Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.cem.sav.sk/
 

Detašované pracoviská

Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat ÚEFT, CEM SAV, 919 54 Dobrá Voda 360

 
Riaditeľka: doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
E-mail:
Tel: 02/32296020
Fax: 02/52 96 85 16
Sekretariát: Marcela Janovičová
E-mail:
Tel: 02/32296099
Fax:
 
ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY:

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Vedecký riaditeľ: RNDr. Michal Dubovický, CSc.

Ústav pre výskum srdca, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Vedecký riaditeľ: RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Sienkiewiczova 1, 913 71 Bratislava
Vedecký riaditeľ: RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.


Centrum je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky a liečby spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho a nervového systému, metabolické poruchy, psychické poruchy a problematiku duševného zdravia, ako aj ochorenia, ktoré majú pôvod v prenatálnom a skorom postnatálnom období vývinu. Výskum sa realizuje na in silico, in vitro, ex vivo a in vivo úrovni s cieľom prenosu získaných poznatkov do klinickej praxe. Významnou súčasťou je hodnotenie účinkov bioaktívnych prírodných látok, ich derivátov a pôvodných syntetických látok s farmakoterapeutickým potenciálom, na animálnych modeloch ľudských ochorení a ľudských vzorkách, ako aj štúdium vedľajších nežiaducich a toxických účinkov chemických látok a žiarenia.