicine. In MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY. ISSN 0300-8177, 2021, vol., no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11010-021-04240-z., Registrované v: WOS
  [1.1] XIE, Zi-jian - NOVOGRAD, Joel - ITZKOWITZ, Yaakov - SHER, Ariel - BUCHEN, Yosef D. - SODHI, Komal - ABRAHAM, Nader G. - SHAPIRO, Joseph. The Pivotal Role of Adipocyte-Na K peptide in Reversing Systemic Inflammation in Obesity and COVID-19 in the Development of Heart Failure. In ANTIOXIDANTS, 2020, vol. 9, no. 11, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] ZHU, Ning - HUANG, Bingwu - JIANG, Wenbing. Targets of Vitamin C With Therapeutic Potential for Cardiovascular Disease and Underlying Mechanisms: A Study of Network Pharmacology. In FRONTIERS IN PHARMACOLOGY. ISSN 1663-9812, 2021, vol. 11, no., pp., Registrované v: WOS
  [1.2] CHEN, Lu - SUN, Xingang - WANG, Zhen - LU, Yunlong - CHEN, Miao - HE, Yuxian - XU, Hongfei - ZHENG, Liangrong. The impact of plasma vitamin C levels on the risk of cardiovascular diseases and Alzheimer's disease: A Mendelian randomization study. In Clinical Nutrition. ISSN 02615614, 2021-10-01, 40, 10, pp. 5327-5334. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.08.020., Registrované v: SCOPUS
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor**. The structure of semantic representation shapes controlled semantic retrieval. In Memory, 2021, vol. 29, no. 4, p. 538-546. (2020: 2.090 - IF, Q3 - JCR, 0.948 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0965-8211. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09658211.2021.1906905 (VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-16-0202 : Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: ADCA
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor**. The left prefrontal cortex supports inhibitory processing during semantic memory retrieval. In Cortex, 2021, vol. 134, p. 296-306. (2020: 4.027 - IF, Q1 - JCR, 1.786 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0010-9452. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cortex.2020.11.001 (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. APVV-16-0202 : Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality) Typ: ADCA
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Účinky elektrickej stimulácie prefrontálnej kôry na exekutívne funkcie. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 48. ISBN 978-80-973662-3-0. (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Účinky elektrickej stimulácie prefrontálnej kôry na exekutívne funkcie. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/abstrakty-kbp-2021/ (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GHG
 • MARÔNEK, Milan - NOVÁK, Igor - MICHALEC, Ivan - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter** - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. Analysis of fumes arising during fabrication of hybrid adhesive-laser joints. In Chemistry and chemical Engineering for Sustainable Development: Best Practices and Research Directions. - CRC Press, Apple Academic Press, 2021, chapter 11, [23 p.]. ISBN 978-1-77188-870-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1201/9780367815967-11 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ABC
 • MATÚŠOVÁ, Desana** - BAUEROVÁ, Katarína - ŠPAGLOVÁ, Miroslava - GARDAVSKÁ, Klára. Metóda hodnotenia dráždivosti očných instilácií ex vivo = Method of irritancy assessment of eye drops ex vivo. In Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 2021, roč. 90, č. 1-3, s. 9-13. ISSN 0014-8172. (APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja) Typ: ADFB
 • BELOVIČOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - VIÑAS NOGUERA, Mireia - DUBOVICKÝ, Michal - BÖGI, Eszter**. Long-term effects of pre-gestational stress and perinatal venlafaxine treatment on neurobehavioral development of female offspring. In Behavioural Brain Research, 2021, vol. 398, art. no. 112944. (2020: 3.332 - IF, Q2 - JCR, 1.113 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0166-4328. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbr.2020.112944 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
 • MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - BERNÁTOVÁ, Iveta. High blood pressure affects pharmacokinetics of polyethylene-coated iron oxide nanoparticles in rats. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 18. ISBN 978-80-89991-06-8. (VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. F3O4@peg nanoparticles reduced blood pressure while high blood pressure accelerated nanoparticle elimination from circulation in SHR rats. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2021, vol. 14, suppl. 1, p. 37. (2020: 0.297 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6853. (VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. TOXCON 2021 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AFL
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka** - TYUKOS KAPRINAY, Barbara - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - SASVARIOVÁ, M. - KŘENEK, Peter - BABIAK, E. - FRIMMEL, Karel - BITTNER FIALOVÁ, Silvia - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - SOTNÍKOVÁ, Ružena - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Impact of improving eating habits and rosmarinic acid supplementation on rat vascular and neuronal system in the metabolic syndrome model. In British Journal of Nutrition, 2021, vol. 125, no. 7, p. 757-767. (2020: 3.718 - IF, Q3 - JCR, 1.073 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0007-1145. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S000711452000327X (VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka. Metabolický syndróm a metabolický kognitívny syndróm: farmakologické možnosti ovplyvnenia rizikových faktorov : dizertačná práca, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Zdenka Gáspárová, oponenti: Viera Kristová, Ján Mojžiš, Martina Šutovská. Martin, 2021. 111 s. 23.08.2021. Univerzita Komenského v Bratislave. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, študijný program: farmakológia, študijný odbor: farmácia. Školiace pracovisko: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava Typ: DAI
 • MICHALKO, Drahomír** - PLICHTOVÁ, Jana. Slovak version of internal and external motivation to respond without prejudice scale. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2021, vol. 63, no. 3, p. 252-265. (2020: 0.850 - IF, Q4 - JCR, 0.248 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. (APVV-17-0536 : Social representations of dementia and their implications for the support of cognitive health in Slovakia) Typ: ADDA
 • MICHALKO, Drahomír - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Rýchly a pomalý v teste verbálnej fluencie: ako organizovanosť sémantických poznatkov ovplyvňuje vybavovanie z verbálnej pamäti. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 50-51. ISBN 978-80-973662-3-0. (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • MICHALKO, Drahomír - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Rýchly a pomalý v teste verbálnej fluencie: Ako organizovanosť sémantických poznatkov ovplyvňuje vybavovanie z verbálnej pamäti. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/abstrakty-kbp-2021/ (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GII
 • MINICHOVÁ, Lenka - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LAKOTA, Ján**. Autoimmune phenomena and spontaneous tumor regression. The role of carbonic anhydrase I : letter to the editor. In Journal of Cellular and Molecular Medicine, 2021, vol. 25, no. 11, p. 5339-5340. (2020: 5.310 - IF, Q2 - JCR, 1.440 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1582-1838. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jcmm.16525 (APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja) Typ: GII
 • MITKA, Milan - RIEČANSKÝ, Igor. Elektrofyziologické koreláty presnosti zrakovej pracovnej pamäti. In 67. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie : 21. - 22. října 2021, Praha. - 2021, poster č. 3. (VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti) Typ: GII
 • MOHD SIDDIQUE, Mohd Usman* - THAKUR, Abhishek* - SHILKAR, Deepak* - YASMIN, Sabina - HALÁKOVÁ, Dominika - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan** - ACEVEDO, Orlando - DASARARAJU, Gayathri - DEVADASAN, Velmurugan - KUMAR MONDAL, Susanta - JAYAPRAKASH, Venkatesan**. Non-carboxylic acid inhibitors of aldose reductase based on N-substituted thiazolidinedione derivatives. In European Journal of Medicinal Chemistry, 2021, vol. 223, art. no. 113630. (2020: 6.514 - IF, Q1 - JCR, 1.177 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0223-5234. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2021.113630 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity) Typ: ADCA
 • MOLČAN, L. - MAIER, A. - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - GELLES, Katharina - TÖRÖK, Jozef - ZEMAN, Michal - ELLINGER, I. Expression of melatonin receptor 1 in rat mesenteric artery and perivascular adipose tissue and vasoactive action of melatonin. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2021, vol. 41, no. 7, p. 1589-1598. (2020: 5.046 - IF, Q2 - JCR, 1.255 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-020-00928-w Typ: ADCA
 • MOSNA, K.** - JANEGA, Pavol - SEDLÁK, Ján - BABÁL, Pavel. Complex changes of circadian proteins expression in inflammatory bowel disease. In Bratislava Medical Journal, 2021, vol. 122, no. 4, p. 235-241. (2020: 1.278 - IF, Q3 - JCR, 0.387 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-9248. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/BLL_2021_038 (APVV-14-0318 : Analýza mikroRNA a charakterizácia expresie vybraných proteínov v cirkadiánnom kontexte ako prognostický biomarker pre kolorektálny karcinóm) Typ: ADNA
 • OLEKSA, Viktoriia - BERNÁTOVÁ, Iveta - PATSULA, Vitalii - LÍŠKOVÁ, Silvia - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Jana - MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - MACKOVÁ, Hana - HORÁK, Daniel**. Poly(ethylene glycol)-alendronate-coated magnetite nanoparticles do not alter cardiovascular functions and red blood cells’ properties in hypertensive rats. In Nanomaterials, 2021, vol. 11, no. 5, art. no. 1238, 16 p. (2020: 5.076 - IF, Q1 - JCR, 0.919 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-4991. (VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania) Typ: ADCA
 • OMELKA, R.** - MARTINIAKOVÁ, Monika - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - PAYER, Juraj - OPPENBERGEROVÁ, Ingrid - KOVÁČOVÁ, Veronika - BÁBIKOVÁ, Martina - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. The effects of eggshell calcium (Biomin H®) and its combinations with alfacalcidol (1α‐hydroxyvitamin D3) and menaquinone‐7 (vitamin K2) on ovariectomy‐induced bone loss in a rat model of osteoporosis. In Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2021, vol. 105, no. 2, p. 336-344. (2020: 2.130 - IF, Q2 - JCR, 0.651 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0931-2439. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jpn.13458 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ZIEMINSKA, Marta - SIEKLUCKA, Beata - PAWLAK, Krystyna. Vitamin K and D Supplementation and Bone Health in Chronic Kidney Disease-Apart or Together?. In NUTRIENTS. 2021, vol. 13, no. 3., Registrované v: WOS
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - HRIVÍKOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - ROMANOVÁ, Zuzana - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny krvného tlaku počas akútnej stresovej odpovede nesúvisia s epizodickou pamäťou. In "Sex & Development" aneb Život experimentálního kardiologa. 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), 13.-15. října 2021, Kroměříž : sborník abstraktu. - 2021. (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií) Typ: AFG
 • OSACKÁ, Jana** - KOPRDOVÁ, Romana - TILLINGER, Andrej - PIRNÍK, Zdenko - KISS, Alexander. Haloperidol and aripiprazole impact on the BDNF and glucocorticoid receptor levels in the rat hippocampus and prefrontal cortex: effect of the chronic mild stress. In Endocrine Regulations, 2021, vol. 55, no. 3, p. 153-162. (2020: 0.456 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0668. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/enr-2021-0016 (APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Typ: ADNB
 • ÖZBAŞAK, Hande - ABDULLAH ELBEHEIRY, Hani Mohamed - CSEKES, Erika - SCHULZ, Martin - RAČKOVÁ, Lucia. Cytotoxicity and redox profile of a novel transition-metal nitrosyl compound for photo-controlled NO delivery in human fibroblasts : P-2.1.9. In 19th Congress of the European Society for Photobiology. 30 August - 3 September 2021. World Wide Web and Salzburg, Austria : book of abstracts. - Salzburg : Paris Lodron University Salzburg, 2021, p. 80. ISBN 978-3-2000-07802-4. (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics. Congress of the European Society for Photobiology) Typ: AFG
 • PAPATHEODOROU, Ioanna - GALATOU, Eleftheria - PANAGIOTIDIS, Georgios-Dimitrios - RAVINGEROVÁ, Táňa - LAZOU, Antigone. Cardioprotective Effects of PPARβ/δ Activation against Ischemia/Reperfusion Injury in Rat Heart Are Associated with ALDH2 Upregulation, Amelioration of Oxidative Stress and Preservation of Mitochondrial Energy Production. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, iss. 12, art. no. 6399. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22126399 (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] GÜNTHEL, Marie - DUIJVENBODEN, Karel van - DE BAKKER, Dennis E.M. - HOOIJKAAS, Ingeborg B. - BAKKERS, Jeroen - BARNETT, Phil - CHRISTOFFELS, Vincent M. Epigenetic state changes underlie metabolic switch in mouse post-infarction border zone cardiomyocytes. In Journal of Cardiovascular Development and Disease, 2021-11-01, 8, 11, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jcdd8110134., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] MUZIO, Giuliana - BARRERA, Giuseppina - PIZZIMENTI, Stefania. Peroxisome proliferator-activated receptors (Ppars) and oxidative stress in physiological conditions and in cancer. In Antioxidants, 2021-11-01, 10, 11, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox10111734., Registrované v: SCOPUS
 • PARIKH, Mihir - KURA, Branislav - GARG, Bhavana - AUSTRIA, J Alejandro - YU, Liping - MADDAFORD, Thane G - PROCTOR, Spencer D - NETTICADAN, Thomas - PIERCE, Grant N. Dietary Flaxseed Reduces Myocardial Ischemic Lesions, Improves Cardiac Function and Lowers Cholesterol Levels Despite the Presence of Severe Obesity in JCR:LA-cp Rats. In Journal of Nutritional Biochemistry, 2021, vol. 98, art. no. 108829. (2020: 6.048 - IF, Q1 - JCR, 1.447 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2863. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2021.108829 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] BALTA, Igori - STEF, Lavinia - PET, Ioan - IANCU, Tiberiu - STEF, Ducu - CORCIONIVOSCHI, Nicolae. Essential Fatty Acids as Biomedicines in Cardiac Health. In BIOMEDICINES, 2021, vol. 9, no. 10, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines9101466., Registrované v: WOS
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - BARTA, Andrej - TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - CEBOVÁ, Martina. Protektívny účinok na nanočastice viazaného aliskirénu v kardiovaskulárnom systéme hypertenzívnych potkanov = Protective effects of nanoparticle-loaded aliskiren on cardiovascular system in spontaneously hypertensive rats. In Cardiology Letters, 2020, vol. 29, no. 5-6, p. 338-339. (2019: 0.113 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. Typ: AFH
 • PFABIGAN, Daniela M.** - RÜTGEN, Markus - KROLL, S.L. - RIEČANSKÝ, Igor - LAMM, Claus**. The administration of the opioid buprenorphine decreases motivational error signals. In Psychoneuroendocrinology, 2021, vol. 128, art. no. 105199, 9p. (2020: 4.905 - IF, Q1 - JCR, 1.955 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2021.105199 Typ: ADCA
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - UJHÁZY, Eduard - KRŠKOVÁ, Lucia - OLEXOVÁ, Lucia - MOROVÁ, Martina - SENKO, Tomáš - MACH, Mojmír**. Impact of Prenatal Hypoxia on the Development and Behavior of the Rat Offspring. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S649-S659. (2019: 1.655 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934614 (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. SAS Programme for PhD students 2019 - grant APP0054 : Vplyv prenatálnej hypoxie na vývin jedinca a možnosti terapie jej dlhodobých dôsledkov. H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics) Typ: ADCA
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - HADOVÁ, K. - KŘENEK, Peter - MACH, Mojmír. Vplyv prenatálnej hypoxie na glutamátový a cholinergný systém v mozgu adolescentných potkanov = The impact of prenatal hypoxia on glutaminergic and cholinergic system in the brain of adolescent rats. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 33. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: AFK
 • PIEŠOVÁ, Michaela. Embryo-fetálne programovanie neurobehaviorálnych zmien použitím modelu gestačnej hypoxie u potkanov : dizertačná práca, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) = Embryo-fetal programming of neurobehavioral changes using rat gestational hypoxia model. Školiteľ: Mojmír Mach, oponenti: Iveta Bernátová, Martin Wawruch, Juraj Mokrý. Martin, 2021. 117 p. 23.08.2021. Univerzita Komenského v Bratislave. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, študijný program: farmakológia, študijný odbor: farmácia. Školiace pracovisko: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, Bratislava Typ: DAI
 • PISTOLLATO, Francesca - ANTONELLI, Alessandro - ASTURIOL-BOFILL, David - BERONIUS, Anna - BROWNE, Patience - COLE, Thomas - CORVI, Raffaella - DEMENEIX, Barbara - FREYBERGER, Alexius - GILBERT, Mary - GRIGNARD, Elise - HILSCHEROVÁ, Klára - KIENZLER, Aude - KNAPEN, Dries - KӦHRLE, Josef - LANGEZAAL, Ingrid - MUNN, Sharon - CONTI, Gea Oliveri - PAINI, Alicia - PICKFORD, Daniel - BAL-PRICE, Anna - RENKO, Kostja - STOKER, Tammy - SUND, Jukka - WADE, Michael - BARTNICKA, Joanna - BARON, Giovanna - KANĎÁROVÁ, Helena - PENALVER-NIETO, Miguel - FORTANER-TORRENT, Salvador - MUNOZ-PINEIRO, Amalia - COECKE, Sandra. EU-NETVAL Thyroid Validation Study: Chemical selection strategy. In ALTEX Proceedings : Abstracts of the 11th World Congress, Maastricht, 2021. - Springer Spektrum, 2021, vol. 9, no. 1, p. 35. ISSN 2194-0479. (World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences) Typ: AFG
 • PÔBIŠ, Peter - KANĎÁROVÁ, Helena. Ocular irritation and photo-irritation testing of medical devices and extracts using 3D reconstructed human cornea-like tissue models. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2021, vol. 350, suppl., p. S252-S253, LP-23. (2020: 4.372 - IF, Q2 - JCR, 1.007 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-4274. (EUROTOX 2021 : Congress of the European Societies of Toxicology) Typ: AEMA
 • PÔBIŠ, Peter** - KANĎÁROVÁ, Helena. Prediktivita 2D a 3D modelov pre in vitro hodnotenie biokompatibility zdravotníckych pomôcok a farmaceutík. In Chémia a technológie pre život. 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte : elektronický zborník. Editori: Milena Reháková, Juraj Oravec ; recenzenti: Aneta Ácsová, Michaela Benköová, Ivana Bírová, Jana Blaškovičová, Marek Fronc, Zora Hajdúchová et al. - Bratislava : Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Slovenská chemická knižnica, 2021, s. 167-168. ISBN 978-80-8208-064-6. (APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. Chémia a technológie pre život : Celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
 • PÔBIŠ, Peter - KANĎÁROVÁ, Helena. Development of an in Vitro Protocol for the Assessment of Photo-Irritation Using 3d Reconstructed Human Cornea-Like Tissue Models. In RegToxInVitro - Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 - 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. - Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 36-37. ISBN 978-80-89738-24-3. (Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu. APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • PÔBIŠ, Peter - KANĎÁROVÁ, Helena. The potential of the 3D reconstructed human tissue models to correctly predict the photo-irritation of medical devices and pharmaceuticals. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2021, vol. 14, suppl. 1, p. 37-38. (2020: 0.297 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2021 : Interdisciplinary Toxicological Conference. APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva) Typ: AFL
 • Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-] ; editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS. SCOPUS. 4x ročne. ISSN 1337-6853 Typ: FAI
 • PRUŽINSKÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína. Combination Therapy of Methotrexate and Carnosic Acid in Rats with Adjuvant Arthritis. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 19. ISBN 978-80-89991-06-8. (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • RAČKOVÁ, Lucia** - MACH, Mojmír - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. An update in toxicology of ageing. In Environmental Toxicology and Pharmacology, 2021, vol. 84, art. no. 103611. (2020: 4.860 - IF, Q1 - JCR, 0.924 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1382-6689. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.etap.2021.103611 (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Vega č. 1/0284/20 : Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie. Vega č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu) Typ: ADCA
 • RADOŠINSKÁ, Jana** - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Ultra-small superparamagnetic iron-oxide nanoparticles exert different effects on erythrocytes in normotensive and hypertensive rats. In Biomedicines, 2021, vol. 9, no. 4, art. no. 377. (2020: 6.081 - IF, Q1 - JCR, 1.511 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines9040377 (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov) Typ: ADCA
 • RADOŠINSKÁ, Jana** - VRBJAR, Norbert. Erythrocyte Deformability and Na,K-ATPase Activity in Various Pathophysiological Situations and Their Protection by Selected Nutritional Antioxidants in Humans. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 21, art. no. 11924. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Typ: ADCA
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - KINDERNAY, Lucia - ZOHDI, Vladislava - ADAMEOVÁ, Adriana. Non-Invasive "Conditioning": Potential Mechanisms of Antiischemic Cardioprotection. In 7th Meeting of the European Section and 8th Meeting of the North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), Banja Luka 20-23 September 2021 : Abstracts, abstract ID: 72. Scripta Medica, 2021, vol. 52, suppl. 1, p. 62. (VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: AFE
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - GRABAN, Ján - JEŽOVÁ, Daniela - HRDLIČKA, J. - NECKÁŘ, Jan. Fyzické cvičenie ako forma neischemického "conditioningu": potenciálne mechanizmy kardioprotekcie. In "Sex & Development" aneb Život experimentálního kardiologa. 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), 13.-15. října 2021, Kroměříž : sborník abstraktu. - 2021. (VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: AFG
 • RIEČANSKÝ, Igor. Transdiagnostické fenomény v neurobiológii psychických porúch. In Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 2021, roč. 117, suppl. 1, s. 17. (2020: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-0383. (APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. XIV. Slovenský psychiatrický zjazd, 19. Česko-slovenský psychiatrický zjazd a XXIV. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti na tému duševné zdravie, 24.-25.9. 2021.) Typ: AFG
 • ROMANOVÁ, Zuzana - HRIVÍKOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Aktivita salivárnej alfa-amylázy počas stresu koreluje s asertívnym správaním. In "Sex & Development" aneb Život experimentálního kardiologa. 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), 13.-15. října 2021, Kroměříž : sborník abstraktu. - 2021. (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií) Typ: AFG
 • ROSENBERGOVÁ, Zuzana - HEGYI, Zuzana - FERKO, Miroslav - ANDELOVÁ, Natália - REBROŠ, Martin**. Improved Production of Recombinant Myrosinase in Pichia pastoris. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 21, art. no. 11889. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/ijms222111889 (APVV-18-0201 : Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov) Typ: ADCA
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - VANČOVÁ, Zuzana - DRAGAŠEK, Jozef - RIEČANSKÝ, Igor. Úloha mozgového neurotrofického faktora v pamäti a učení. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 60. ISBN 978-80-973662-3-0. (VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - VANČOVÁ, Zuzana - DRAGAŠEK, Jozef - RIEČANSKÝ, Igor. Úloha mozgového neurotroficého faktora v pamäti a učení. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/abstrakty-kbp-2021/ (VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GHG
 • RUCKI, Marián** - KEJLOVÁ, Kristína - VLKOVÁ, Alena - JÍROVÁ, Dagmar - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - SVOBODOVÁ, Lada - KANĎÁROVÁ, Helena - LETAŠIOVÁ, Silvia - KOLÁŘOVÁ, Hana - MANNERSTROM, Marika - HEINONEN, Tuula. Evaluation of toxicity profiles of rare earth elements salts (lanthanides). In Journal of Rare Earths, 2021, vol. 39, no. 2, p. 225-232. (2020: 3.712 - IF, Q2 - JCR, 0.734 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1002-0721. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jre.2020.02.011 Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.2] GU, Yang Guang - GAO, Yan Peng - HUANG, Hong Hui - WU, Feng Xia. First attempt to assess ecotoxicological risk of fifteen rare earth elements and their mixtures in sediments with diffusive gradients in thin films. In WATER RESEARCH. ISSN 0043-1354, 2020, vol. 185, art. no. 116254., Registrované v: SCOPUS
 • RÜTGEN, Markus** - WIRTH, Eva-Maria - RIEČANSKÝ, Igor - HUMMER, Allan - WINDISCHBERGER, Christian - PETROVIC, Predrag - SILANI, Giorgia - LAMM, Claus. Beyond sharing unpleasant affect - evidence for pain-specific opioidergic modulation of empathy for pain. In Cerebral Cortex, 2021, vol. 31, no. 6, p. 2773-2768. (2020: 5.357 - IF, Q1 - JCR, 2.694 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1047-3211. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/cercor/bhaa385 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] VECCHIO, A - DE PASCALIS, V. ERP Indicators of Self-Pain and Other Pain Reductions due to Placebo Analgesia Responding: The Moderating Role of the Fight-Flight-Freeze System. In BRAIN SCIENCES, 2021, vol. 11, no. 9, art.no. 1192., Registrované v: WOS
 • SEPODES, Bruno** - ROCHA, Joao - BATISTA, Jorge - FIGUEIRA, Maria-Eduardo - DRÁFI, František - TORRE, Carla. Implementation and Access to Pre-exposure Prophylaxis for Human Immunodeficiency Virus by Men Who Have Sex With Men in Europe. In Frontiers in Medicine, 2021, vol. 8, art. no. 722247. (2020: 5.091 - IF, Q1 - JCR, 1.388 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-858X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fmed.2021.722247 Typ: ADCA
 • SINGH, Bhumika** - ABDELGAWAD, Mohamed Essameldin - ALI, Zulfiqur - BAILEY, Jarrod - BUDYN, Elisa - CIVITA, Prospero - CLIFT, Martin J.D. - CONNELLY, John T. - CONSTANT, Samuel - HITTINGER, Marius - KANĎÁROVÁ, Helena - KEARNS, Victoria Rosalind - KIURU, Tony - KOSTRZEWSKI, Tomasz - KRESS, Sebastian - DURBAN, Victoria Marsh - LEHR, Claus-Michael - MCMILLAN, Hayley - METZ, Julia Katharina - MONTEBAN, Vivian - MOVIA, Dania - NETO, Catia - OWEN, Carla - PAASONEN, Lauri - PALMER, Kerri Anne - PILKINGTON, Geoffrey John - PILKINGTON, Karen - PRINA-MELLO, Adriele - ROPER, Clive - SHEARD, Jonathan - SMITH, Sheree - TURNER, Janette Ellen - ROY, Ipsita - TUTTY, Melissa Anne - VELLIOU, Eirini - WILKINSON, John Malcom. Towards More Predictive, Physiological and Animal-free In Vitro Models: Advances in Cell and Tissue Culture 2020 Conference Proceedings. In Alternatives to Laboratory Animals (ATLA) : Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments, 2021, vol. 49, no. 3, p. 93-110. (2020: 1.303 - IF, Q4 - JCR, 0.304 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0261-1929. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929211025006 (Advances in Cell and Tissue Culture 2020 : annual conference - virtual) Typ: ADCA
 • SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav - LE BARON, Tyler W. - SINGAL, Pawan K. - BUDAY, Jozef - BARANČÍK, Miroslav. Oxidative Stress and Pathways of Molecular Hydrogen Effects in Medicine. In Current Pharmaceutical Design, 2021, vol. 27, no. 5, p. 610-625. (2020: 3.116 - IF, Q3 - JCR, 0.690 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1381-6128. Dostupné na: https://doi.org/10.2174/1381612826666200821114016 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] LI, Runpu - QU, Yingxin - LI, Xiaoqi - TAO, Ye - YANG, Qinghua - WANG, Junyi - DIAO, Yumei - LI, Qian - FANG, Yifan - HUANG, Yifei - WANG, Liqiang. Molecular Hydrogen Attenuated N-methyl-N-Nitrosourea Induced Corneal Endothelial Injury by Upregulating Anti-Apoptotic Pathway. In INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. ISSN 0146-0404, 2021, vol. 62, no. 9, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] OHTA, Shigeo. Development of Hydrogen Medicine and Biology: Potential for Various Applications in Diverse Fields. In CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN. ISSN 1381-6128, 2021, vol. 27, no. 5, pp. 583-584., Registrované v: WOS
  [1.1] SCHIRRMACHER, Volker. Mitochondria at Work: New Insights into Regulation and Dysregulation of Cellular Energy Supply and Metabolism. In BIOMEDICINES, 2020, vol. 8, no. 11, pp., Registrované v: WOS
 • SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav - LE BARON, Tyler W. - SINGAL, Pawan K. - BUDAY, Jozef - BARANČÍK, Miroslav. Molecular Hydrogen: Potential in Mitigating Oxidative-Stress-Induced Injury. In 7th Meeting of the European Section and 8th Meeting of the North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), Banja Luka 20-23 September 2021 : Abstracts, abstract ID: 165. Scripta Medica, 2021, vol. 52, suppl. 1, p. 155. (APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?) Typ: AFE
 • SPIELMANN, Horst** - KANĎÁROVÁ, Helena. International Regulation of Toxicological Test Procedures. In Regulatory Toxicology. 2nd edition. - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2021, p. 843-852. ISBN 978-3-030-57498-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57499-4_41 Typ: AECA
 • SPIELMANN, Horst** - KANĎÁROVÁ, Helena. Integration of Advanced Technologies into Regulatory Toxicology. In Regulatory Toxicology. 2nd edition. - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2021, p. 149-161. ISBN 978-3-030-57498-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57499-4_34 Typ: AECA
 • STRAKA, I. - KOŠUTZKÁ, Zuzana - JEZBEROVÁ, Michaela - BOLEKOVÁ, Veronika - ŽILKA, Tomáš - ŠALING, Marián - VALKOVIČ, Peter. Praktický prístup k manažmentu pacientov s idiopatickým normotenzným hydrocefalom. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 64. ISBN 978-80-973662-3-0. (VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • SVOBODOVÁ, Lada** - RUCKI, Marián - VLKOVÁ, Alena - KEJLOVÁ, Kristína - JÍROVÁ, Dagmar - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - KOLÁŘOVÁ, Hana - KANĎÁROVÁ, Helena - PÔBIŠ, Peter - HEINONEN, Tuula - MALÝ, Marek. Sensitization potential of medical devices detected by in vitro and in vivo methods. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2021, vol. 38, no. 3, p. 419-430. (2020: 6.043 - IF, Q1 - JCR, 0.975 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2008142 Typ: ADMA
 • SVOBODOVÁ, Lada - KEJLOVÁ, Kristína - VLKOVÁ, Alena - RUCKI, Marián - MALÝ, Marek - JÍROVÁ, Dagmar - KOLÁŘOVÁ, Hana - KANĎÁROVÁ, Helena - HEINONEN, Tuula. Sensitization potential of medical devices detected by methods in vitro and in vivo. In ALTEX Proceedings : Abstracts of the 11th World Congress, Maastricht, 2021. - Springer Spektrum, 2021, vol. 9, no. 1, p. 249. ISSN 2194-0479. (World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences) Typ: AFG
 • SVOBODOVÁ, Lada - RUCKI, Marián - VLKOVÁ, Alena - KEJLOVÁ, Kristína - JÍROVÁ, Dagmar - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - KOLÁŘOVÁ, Hana - MALÝ, Marek - HEINONEN, Tuula - KANĎÁROVÁ, Helena. Sensitization Potential of Medical Devices Detected by in Vitro and in Vivo Methods. In RegToxInVitro - Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 - 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. - Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 39-40. ISBN 978-80-89738-24-3. (RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • SVOBODOVÁ, Lada - RUCKI, Marián - VLKOVÁ, Alena - KEJLOVÁ, Kristína - JÍROVÁ, Dagmar - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - KOLÁŘOVÁ, Hana - KANĎÁROVÁ, Helena - HEINONEN, Tuula. Sensitization potential of medical devices detected by in vitro and in vivo methods : lecture. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2021, vol. 14, suppl. 1, p. 17. (2020: 0.297 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2021 : Interdisciplinary Toxicological Conference. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu) Typ: AFH
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - TRIBULOVÁ, Narcisa - KALOČAYOVÁ, Barbora - KOPKAN, Libor - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Odpoveď srdca na objemové preťaženie vyvolané aortokaválnou fistulou a možná kardioprotekcia angiotenzínom (1-7). In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts, abstract no. 2192. (VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • SÝKORA, Matúš. Hypertrofia srdca ako odpoveď na objemové preťaženie za normotenzie a hypertenzie, a možná kardioprotekcia angiotenzínoím (1-7) : Rigorózna práca. Školiteľka: Barbara Szeiffová Bačová. 23.4.2021 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, študijný odbor: Biológia. Školiace pracovisko: Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV Typ: DAI
 • SÝKORA, Matúš. Modulácia extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie v srdci potkana za rôznych patologických stavov a možnosti ovplyvnenia pomocou vybraných kardioprotektívnych látok : Dizertačná práca : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľka: Barbara Szeiffová Bačová, oponenti: Ján Klimas, Viliam Fischer, Soňa Čačányiová. Bratislava, 2021. 108 s. 24. 8. 2021; Univerzita Komenského v Bratislave; Prírodovedecká fakulta; študijný odbor: Biológia; študijný program: Fyziológia živočíchov; Školiace pracovisko: Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV Typ: DAI
 • SÝKORA, T.** - BABÁL, Pavel - KURACINOVÁ, Kristína - DRÁFI, František - PONIŠT, Silvester - DVORÁKOVÁ, M. - JANEGA, Pavol - BAUEROVÁ, Katarína. Hyperbilirubinemia Maintained by Chronic Supplementation of Unconjugated Bilirubin Improves the Clinical Course of Experimental Autoimmune Arthritis. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, iss. 16, art. no. 8662. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22168662 (VEGA č. 2/0045/11 : Štúdium kombinácie imunosupresívnej liečby a ovplyvnenia redoxnej rovnováhy organizmu na zvieracích modeloch reumatoidnej artritídy. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení) Typ: ADCA
 • ŠPAGLOVÁ, Miroslava** - ČUCHOROVÁ, Mária - ČIERNA, Martina - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína. Microemulsions as Solubilizers and Penetration Enhancers for Minoxidil Release from Gels. In Gels : open access journal, 2021, vol. 7, no. 1, art. no. 26. (2020: 4.702 - IF, Q1 - JCR, 0.569 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2310-2861. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/gels7010026 (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
 • ŠPAGLOVÁ, Miroslava** - ČUCHOROVÁ, Mária - ČIERNA, Martina - MIKUŠOVÁ, Veronika - BAUEROVÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester. Possibilities of microemulsion application in rectal administration of indomethacin. In European Pharmaceutical Journal, 2021, vol. 68, no. 1, p. 94-97. (2020: 0.151 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2021-0012 (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja) Typ: ADNB
 • ŠTEFÁNIK, Peter** - VANKOVÁ, Viktória - OLEXOVÁ, Lucia - DZIRBÍKOVÁ, Z. - PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - MACH, Mojmír. The Long-Term Sex-Specific Effects of Sub Chronic Prenatal Asphyxia on miR-15b-5p and miR-124-3p Levels in Limbic System of Rats and Possible Connection with Regulation of GABA-ergic System. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2021, vol. 63, no. 1, p. 36-48. (2020: 0.128 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-933X. (VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti) Typ: ADNB
 • ŠUTOVSKÁ, Hana - MOLČAN, L.** - KOPRDOVÁ, Romana - PIEŠOVÁ, Michaela - MACH, Mojmír - ZEMAN, Michal. Prenatal hypoxia increases blood pressure in male rat offspring and affects their response to artificial light at night. In Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 2021, vol. 12, no. 4, p. 587-594. (2020: 2.401 - IF, Q3 - JCR, 0.744 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2040-1744. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S2040174420000963 (APVV-17-0178 : Dôsledky disrupcie cirkadiánneho systému umelým svetlom v noci na fyziologické a behaviorálne procesy. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: ADMA
 • TÖRÖK, Jozef** - ZEMANČÍKOVÁ, Anna** - VALÁŠKOVÁ, Zuzana - BALIŠ, Peter. The role of perivascular adipose tissue in early changes in arterial function during high-fat diet and its combination with high-fructose intake in rats. In Biomedicines, 2021, vol. 9, no., art. no. 1552, 12 p. (2020: 6.081 - IF, Q1 - JCR, 1.511 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. (VEGA č. 2/0156/21 : Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov) Typ: ADCA
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - VALOVIČ, Pavol - CHOMOVÁ, Mária. Modulácia sympatoadrenergických kontrakcií perivaskulárnym tukovým tkanivom v mezenterických artériách u obéznych potkanov = Modulation of sympatoadrenergic contractions by perivascular adipose tissue in mesenteric arteries of obese rats. In Cardiology Letters, 2020, vol. 29, no. 5-6, p. 341-342. (2019: 0.113 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. VEGA č. 1/0314/19 : Príspevok diabetes mellitus k neurodegenerácii mozgu) Typ: AFL
 • TSIKLAURI, Lia - ŠVÍK, Karol - CHRASTINA, Martin - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - SLOVÁK, Lukáš - ALANIA, Mery - KEMERTELIDZE, Ether - BAUEROVÁ, Katarína**. Bioflavonoid Robinin from Astragalus falcatus Lam. Mildly Improves the Effect of Metothrexate in Rats with Adjuvant Arthritis. In Nutrients, 2021, vol. 13, no. 4, art. no. 1268. (2020: 5.717 - IF, Q1 - JCR, 1.418 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6643. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nu13041268 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] ISTIFLI, Erman Salih - TEPE, Arzuhan Sihoglu - NETZ, Paulo A. - SARIKURKCU, Cengiz - KILIC, Ibrahim Halil - TEPE, Bektas. Determination of the interaction between the receptor binding domain of 2019-nCoV spike protein, TMPRSS2, cathepsin B and cathepsin L, and glycosidic and aglycon forms of some flavonols. In TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY. ISSN 1300-0152, 2021, vol. 45, no. 4, pp. 484-+., Registrované v: WOS
 • TURČANOVÁ KOPRUŠÁKOVÁ, Monika - GROFIK, Milan - KANTOROVÁ, Ema - JUNGOVÁ, Petra - CHANDOGA, Ján - KOLÍSEK, Martin - VALKOVIČ, Peter - ŠKORVÁNEK, Matej - PLOSKI, Rafal - KURČA, Egon - SIVÁK, Štefan**. Atypical presentation of Charcot-Marie-Tooth disease type 1C with a new mutation: a case report. In BMC Neurology, 2021, vol. 21, no. 1, art. no. 293, 8p. (2020: 2.474 - IF, Q3 - JCR, 0.859 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1471-2377. Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína** - RAPTA, Peter - BATINIC-HABERLE, Ines - ŠOLTÉS, Ladislav. Manganese Porphyrins as Pro-Oxidants in High-Molar-Mass Hyaluronan Oxidative Degradation : chapter 12. In Green Chemistry and Green Engineering : Processing, Technologies, Properties, and Applications. - Palm Bay : CRC Press-Taylor & Francis Group, Apple Academic Press, 2021, p. 223-241. ISBN 978-1-77188-900-1. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0053 : Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandmi) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠUŠANÍKOVÁ, Ivana - TOPOĽSKÁ, Dominika - BÖGI, Eszter - ŠOLTÉS, Ladislav. Effects of N-Acetylcysteine, Glutathione, and Glutathione Disulfide on NIH 3T3, VH10 And MCF-7 Cells Exposed to Ascorbate and Cu(II) Ions : chapter 4. In Green Chemistry and Sustainable Technology : Biological, Pharmaceutical, and Macromolecular Systems. - Burlington, Ontario : CRC Press-Taylor & Francis Group, Apple Academic Press, 2021, p. 77-93. ISBN 978-1-77188-862-2. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉS, Ladislav. Hyaluronan as a Prominent Biomolecule with Numerous Applications in Medicine. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 13, art. no. 7077. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22137077 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] CHANG, K.C. - CHEN, W.C. - HAUNG, S.M. - LIU, S.M. - LIN, C.L. Effects of Hinokitiol and Dicalcium Phosphate on the Osteoconduction and Antibacterial Activity of Gelatin-Hyaluronic Acid Crosslinked Hydrogel Membrane In Vitro. In PHARMACEUTICALS. AUG 2021, vol. 14, no. 8., Registrované v: WOS
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉS, Ladislav. Self-Associating Polymers Chitosan and Hyaluronan for Constructing Composite Membranes as Skin-Wound Dressings Carrying Therapeutics. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 9, art. no. 2535. (2020: 4.411 - IF, Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26092535 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína** - RAPTA, Peter** - MOURA, Nuno M.M. - BATINIC-HABERLE, Ines - ŠOLTÉS, Ladislav. Ortho Isomeric Mn(III) N-Alkyl- and Alkoxyalkylpyridylporphyrins-Enhancers of Hyaluronan Degradation Induced by Ascorbate and Cupric Ions. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 16, art. no. 8608. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22168608 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0053 : Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandmi) Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉS, Ladislav. Versatile Use of Chitosan and Hyaluronan in Medicine. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 4, art. no. 1195. (2020: 4.411 - IF, Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26041195 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] GUMIENNA, M. - GORNA, B. Antimicrobial Food Packaging with Biodegradable Polymers and Bacteriocins. In MOLECULES. JUN 2021, vol. 26, no. 12., Registrované v: WOS
  [1.1] LEWANDOWSKA, Katarzyna - SZULC, Marta. Characterisation of Hyaluronic Acid Blends Modified by Poly(N-Vinylpyrrolidone). In MOLECULES, 2021, vol. 26, no. 17, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] QIAO, K. - CHEN, Q. - CAO, Y.G. - LI, J. - XU, G. - LIU, J.Q. - CUI, X.L. - TIAN, K. - ZHANG, W.G. Diagnostic and Therapeutic Role of Extracellular Vesicles in Articular Cartilage Lesions and Degenerative Joint Diseases. In FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY. ISSN 2296-4185, AUG 4 2021, vol. 9., Registrované v: WOS
 • VALACHOVÁ, Katarína - ŠVÍK, Karol - BIRÓ, Csaba - JURČÍK, Rastislav - ONDRUŠKA, Ľubomír - ŠOLTÉS, Ladislav. Impact of Ergothioneine, Hercynine, and Histidine on Oxidative Degradation of Hyaluronan and Wound Healing. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, no. 1, art. no. 95. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym13010095 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ACAR, O.K. - BEDIR, S. - KAYITMAZER, A.B. - KOSE, G.T. Chondro-inductive hyaluronic acid/chitosan coacervate-based scaffolds for cartilage tissue engineering. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, OCT 1 2021, vol. 188, p. 300-312., Registrované v: WOS
  [1.1] AFFES, S. - ARANAZ, I. - ACOSTA, N. - HERAS, A. - NASRI, M. - MAALEJ, H. Chitosan derivatives-based films as pH-sensitive drug delivery systems with enhanced antioxidant and antibacterial properties. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 1 2021, vol. 182, p. 730-742., Registrované v: WOS
  [1.1] ARAFA, A.A. - NADA, A.A. - IBRAHIM, A.Y. - SAJKIEWICZ, P. - ZAHRAN, M.K. - HAKEIM, O.A. Preparation and characterization of smart therapeutic pH-sensitive wound dressing from red cabbage extract and chitosan hydrogel. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 1 2021, vol. 182, p. 1820-1831., Registrované v: WOS
  [1.1] AZADIKHAH, F. - KARIMI, A.R. - YOUSEFI, G.H. - HADIZADEH, M. Dual antioxidant-photosensitizing hydrogel system: Cross-linking of chitosan with tannic acid for enhanced photodynamic efficacy. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, OCT 1 2021, vol. 188, p. 114-125., Registrované v: WOS
  [1.1] BATOOL, S.R. - NAZEER, M.A. - YILDIZ, E. - SAHIN, A. - KIZILEL, S. Chitosan-anthracene hydrogels as controlled stiffening networks. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, AUG 31 2021, vol. 185, p. 165-175., Registrované v: WOS
  [1.1] CALDAS, B.S. - NUNES, C.S. - PANICE, M.R. - SCARIOT, D.B. - NAKAMURA, C.V. - MUNIZ, E.C. Manufacturing micro/nano chitosan/chondroitin sulfate curcumin-loaded hydrogel in ionic liquid: A new biomaterial effective against cancer cells. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUN 1 2021, vol. 180, p. 88-96., Registrované v: WOS
  [1.1] CASTRO, K.C. - CAMPOS, M.G.N. - MEI, L.H.I. Hyaluronic acid electrospinning: Challenges, applications in wound dressings and new perspectives. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, 2021, vol. 173, p. 251-266., Registrované v: WOS
  [1.1] CAZON, P. - ANTONIEWSKA, A. - RUTKOWSKA, J. - VAZQUEZ, M. Evaluation of easy-removing antioxidant films of chitosan with Melaleuca alternifolia essential oil. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, SEP 1 2021, vol. 186, p. 365-376., Registrované v: WOS
  [1.1] CHOI, M.S. - KWAK, S. - KIM, J. - PARK, M.S. - KO, S.M. - KIM, T. - JEONG, D. - RHEE, C.H. - YAN, G.H. - SON, W.C. - KANG, W.H. Comparative Analyses of Inflammatory Response and Tissue Integration of 14 Hyaluronic Acid-Based Fillers in Mini Pigs. In CLINICAL COSMETIC AND INVESTIGATIONAL DERMATOLOGY. ISSN 1178-7015, 2021, vol. 14, p. 765-778., Registrované v: WOS
  [1.1] DING, J.J. - HUI, A.P. - WANG, W.B. - YANG, F.F. - KANG, Y.R. - WANG, A.Q. Multifunctional palygorskite@ZnO nanorods enhance simultaneously mechanical strength and antibacterial properties of chitosan-based film. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, OCT 31 2021, vol. 189, p. 668-677., Registrované v: WOS
  [1.1] DUCEAC, I.A. - VERESTIUC, L. - COROABA, A. - AROTARITEI, D. - COSERI, S. All-polysaccharide hydrogels for drug delivery applications: Tunable chitosan beads surfaces via physical or chemical interactions, using oxidized pullulan. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUN 30 2021, vol. 181, p. 1047-1062., Registrované v: WOS
  [1.1] IQBAL, O. - SHAH, S. - ABBAS, G. - RASUL, A. - HANIF, M. - ASHFAQ, M. - AFZAL, Z. Moxifloxacin loaded nanoparticles of disulfide bridged thiolated chitosan-eudragit RS100 for controlled drug delivery. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 1 2021, vol. 182, p. 2087-2096., Registrované v: WOS
  [1.1] JIANG, Z.M. - GUO, L.L. - YUAN, F.Q. - WANG, J.Q. - JIANG, X.C. Tough chitosan/poly(acrylamide-acrylic acid)/cellulose nanofibrils/ ethylene glycol nanocomposite organohydrogel with tolerance to hot and cold environments. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, SEP 1 2021, vol. 186, p. 952-961., Registrované v: WOS
  [1.1] JIN, X. - FU, Q. - GU, Z.H. - ZHANG, Z.H. - LV, H.X. Chitosan/PDLLA-PEG-PDLLA solution preparation by simple stirring and formation into a hydrogel at body temperature for whole wound healing. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, AUG 1 2021, vol. 184, p. 787-796., Registrované v: WOS
  [1.1] KHURANA, A. - BANOTHU, A.K. - THANUSHA, A.V. - NAYAL, A. - DINDA, A.K. - SINGHAL, M. - BHARANI, K.K. - KOUL, V. Preclinical efficacy study of a porous biopolymeric scaffold based on gelatin-hyaluronic acid-chondroitin sulfate in a porcine burn injury model: role of critical molecular markers (VEGFA, N-cadherin, COX-2), gamma sterilization efficacy and a comparison of healing potential to Integra (TM). In BIOMEDICAL MATERIALS. ISSN 1748-6041, SEP 1 2021, vol. 16, no. 5., Registrované v: WOS
  [1.1] MAIZ-FERNANDEZ, S. - BARROSO, N. - PEREZ-ALVAREZ, L. - SILVAN, U. - VILAS-VILELA, J.L. - LANCEROS-MENDEZ, S. 3D printable self-healing hyaluronic acid/chitosan polycomplex hydrogels with drug release capability. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, OCT 1 2021, vol. 188, p. 820-832., Registrované v: WOS
  [1.1] NIU, Y.Q. - STADLER, F.J. - FANG, J.H. - GALLUZZI, M. Hyaluronic acid-functionalized poly-lactic acid (PLA) microfibers regulate vascular endothelial cell proliferation and phenotypic shape expression. In COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES. ISSN 0927-7765, OCT 2021, vol. 206., Registrované v: WOS
  [1.1] SHAHROUSVAND, M. - HADDADI-ASL, V. - SHAHROUSVAND, M. Step-by-step design of poly (epsilon-caprolactone) /chitosan/Melilotus officinalis extract electrospun nanofibers for wound dressing applications. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUN 1 2021, vol. 180, p. 36-50., Registrované v: WOS
  [1.1] SUN, L.Y. - CHAI, K.G. - ZHOU, L.Q. - LIAO, D.K. - JI, H.B. One-pot fabrication of lignin-based aromatic porous polymers for efficient removal of bisphenol AF from water. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, 2021, vol. 175, p. 396-405., Registrované v: WOS
  [1.1] ULU, A. - BIRHANLI, E. - ATES, B. Tunable and tough porous chitosan/beta-cyclodextrin/tannic acid biocomposite membrane with mechanic, antioxidant, and antimicrobial properties. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, OCT 1 2021, vol. 188, p. 696-707., Registrované v: WOS
  [1.1] XU, Y.Y. - HOU, K.H. - GAO, C.C. - FENG, X. - CHENG, W.W. - WU, D. - MENG, L.H. - YANG, Y.L. - SHEN, X.C. - ZHANG, Y. - TANG, X.Z. Characterization of chitosan film with cinnamon essential oil emulsion co-stabilized by ethyl-N-alpha-lauroyl-L-arginate hydrochloride and hydroxypropyl-beta-cyclodextrin. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, OCT 1 2021, vol. 188, p. 24-31., Registrované v: WOS
  [1.1] YANG, D. - GAO, K.Y. - BAI, Y. - LEI, L. - JIA, T.T. - YANG, K.D. - XUE, C.H. Microfluidic synthesis of chitosan-coated magnetic alginate microparticles for controlled and sustained drug delivery. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 1 2021, vol. 182, p. 639-647., Registrované v: WOS
  [1.1] YU, Y.F. - YU, X.F. - TIAN, D.L. - YU, A.X. - WAN, Y. Thermo-responsive chitosan/silk fibroin/amino-functionalized mesoporous silica hydrogels with strong and elastic characteristics for bone tissue engineering. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 1 2021, vol. 182, p. 1746-1758., Registrované v: WOS
  [1.1] ZHOU, L.Z. - CAI, L. - RUAN, H.J. - ZHANG, L. - WANG, J. - JIANG, H.J. - WU, Y. - FENG, S.W. - CHEN, J. Electrospun chitosan oligosaccharide/polycaprolactone nanofibers loaded with wound-healing compounds of Rutin and Quercetin as antibacterial dressings. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 31 2021, vol. 183, p. 1145-1154., Registrované v: WOS
  [1.2] BANDATANG, Naruedee - PONGSOMBOON, Song amnart - JUMPAPAENG, Punnapat - SUWANAKOOD, Pitchayaporn - SAENGSUWAN, Sayant. Antimicrobial electrospun nanofiber mats of NaOH-hydrolyzed chitosan (HCS)/PVP/PVA incorporated with in-situ synthesized AgNPs: Fabrication, characterization, and antibacterial activity. In International Journal of Biological Macromolecules. ISSN 01418130, 2021-11-01, 190, pp. 585-600., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] FENG, Sirui - LIU, Feng - GUO, Yunsi - YE, Mingqiao - HE, Jiewang - ZHOU, Hongshen - LIU, Liping - CAI, Lei - ZHANG, Yue - LI, Ran. Exploring the role of chitosan in affecting the adhesive, rheological and antimicrobial properties of carboxymethyl cellulose composite hydrogels. In International Journal of Biological Macromolecules. ISSN 01418130, 2021-11-01, 190, pp. 554-563., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] LIU, Shupeng - LIU, Zhicheng - WU, Mingyuan - XU, Xiaomei - HUANG, Fubin - ZHANG, Li - LIU, Yu - SHUAI, Qi. NIR as a “trigger switch” for rapid phase change, on-demand release, and photothermal synergistic antibacterial treatment with chitosan-based temperature-sensitive hydrogel. In International Journal of Biological Macromolecules. ISSN 01418130, 2021-11-30, 191, pp. 344-358., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] PACHECO, Murilo Santos - BARBIERI, Douglas - DA SILVA, Classius Ferreira - DE MORAES, Mariana Agostini. A review on orally disintegrating films (ODFs) made from natural polymers such as pullulan, maltodextrin, starch, and others. In International Journal of Biological Macromolecules. ISSN 01418130, 2021-05-01, 178, pp. 504-513., Registrované v: SCOPUS
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉS, Ladislav. Assessment of the Substance Antioxidative Profile by Hyaluronan, Cu(II) and Ascorbate. In Pharmaceutics, 2021, vol. 13, no. 11, art. no. 1815. (2020: 6.321 - IF, Q1 - JCR, 1.054 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4923. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13111815 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ADMA
 • VALACHOVÁ, Katarína** - RYCHLÝ, Jozef - JANIGOVÁ, Ivica - CSOMOROVÁ, Katarína - JURÁNEK, Ivo - ŠOLTÉS, Ladislav. Bucillamine as An Efficient H Atom Donor Protects High-Molar-Mass Hyaluronan from Oxidative Degradation by Effective Scavenging of Free Radicals. In Current Advances in Chemistry and Biochemistry Vol. 7. - Hooghly, West Bengal, India : B P International, 2021, p. 123-138. ISBN 978-93-91215-56-9. Dostupné na: https://doi.org/10.9734/bpi/cacb/v7/8242D (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov) Typ: AECA
 • VANHAVERBEKE, Maarten - ATTARD, Ritienne - BARTEKOVÁ, Monika - BEN-AICHA, Soumaya - BRANDENBURGER, Timo - GONZALO-CALVO, David - EMANUELI, Costanza - FARRUGIA, Rosienne - GRILLARI, Johannes - HACKL, Matthias - KALOČAYOVÁ, Barbora - MARTELLI, Fabio - SCHOLZ, Markus - WETTINGER, Stephanie Bezzina - DEVAUX, Yvan. Peripheral blood RNA biomarkers for cardiovascular disease from bench to bedside: A Position Paper from the EU-CardioRNA COST Action CA17129. In Cardiovascular Research, 2021, vol., no., p. (2020: 10.787 - IF, Q1 - JCR, 2.774 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0008-6363. (COST Action CA 17129 : CardioRNA - Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Typ: ADCA
 • VIGL, Benjamin - TRUBAČOVÁ, Simona - POGLITSCH, M. - DOMENIG, O. - BALIŠ, Peter - BARTA, Andrej - VALOVIČ, Pavol - LÍŠKOVÁ, Silvia - ŠIMKO, Fedor - PAULIS, Ľudovít. Pharmacologic activation of the alternative RAS attenuates development of pulmonary arterial hypertension in monocrotaline treated rats. In Journal of Hypertension, 2021, vol. 39, suppl. 1, p. E348-E349. (2020: 4.844 - IF, Q2 - JCR, 1.249 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-6352. (VEGA č. 1/0127/17 : Overenie konceptu modulácie aktivity renín-angiotenzínového systému (RAS) duálnou inhibíciou aminopeptidáz/angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (AP/ACE) a jej vplyv na rozvoj orgánového poškodenia pri hemodynamickom preťažení) Typ: AEGA
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Sex-dependent alterations in neurobehavioral development of offspring of depressive dams treated with antidepressant mirtazapine. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 44, suppl. 1, p. S29-S30. (2020: 4.600 - IF, Q2 - JCR, 1.603 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2021.01.049 (ECNP Workshop for Early Career Scientists in Europe Virtual 2021. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: AEMA
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Sex-dependent alterations in neurobehavioral development of offspring of depressive dams treated with antidepressant mirtazapine during pregnancy and lactation. In Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2021, vol. 394, suppl. 1, p. S48. (2020: 3.000 - IF, Q3 - JCR, 0.670 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-1298. (GERMAN PHARM-TOX SUMMIT 2021 (GPTS) : Annual Meeting of the German Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology (DGPT)) Typ: AEMA
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Effects of Pre-Gestational Stress and Antidepressant Mirtazapine Treatment on Neurobehavioral Development of Rat Offspring. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 20. ISBN 978-80-89991-06-8. (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • VINKEN, Mathieu - BENFENATI, Emilio - BUSQUET, Francois - CASTELL, José - CLEVERT, Djork-Arné - DE KOK, Theo M. - DIRVEN, Hubert - FRITSCHE, Ellen - GERIS, Liesbet - GOZALBES, Rafael - HARTUNG, Thomas - JENNEN, Danyel - JOVER, Ramiro - KANĎÁROVÁ, Helena - KRAMER, Nynke - KRUL, Cyrille - LEUCHTEFELD, Thomas - MASEREEUW, Rosalinde - ROGGEN, Erwin - SCHALLER, Stephan - VANHAECKE, Tamara - YANG, Chihae - PIERSMA, Aldert H. Safer chemicals using less animals: kick-off of the European ONTOX project. In Toxicology, 2021, vol. 458, art. no. 152846. (2020: 4.221 - IF, Q2 - JCR, 1.067 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0300-483X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tox.2021.152846 (H2020, ONTOX : Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next generation risk assessment) Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.2] DOLDE, Xenia - KARREMAN, Christiaan - WIECHERS, Marianne - SCHILDKNECHT, Stefan - LEIST, Marcel. Profiling of human neural crest chemoattractant activity as a replacement of fetal bovine serum for in vitro chemotaxis assays. In International Journal of Molecular Sciences. ISSN 16616596, 2021-09-01, 22, 18, pp., Registrované v: SCOPUS
 • VRANKOVÁ, Stanislava** - GALANDÁKOVÁ, Z. - BENKO, Jakub - CEBOVÁ, Martina - RIEČANSKÝ, Igor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Duration of social isolation affects production of nitric oxide in the rat brain. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 19, art. no. 10340. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms221910340 (VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 2/0118/21 : Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus