Informačná stránka organizácie SAV

Centrum biovied SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALLILUEV, Anatoli - DREMENCOV, Eliyahu - LAPSHIN, Maxim - KOMELKOVA, Maria - TSEILIKMAN, Olga - KARPENKO, Marina - PESTEREVA, Nina - MANUKHINA, Eugenia - DOWNEY, H. Fred - KONDASHEVSKAYA, M.V. - TSEILIKMAN, Vadim. Resilience and susceptability to the stress in a rat model of post-traumatic stress disorder (PTSD) are associated with different alterations in monoamine transmission across the brain. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 3.(Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFL
 • ANTALÍKOVÁ, Jana - HOROVSKÁ, Ľubica - SEČOVÁ, Petra - JANKOVIČOVÁ, Jana - BARTÓKOVÁ, Michaela - KREJČÍŘOVÁ, Romana - POSTLEROVÁ, Pavla. Estrogen receptors in bull spermatozoa. In XXVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, Liblice Chateau, May 24 - 25, 2019. - Liblice : Institute of Biotechnology the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Vestec, 2019, p. 28.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts). Typ: AFG
 • ANTALÍKOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - HOROVSKÁ, Ľubica - BARTÓKOVÁ, Michaela - JANKOVIČOVÁ, Jana. Tetraspanins CD9 and CD81 in bull spermatozoa. In 9th European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme, September 4 - 6, 2019. - Mainz, 2019, p. 26.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme). Typ: AFK
 • ANTALÍKOVÁ, Jana - HOROVSKÁ, Ľubica - SEČOVÁ, Petra - JANKOVIČOVÁ, Jana - BARTÓKOVÁ, Michaela - KREJČÍŘOVÁ, Romana - POSTLEROVÁ, Pavla. Estrogénový membránový receptor gper v býčích spermiách. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 2019, vol. 53, suppl. 1, p. 19. ISSN 1210-0668.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Endokrinné disruptory : Bilaterálne vedecké sympózium). Typ: AFL
 • BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ČIKOŠ, Štefan - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - PISKO, Jozef - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan. In vitro exposure to pyrethroid-based products disrupts development of mouse preimplantation embryos. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2019, vol. 57, p. 184 -193. (3.067 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0887-2333.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. ITMS 26220120066 (ERDF)). Typ: ADCA
 • BAČOVÁ, Kristína - PLACHÁ, Iveta - CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea - SOPKOVÁ, D. - ANDREJČÁKOVÁ, Z. - MAĎAROVÁ, Michaela - BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - JURČÍK, Rastislav. Effect of dietary supplementation of thymol on the antioxidant response of rabbits. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 11. ISBN 978-80-552-1998-1.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • BARSZCZ, Marcin - TACIAK, Marcin - TUŚNIO, Anna - ČOBANOVÁ, Klaudia - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra. The effect of organic and inorganic zinc source, used in combination with potato fiber, on growth, nutrient digestibility and biochemical blood profile in growing pigs. In Livestock Science, 2019, vol. 227, p. 37-43. (1.376 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1871-1413.(APVV-0667-12 : Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov. COST FA1401 : Európska sieť-spolupráca týkajúca sa faktorov ovplyvňujúcich mikrobiálnu rovnováhu gastrointestinálneho traktu a jej význam pre zdravie prasiat (PiGuNet)). Typ: ADCA
 • BARTÓKOVÁ, Michaela - ANTALÍKOVÁ, Jana - HOROVSKÁ, Ľubica - SEČOVÁ, Petra - JANKOVIČOVÁ, Jana. Štúdium tetraspanínu CD63 na kryokonzervovaných býčích spermiách. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Typ: AFD
 • BARTÓKOVÁ, Michaela - HOROVSKÁ, Ľubica - SEČOVÁ, Petra - ANTALÍKOVÁ, Jana - JANKOVIČOVÁ, Jana. Study of CD63 tetraspanin on bull sperm. In XXVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, Liblice Chateau, May 24 - 25, 2019. - Liblice : Institute of Biotechnology the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Vestec, 2019, p. 15.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts). Typ: AFG
 • BERTOVÁ, Anna - IMRICHOVÁ, Denisa - KONTÁR, Szilvia - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Zmeny v expresii regulačných proteínov vyvolané vplyvom sulforafanu v bunkách AML. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 29. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFL
 • BILČÍK, Boris - MÁČAJOVÁ, Mariana - HUNTOŠOVÁ, Veronika - KUNDEKOVÁ, Barbora - ČAVARGA, Ivan. Turkey (Meleagris gallopavo) chorioallantoic mebrane assay – rare model for experimental oncology. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. ISBN 978-80-972247-4-5.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • BINO, Eva - LAUKOVÁ, Andrea - MICENKOVÁ, Lenka - KUBAŠOVÁ, Ivana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - PLACHÁ, Iveta - STROMPFOVÁ, Viola - HALO, Marko - GÁLIK, Branislav. Microbiota and Phagocytic Activity in Horses with Application of Bacteriocin-producing Strain Enterococcus faecium EF412. In Power of microbes in industry and environment 2019 : book of abstracts. - Zagreb : Croatian Microbiological Society, 2019, s. 85 - 86, P24. ISBN 978-953-7778-17-0.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Power of microbes in industry and environment 2019). Typ: AFG
 • BINO, Eva - LAUKOVÁ, Andrea - KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Charakterizácia stafylokokov izolovaných z jeleňov a sŕn. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 14.-17. marec 2019, Štrbské Pleso. - Bratislava-Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 13. ISBN 978-80-971422-9-2.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Typ: AFH
 • BOHÁČOVÁ, Viera - ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - KONTÁR, Szilvia - CAGALA, Martin - OTEVŘEL, Jan - BOBÁL, Pavel - BRTKO, Július - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentrations independently of P-glycoprotein expression. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 9. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFH
 • BÚDA, Daniel - MIKUŠOVÁ, Miriam - MRÁZOVÁ, Veronika - NOVÁKOVÁ, Eva - ŠUPOLÍKOVÁ, Miroslava - GOLAIS, František - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Different effect of syncytial and non-syncytial strains of Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) displayed on non-transformed and transformed cells. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 67-72. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-0621-12 : Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiprollferatívnymi vlastnosťami. VEGA 1/0061/18 : Analýza bioaktívnych látok asociovaných s Myším herpetickým vírusom s antiproliferatívnymi a imunomodulačnými vlastnosťami v podmienkach in vitro a in vivo). Typ: AFD
 • BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - ČUVALOVÁ, Anna - ČÍŽKOVÁ, A. - ČÍŽEK, Milan. Canine bone marrow mesenchymal stem cell derived conditioned media affect bacterial growth, biofilm formation and AHL-dependent Quorum Sensing. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 15. ISBN 978-80-552-1998-1.(VEGA 2/0085/18 : Molekulárna analýza mikrobiálneho biofilmu u zvierat. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • CAGALA, Martin - PAVLÍKOVÁ, Lucia - ŠEREŠ, Mário - BOLEKOVÁ, Žaneta - KADLEČÍKOVÁ, Karolína - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Rezistencia myšej leukemickej línie L1210 na induktory stresu endoplazmatického retikula. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 30. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. APVV-14-0753 : Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFL
 • CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KOVÁČOVÁ, Dominika - PAULIS, Ľudovít - KUREKOVÁ, Simona - HOŤKA, Matej - PAVELKOVÁ, Jana - PLAAS, M. - NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍK, Ivan. Calcium signaling and contractility in cardiac myocyte of wolframin deficient rats. In Frontiers in Physiology, 2019, vol. 10, art. no. 172. (3.201 - IF2018). ISSN 1664-042X.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn). Typ: ADMA
 • CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - PAVELKOVÁ, Jana - HOŤKA, Matej - KUREKOVÁ, Simona - PLAAS, M. - ZAHRADNÍK, Ivan. Alterations in calcium signalling and contractility in cardiac myocytes of wolframin deficient rats. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. IX-X.(Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS-26230120006. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DREMENCOV, Eliyahu - LACINOVÁ, Ľubica - DUBOVICKÝ, Michal. Pre-gestational stress impacts excitability of hippocampal cells in vitro and is associated with neurobehavioral alterations during adulthood. In Behavioural Brain Research, 2019, vol. 375, art. no. 112131. (2.770 - IF2018). ISSN 0166-4328.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - UJHÁZY, Eduard - LACINOVÁ, Ľubica - DUBOVICKÝ, Michal. Maternal stress prior gestation effects excitability of hippocampal cells in vitro and is associated with neurobehavioral alterations during adulthood. In EBPS. Biennial Meeting. Abstract Book : 28-31 August 2019, Braga, Portugal, p. 104, PO 65.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. EBPS Biennial Meeting 2019). Typ: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Effect of maternal immune activation on the excitability of monoamine neurons in the offspring. In European Neuropsychopharmacology, 2019, vol. 29, suppl. 2, p. S668. (4.468 - IF2018). ISSN 0924-977X.(ECNP Workshop : For Early Career Scientists in Europe. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AEMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - PALIOKHA, Ruslan - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Sex differences in monoamine response to maternal immune activation in rats. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 10.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • ČIKOŠ, Štefan - BABEĽOVÁ, Janka - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - BURKUŠ, Ján - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj. Glucocorticoid receptor isoforms and effects of glucocorticoids in ovulated mouse oocytes and preimplantation embryos. In Biology of Reproduction, 2019, vol. 100, no. 2, p. 351-364. (2.960 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0006-3363.(APVV-0815-11 : Matka a embryo: vplyv materskej obezity a stresu na vývin preimplantačného embrya. APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. Vega č. 2/0039/15 : Molekulárne mechanizmy adaptácie preimplantačného embrya. ITMS 26220120066 (ERDF)). Typ: ADCA
 • ČOBANOVÁ, Klaudia - VÁRADYOVÁ, Zora - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - KUCKOVÁ, Katarína - VÁRADY, Marián. Effect of zinc and herbal mixture on antioxidant indices and mineral concentration in liver and duodenal mucosa of lambs. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 17. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • DREMENCOV, Eliyahu - LAPSHIN, Maxim - KOMELKOVA, Maria - ALLILUEV, Anatoli - TSEILIKMAN, Olga - KARPENKO, Marina - PESTEREVA, Nina - MANUKHINA, Eugenia - DOWNEY, H. Fred - TSEILIKMAN, Vadim. Chronic predator scent stress alters serotonin and dopamine levels in the rat thalamus and hypothalamus, respectively. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 2, p. 187-190. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882. Typ: ADDA
 • DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Prenatal exposure to maternal immune activation in rats has different effects on brain monoamine neuronal firing activity in adult male and female offspring. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 17.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea. Vplyv probiotickej terapie na špecifickú protilátkovú odpoveď myší s experimentálnou trichinelózou. In Slovenský veterinársky časopis, 2019, roč. 44, č. 1, s. 54-58. ISSN 1335 - 0099.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou). Typ: ADFB
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, Miroslava - LAUKOVÁ, Andrea. Proliferácia T a B lymfocytov ex vivo z myší modulovaných probiotickými kmeňmia infekciou Trcihinella spiralis. In Slovenský veterinársky časopis, 2019, roč. 44, č. 1, s. 58-61. ISSN 1335 - 0099.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou). Typ: ADFB
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, Miroslava - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera. Modulatory effect of probiotic therapy on intestinal lymphocytes in mice infected with Trichinella spiralis. In Theory and Practice of Parasitic Disease Control : Collection of Scientific Articles adapted from the International Scientific Conference, 15–17 May 2019, Moscow. Indyuhova, F.N.M. (ed.). - Moscow : All Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants, 2019, s. 741-745. ISBN 978-5-9902340-8.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. Theory and practice of parasitic disease control : international scientific conference). Typ: AFC
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Enterocins and Enterocin-producing strains modulate oxidative metabolism of macrophages in mice infected with Trichinella spiralis. In Annals of Parasitology : The XXV. Congress of the Polish Parasitological Society, 9-12 September,2019, Warsaw. Abstracts, 2019, vol. 65, suppl., p. 157-158. ISSN 0043-5163.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. The XXV. Congress of the Polish Parasitological Society). Typ: AFG
 • ELEFANTOVÁ, Katarína - LAKATOŠ, Boris - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Meranie mitochondriálneho membránového potenciálu s JC-1 v bunkách L1210 exprimujúcich P-glykoproteín. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 20-22. ISBN 978-80-972752-6-6.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Drobnicov memoriál). Typ: AFH
 • ELSAYAD, Kareem - POLÁKOVÁ, Silvia - GREGAN, Juraj. Probing Mechanical Properties in Biology Using Brillouin Microscopy. In Trends in Cell Biology, 2019, vol. 29, no. 8, p. 6608-6611. (16.588 - IF2018). ISSN 0962-8924.(APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie). Typ: ADCA
 • FAIXOVÁ, Z. - PIEŠOVÁ, E. - MAKOVÁ, Z. - FAIXOVÁ, Dominika - SZABÓOVÁ, R. - ČAPKOVIČOVÁ, A. - FAIX, Štefan. Effect of essential oil Salvia officinalis L. and sodium selenite on the thickness of mucosal adherent intestinal layer and serum biochemistry in laying hens. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 21. ISBN 978-80-552-1998-1.(Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • GARIGLIO, Marta - DABBOU, Sihem - CRISPO, Manuela - BIASATO, Ilaria - GAI, Francesco - GASCO, Laura - PIACENTE, Francesco - ODETTI, Patrizio - BERGAGNA, Stefania - PLACHÁ, Iveta - VALLE, Emanuela - COLOMBINO, Elena - CAPUCCHIO, Maria Teresa - SCHIAVONE, Achille. Effects of the Dietary Inclusion of Partially Defatted Black Soldier Fly (Hermetia illucens) Meal on the Blood Chemistry and Tissue (Spleen, Liver, Thymus, and Bursa of Fabricius) Histology of Muscovy Ducks (Cairina moschata domestica). In Animals, 2019, vol. 9, no. 6, 13 p. (1.832 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami). Typ: ADCA
 • GREGAN, Juraj - SANYAL, Swastika - MOLNÁROVÁ, Lucia - RICHTEROVÁ, J. - HURAIOVÁ, Barbora - BENKO, Z. - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - GAPLOVSKA-KYSELA, Katarína - MECHTLER, Karl - ČIPÁK, Ľuboš. Mutations that prevent methylation of cohesin render sensitivity to DNA damage in S. pombe. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. - Barcelona : EMBO, 2019, p. 146.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Typ: AFG
 • GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - HOLODOVÁ, Monika - ČOBANOVÁ, Klaudia - BARSZCZ, M. - TACIAK, M. - TUŚNIO, A. Effect of dietary zinc on mineral tissue deposition in piglets. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 24. ISBN 978-80-552-1998-1.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • GRINCHII, Daniil - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu. An agonist and an antagonist of delta opioid receptors modulate the excitability of rat hippocampal glutamate and midbrain monoamine neurons in vivo. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 27.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFL
 • HOLODOVÁ, Monika - CIESLAK, A. - SZUMACHER STRABEL, M. - HUANG, H. - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra. The effect of lactation on mineral status in dairy cows. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 26. ISBN 978-80-552-1998-1.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. STSM grant from the COST Action FA 1302-160516-076649. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • HOROVSKÁ, Ľubica - SEČOVÁ, Petra - JANKOVIČOVÁ, Jana - BARTÓKOVÁ, Michaela - KREJČÍŘOVÁ, Romana - POSTLEROVÁ, Pavla - ANTALÍKOVÁ, Jana. Detekcia jadrových estrogénových receptorov v býčích spermiách. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 23019, vol. 53, suppl. 1, p. 33. ISSN 1210-0668.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Endokrinné disruptory : Bilaterálne vedecké sympózium). Typ: AFL
 • HURAIOVÁ, Barbora - KANOVITS, J. - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - ČIPÁK, Ľuboš - GAPLOVSKA-KYSELA, Katarína - DUNCAN, C.D.S. - MATA, J. - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - GREGAN, Juraj. Characterization of putative short open reading frames in yeast Schizosaccharomyces pombe. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. - Barcelona : EMBO, 2019, p. 227.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Typ: AFK
 • JANKOVIČOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla - ŠIMONÍK, Ondřej - FROLÍKOVÁ, Michaela - CHMELÍKOVÁ, Eva - HOROVSKÁ, Ľubica - MICHALKOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, Kateřina - ANTALÍKOVÁ, Jana. Detection of CD9 and CD81 tetraspanins in bovine and porcine oocytes and embryos. In International Journal of Biological Macromolecules, 2019, vol. 123, p. 931-938. (4.784 - IF2018). ISSN 0141-8130.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Typ: ADCA
 • JANKOVIČOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - HOROVSKÁ, Ľubica - BARTÓKOVÁ, Michaela - ANTALÍKOVÁ, Jana. Expression of cluster of differentiation molecules 9 and 81 in cow oocytes and embryos. In XXVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, Liblice Chateau, May 24 - 25, 2019. - Liblice : Institute of Biotechnology the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Vestec, 2019, p. 14.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts). Typ: AFG
 • JANKOVIČOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - HOROVSKÁ, Ľubica - BARTÓKOVÁ, Michaela - ANTALÍKOVÁ, Jana. CD9 and CD81 tetraspanins on bovine oocytes and embryos. In 9th European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme, September 4 - 6, 2019. - Mainz, 2019, p. 34.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme). Typ: AFG
 • JANOTKA, Ľuboš - MESSINGEROVÁ, Lucia - ŠIMONIČOVÁ, Kristína - KAVCOVÁ, Helena - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Zmeny v mechanizme regulácie apoptózy u bunkovej línie MOLM-13 po rozvoji rezistencie voči hypometylačným látkam. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 14. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFH
 • JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - LACINOVÁ, Ľubica. Structure, function and regulation of Ca (v) 2.2 N-type calcium channels. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 2, p. 101-110. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882.(Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov). Typ: ADDA
 • JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - CMARKO, Leoš - REHAK, Renata - ZAMPONI, Gerald W. - LACINOVÁ, Ľubica - WEISS, Norbert. Identification of a molecular gating determinant within the carboxy terminal region of Ca(v)3.3T-type channels. In MOL BRAIN, 2019, vol. 12, no. 1, art. no. 34. (4.051 - IF2018). ISSN 1756-6606.(Vega č. 2/0143/19 : Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii). Typ: ADMA
 • KANDRIČÁKOVÁ, Anna - LAUKOVÁ, Andrea - BINO, Eva. Testing Biofilm Formation in Streptococci from Otitis and Their Sensitivity to Bacteriocins. In Power of microbes in industry and environment 2019 : book of abstracts. - Zagreb : Croatian Microbiological Society, 2019, s. 108, P46. ISBN 978-953-7778-17-0.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Power of microbes in industry and environment 2019). Typ: AFG
 • KANDRIČÁKOVÁ, Anna - LAUKOVÁ, Andrea. Streptokoky z otitíd a ich citlivosť k enterocínom a galidermínu. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 14.-17. marec 2019, Štrbské Pleso. - Bratislava-Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 25. ISBN 978-80-971422-9-2.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Typ: AFH
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - KUBALOVÁ, Dominika - MORAVČÍKOVÁ, Andrea - BALÁŽOVÁ, Mária. In vitro aktivita fosfolipázy C špecifickej pre fosfatidylglycerol. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 768-772. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: AFD
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - KUBALOVÁ, Dominika - BALÁŽOVÁ, Mária. In vitro activity of phosphatidylglycerol specific phospholipase C. In Molecular Organization, Function and Dynamics of Biomembranes : FEBS/EMBO Advanced Lecture Course, June 10 - 20, 2019, Cargese - Corsica - France, p. 95.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie). Typ: AFK
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - BALÁŽOVÁ, Mária - KUBALOVÁ, Dominika. In vitro activity of Pgc1 protein. In Programme & Abstracts: 46th Annual Conference on Yeasts, May 7 - 10, 2019, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences and Commission on Yeasts of the Czechoslovak Society of Microbiology, 2019, p. 64. ISSN 1336-4839.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie). Typ: AFL
 • KÁZMEROVÁ, Simona - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Tvorba diád v priebehu postnatálneho vývinu u potkana. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 58-59.(Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS-26230120006. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • KISKOVÁ, Jana - STRAMOVÁ, Zuzana - JAVORSKÝ, Peter - SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, Jana - PRISTAŠ, Peter. Analysis of the bacterial community from high alkaline (pH 13) drainage water at a brown mud disposal site near Žiar nad Hronom (Banská Bystrica region, Slovakia) using 454 pyrosequencing. In Folia Microbiologica, 2019, vol. 64, no. 1, p. 83-90. (1.448 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-5632.(ITMS 26220120001 : Centrum excelentnosti pre výskum tráviaceho traktu - CEFT). Typ: ADCA
 • KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - MIHALIKOVÁ, Katarína - ČERTÍK, M. - VÁRADYOVÁ, Zora - JALČ, Dušan. Rumen ciliates growth in artificial rumen fed different roughage proportion and fatty acid supplements. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 30. ISBN 978-80-552-1998-1.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • KMEŤ, Vladimír - HANDROVÁ, Lívia. Iron uptake genes in Escherichia coli from wild small mammals. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 31. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • KOČIBÁLOVÁ, Zuzana - GUZYOVÁ, Martina - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Sledovanie expresie latrofilínu-1 v bunkových líniách akútnej myeloidnej leukémie. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 17. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFH
 • KONTÁR, Szilvia - IMRICHOVÁ, Denisa - BERTOVÁ, Anna - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Vplyv izotiokyanátov na expresiu špecifických génov v bunkách AML. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 18. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFH
 • KONTÁR, Szilvia - IMRICHOVÁ, Denisa - BERTOVÁ, Anna - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Prírodné izotiokyanáty indukujú bunkovú smrť spojenú so zvýraznením aktivácie dráhy LC3 proteínu viac u P-gp negatívnych ako u P-gp pozitívnych buniek L1210. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 23-24. ISBN 978-80-972752-6-6.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Drobnicov memoriál). Typ: AFH
 • KOPČÁKOVÁ, Anna - HAMAROVÁ, Ľudmila - JAVORSKÝ, Peter - PRISTAŠ, Peter. BLISTV1/1 a jej potenciálny účinok v prevencii moru včelieho plodu. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 14.-17. marec 2019, Štrbské Pleso. - Bratislava-Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 27. ISBN 978-80-971422-9-2.(VEGA 2/0100/19 : Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včelieho plodu. ITMS 26220120066 (ERDF). Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Typ: AFH
 • KOŠŤÁL, Ľubor - SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína. Using cognitive bias as a welfare tool in poultry. In 17th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (ICPD) - Proceedings : Bern, June 27 - 29, 2019. - Switzerland : Bern University, 2019, p. 81. ISBN 978-3-906813-93-6.(International Conference on Production Diseases in Farm Animals : Proceedings). Typ: AFG
 • KOŠŤÁL, Ľubor - SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína. Studying affect induced judgement bias in birds. In Workshop: Cognitive affective biases -from mechanisms to disease symptoms : Abstract Book, 13 - 17 May, 2019, Kraków, Poland. - Kraków : Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences, 2019, p. 26-27.(Workshop: Cognitive affective biases -from mechanisms to disease symptoms). Typ: AFG
 • KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KŠIŇANOVÁ, Martina - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj - ČIKOŠ, Štefan. The effect of glutamate on mouse blastocyst quality. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 39. ISBN 978-80-552-1998-1.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • KŠIŇANOVÁ, Martina - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan. Different response of embryos originating from control and obese mice to insulin in vitro. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 41. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • KUBALOVÁ, Dominika - BALÁŽOVÁ, Mária - KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - MORAVČÍKOVÁ, Andrea. Úloha mitochondriálnych medziorganelových kontaktných miest v homeostáze fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 797-801. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: AFD
 • KUBALOVÁ, Dominika - BALÁŽOVÁ, Mária - KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - MALÍNSKÝ, Ján. Úloha lipidových partikúl v kontrole degradácie fosfatidylglycerolu fosfolipázou Pgc1. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 14. ISBN 978-80-972752-6-6.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Drobnicov memoriál). Typ: AFH
 • KUBALOVÁ, Dominika - BALÁŽOVÁ, Mária - MALÍNSKÝ, Ján - KÁŇOVIČOVÁ, Paulína. The role of lipid droplets in degradation of phosphatidylglycerol by phospholipase Pgc1 in the yeast Saccharomyces cerevisiae. In Molecular Organization, Function and Dynamics of Biomembranes : FEBS/EMBO Advanced Lecture Course, June 10 - 20, 2019, Cargese - Corsica - France, P. 97.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie). Typ: AFK
 • KUBALOVÁ, Dominika - KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - MALÍNSKÝ, Ján - BALÁŽOVÁ, Mária. The specific degradation of phosphatidylglycerol by lipid droplets protein Pgc1. In Programme & Abstracts: 46th Annual Conference on Yeasts, May 7 - 10, 2019, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences and Commission on Yeasts of the Czechoslovak Society of Microbiology, 2019, p. 57. ISSN 1336-4839.(SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie. Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: AFL
 • KUBAŠOVÁ, Ivana - LAUKOVÁ, Andrea - HAMAROVÁ, Ľudmila - PRISTAŠ, Peter - STROMPFOVÁ, Viola. Evaluation of enterococci for potential probiotic utilization in dogs. In Folia Microbiologica, 2019, vol. 64, no. 2, p. 177-187. (1.448 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-5632.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat). Typ: ADCA
 • KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - MAĎARI, Aladár - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - LAUKOVÁ, Andrea. Enterococcus faecium - vlatnosti a využitie pre podporu zdravia psov. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 14.-17. marec 2019, Štrbské Pleso. - Bratislava-Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 30. ISBN 978-80-971422-9-2.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Typ: AFH
 • KUBÍČKOVÁ, Jana - ELEFANTOVÁ, Katarína - PAVLÍKOVÁ, Lucia - CAGALA, Martin - ŠEREŠ, Mário - ŠAFÁŘ, Peter - MARCHALÍN, Štefan - ĎURIŠOVÁ, Kamila - BOHÁČOVÁ, Viera - SULOVÁ, Zdena - LAKATOŠ, Boris - BREIER, Albert - OLEJNÍKOVÁ, Petra. Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 11, art. no. 2127. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • KUBÍČKOVÁ, Jana - ELEFANTOVÁ, Katarína - OLEJNÍKOVÁ, Petra - LAKATOŠ, Boris - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Cytotoxický účinok vybraných chinolizidínových derivátov na P-gp pozitívne a P-gp negatívne bunky. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 33. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFL
 • KUCKOVÁ, Katarína - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián - ČOBANOVÁ, Klaudia. Evaluation of antioxidant effect of medicinal plants in lambs. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 42. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • KUNDEKOVÁ, Barbora - META, Majlinda - HUNTOŠOVÁ, Veronika - BILČÍK, Boris - MÁČAJOVÁ, Mariana. Vplyv nádorových buniek a hypericínu na expresiu génov dôležitých pre angiogenézu na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 332-337. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv). Typ: AFD
 • KYCA, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BOHÁČOVÁ, Viera - SOPÚCHOVÁ, Michaela - MACKOVÁ, Katarína - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena - ŠEREŠ, Mário. Rozdiely v ubikvitinácii medzi senzitívnymi a rezistentnými bunkami línie L1210. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 27-28. ISBN 978-80-972752-6-6.(APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. Drobnicov memoriál). Typ: AFH
 • KYCA, Tomáš. Effect of Bortezomib in L1210 Cells. In World Congress on Cancer Science and Therapy : Proceedings, July 15-17, 2019, Rome, Italy. - Rome, 2019, p. 40.(World Congress on Cancer Science and Therapy). Typ: AFK
 • KYCA, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Lucia - SULOVÁ, Zdena - BOHÁČOVÁ, Viera - SOPÚCHOVÁ, Michaela - BREIER, Albert - ŠEREŠ, Mário. Sledovanie vplyvu bortezomibu na leukemické bunky L1210. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 34. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0753 : Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFL
 • KYRIÁNOVÁ, Iveta Angela - NÁPRAVNÍKOVÁ, Jana - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián - VADLEJCH, Jaroslav. The field efficacy of herbal plant mixture aquesous extracts against parasitic gastroenteritis in dairy goats. In Proceedings of the 10th Workshop on Biodiversity, Jevany, July 10, 2018. Štěpán Kubík a Miroslav Barták (eds.) ; Jan Minář a Andrej Litvinec (rec.). - Praha : ČZU Praha, 2018, s. 43-50. ISBN 987-80-213-2910-2.(Workshop on biodiversity). Typ: AFC
 • XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. Zostavili: Boris Lakatoš a Denisa Imrichová. Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019. 50 s. ISBN 978-80-972752-5-9(Xenobiochemické sympózium). Typ: FAI
 • Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. Editori: Boris Lakatoš, Albert Breier, Zdena Sulová. Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019. 66 s. ISBN 978-80-972752-6-6(Drobnicov memoriál). Typ: FAI
 • LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola - SZABÓOVÁ, R. - BÓNAI, A. - MATICS, Zsolt - KOVÁCS, M. - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Enterococci from Pannon White rabbits: detection, identification, biofilm and screening for virulence factors. In World Rabbit Science, 2019, vol. 27, no. 1, p. 31-39. (0.605 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1257-5011.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)). Typ: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola - BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - TOMÁŠKA, Martin. Enterokoky izolované z mliečnych produktov a ich vlastnosti = Enterococci isolated from dairy products and their properties. In Hygiena Alimentorum XL : zborník prednášok a posterov z medzinárodnej konferencie 15.- 17. mája 2019, Štrbské Pleso - hotel Patria Slovenská republika. Zost. Semjon Boris, Baranová Mária, rec. Turek Peter, Nagy Jozef. - Košice : ŠVPS SR, UVLF, 2019, s. 123 - 125. ISBN 978-80-8077-620-6.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby. Hygiena Alimentorum : Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít). Typ: AFD
 • LAUKOVÁ, Andrea - KANDRIČÁKOVÁ, Anna. Biofilm-produkujúce kmene enterokokov izolované z rôznych druhov syrov = Biofilm-producing enterococci isolated from different cheeses. In Hygiena Alimentorum XL : zborník prednášok a posterov z medzinárodnej konferencie 15.- 17. mája 2019, Štrbské Pleso - hotel Patria Slovenská republika. Zost. Semjon Boris, Baranová Mária, rec. Turek Peter, Nagy Jozef. - Košice : ŠVPS SR, UVLF, 2019, s. 119 - 122. ISBN 978-80-8077-620-6.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Hygiena Alimentorum : Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít). Typ: AFD
 • LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola - BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - TOMÁŠKA, Martin. Enterokoky izolované z mliečnych a ich vlastnosti = Enterococci isolated from dairy products and their properties. In Hygiena Alimentorum XL : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie 15. - 17. mája 2019, Štrbské Pleso - hotel Patria Slovenská republika. - Košice : ŠVPS SR, UVLF, 2019, s. 34. ISBN 978-80-8077-619-0.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby. Hygiena Alimentorum : Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít). Typ: AFH
 • LAUKOVÁ, Andrea - KANDRIČÁKOVÁ, Anna. Biofilm-produkujúce kmene enterokokov izolované z rôznych druhov syrov = Biofilm-producing enterococci isolated from different cheeses. In Hygiena Alimentorum XL : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie 15. - 17. mája 2019, Štrbské Pleso - hotel Patria Slovenská republika. - Košice : ŠVPS SR, UVLF, 2019, s. 33. ISBN 978-80-8077-619-0.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Hygiena Alimentorum : Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít). Typ: AFH
 • LENKAVSKÁ, Lenka - BLAŠČÁKOVÁ, Ľudmila - JURAŠEKOVÁ, Z. - MÁČAJOVÁ, Mariana - BILČÍK, Boris - ČAVARGA, Ivan - MIŠKOVSKÝ, Pavol - HUNTOŠOVÁ, Veronika. Benefits of hypericin transport and delivery by low- and high-density lipoproteins to cancer cells: From in vitro to ex ovo. In Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 2019, vol. 25, p. 214-224. (2.589 - IF2018). ISSN 1572-1000.(APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány). Typ: ADCA
 • LISOWSKA-LYSIAK, Klaudia - KOSECKA-STROJEK, Maja - BIALECKA, Joanna - KASPROWICZ, Andrzej - GARBACZ, Katarzyna - PIECHOWICZ, Lidia - KMEŤ, Vladimír - SAVINI, Vincenzo - MIEDZOBRODZKI, Jacek. New Insight into Genotypic and Phenotypic Relatedness of Staphylococcus aureus Strains from Human Infections or Animal Reservoirs. In Polish Journal of Microbiology, 2019, vol. 68, no. 1, p. 93 - 104. (0.776 - IF2018). (2019 - WOS, SCOPUS). ISSN 1733-1331.(APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám). Typ: ADMA
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - HUNTOŠOVÁ, Veronika - KUNDEKOVÁ, Barbora - VALACHOVIČ, Martin - ČAVARGA, Ivan - BILČÍK, Boris. Influence of tumor cell transplantation on the expression of genes Quek1, Quek2 and FREK using CAM model. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. ISBN 978-80-972247-4-5.(APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - KUNDEKOVÁ, Barbora - HUNTOŠOVÁ, Veronika - LENKAVSKÁ, Lenka - ČAVARGA, Ivan - BILČÍK, Boris. Farmakokinetika hypericínu v komplexe s HDL a LDL na modeli CAM prepelice japonskej (coturnix japonica). In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. XXV-XXVI.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • MALLMANN, Robert T. - ONDÁČOVÁ, Katarína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - PAVLOVIČOVÁ, Michaela - MORAVČÍK, Roman - LICHVÁROVÁ, Lucia - KOMÍNKOVÁ, Viera - KLUGBAUER, Norbert - LACINOVÁ, Ľubica. Four novel interaction partners demonstrate diverse modulatory effects on voltage-gated CaV2.2 Ca2+ channels. In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2019, vol. 471, no. 6, p. 861-874. (3.377 - IF2018). ISSN 0031-6768.(Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov). Typ: ADCA
 • MALLMANN, Robert T. - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - ONDÁČOVÁ, Katarína - LACINOVÁ, Ľubica - KLUGBAUER, Norbert. Grina/TMBIM3 modulates voltage-gated Ca V 2.2 Ca 2+ channels in a G-protein-like manner. In Cell Calcium, 2019, vol. 80, p. 71-78. (3.932 - IF2018). ISSN 0143-4160.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Vega č. 2/0143/19 : Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii). Typ: ADCA
 • MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla - FROLÍKOVÁ, Michaela - ČERNÝ, Jiří - ŠIMONÍK, Ondřej - JANKOVIČOVÁ, Jana - ANTALÍKOVÁ, Jana - DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, Kateřina. Tetraspanin web in plasma membrane mammalian spermatozoa. In 9th European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme, September 4 - 6, 2019. - Mainz, 2019, p. 35.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme). Typ: AFG
 • META, Majlinda - KUNDEKOVÁ, Barbora - BILČÍK, Boris - MÁČAJOVÁ, Mariana. Vplyv použitia silikónového krúžku na vaskulatúru chorioalantoickej membrány prepelice japonskej (Coturnix japonica). In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 385-390. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv). Typ: AFD
 • MIŠOVÁ, Ivana - BUDIŠ, J. - BENKO, Z. - GAZDARICA, Juraj - SMONDRKOVÁ, M. - PICHLEROVÁ, K. - STRIEŠKOVÁ, Lucia - ČIPÁK, Ľuboš - GREGAN, Juraj - SZEMES, Tomáš - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. Homologous recombination proteins act with HIRA to repress gene expression near LTR repeats. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. - Barcelona : EMBO, 2019, p. 164.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Typ: AFK
 • MIŠOVÁ, Ivana - BUDIŠ, J. - GAZDARICA, Juraj - STRIEŠKOVÁ, Lucia - SZEMES, Tomáš - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. A novel role of the fission yeast Dbl2 protein in gene expression regulation. In Programme & Abstracts: 46th Annual Conference on Yeasts, May 7 - 10, 2019, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences and Commission on Yeasts of the Czechoslovak Society of Microbiology, 2019, p. 67. ISSN 1336-4839.(APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu). Typ: AFL
 • MORAVČÍKOVÁ, Andrea - KUBALOVÁ, Dominika - KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - BALÁŽOVÁ, Mária. Úloha lipidových kvapôčok v odpovedi na teplotný stres. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 837-841. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: AFD
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - VÁRADYOVÁ, Zora - KOPČÁKOVÁ, Anna - ČOBANOVÁ, Klaudia - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - VADLEJCH, Jaroslav - CIESLAK, A. - SLUSARCZYK, Sylwester - VÁRADY, Marián. Natural chemotherapeutic alternatives for controlling of haemonchosis in sheep. In BMC Veterinary Research, 2019, vol. 15, no. 1, art. no. 302. (1.792 - IF2018). ISSN 1746-6148.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov). Typ: ADCA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - VÁRADYOVÁ, Zora - VADLEJCH, Jaroslav - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián. Effect of herbal mixtures in lambs with endoparasite infection. In Anthelmintic resistance in ruminants: Who cares? : Abstract book. Joint COMBAR-ACSRPC meeting, August 27-29th, 2019, Ghent, Belgium. - Ghent, Belgium : COMBAR, 2019, s. 81.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. Joint COMBAR - ACSRPC Meeting). Typ: AFG
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - ČOBANOVÁ, Klaudia - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - CIESLAK, A. - VADLEJCH, Jaroslav - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Impacts of herbal mixtures with bioactive compounds in lambs with endoparasite infectionImpacts of herbal mixtures with bioactive compounds in lambs with endoparasite infection. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 44. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - BÁBELOVÁ, Andrea - GÁBELOVÁ, Alena - ŠELC, Michal - KOPECKÁ, Kristína - POTURNAYOVÁ, Alexandra - NÉMETHOVÁ, Boglárka - BÁTOROVÁ, Angelika - HATALOVÁ, Antónia - RÁZGA, Filip. Selective drug interference: a persistent challenge against off-target effects. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 70. ISBN 978-80-972247-4-5.(Vega č. 1/0215/15 : Morfoštruktuktúrne vplyvy na vývoj dolinových sietí a modeláciu svahov. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • KUBÍKOVÁ, Ľubica - LUKÁČOVÁ, Kristína. Spevom indukovaná expresia skorého génu egr-1 v mozgu spevavca zebričky červenozobej po poškodení striata. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. XXIV.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • OCEĽOVÁ, Vladimíra - CHIZZOLA, R. - BATTELLI, Giovanna - PISARČÍKOVÁ, Jana - FAIX, Štefan - GAI, Francesco - PLACHÁ, Iveta. Thymol in the intestinal tract of broiler chickens after sustained administration of thyme essential oil in feed. In Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2019, vol. 103, no. 1, p. 204-209. (1.703 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0931-2439.(APVV-0667-12 : Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. ITMS kód: 26220220152 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Vega č. 2/0052/13 : Vplyv éterických olejov na fyziologické procesy prebiehajúce v čreve zvierat a ich úloha v antioxidačnej ochrane organizmu. Vega č. 2/0078/16 : Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny. ITMS 26220220065 : „Izolácia, identifikácia a charakterizácia kyslomliečnych baktérií pre ich aplikáciu v mliekárenskom priemysle „Operačného programu výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.). Typ: ADCA
 • OHRADANOVA-REPIC, A. - MACHACEK, C. - DONNER, C. - MÜHLGRABNER, Vanessa - PETROVČÍKOVÁ, Eva - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - VIČÍKOVÁ, Kristína - HOŘEJŠÍ, Václav - STOCKINGER, H. - LEKSA, Vladimír. The mannose 6-phosphate/insulin-like growth factor 2 receptor mediates plasminogen-induced efferocytosis. In Journal of Leukocyte Biology, 2019, vol. 105, no. 3, p. 519-530. (4.012 - IF2018). ISSN 0741-5400.(APVV-16-0452 : Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a terapeutickým nástrojom (PPIS)). Typ: ADCA
 • PANKUCH, Daniel - PICHOVÁ, Katarína - KOŠŤÁL, Ľubor. Vplyv raného vývinu na poškodzujúce správanie prepelice japonskej. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 450-455. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0168/19 : Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin). Typ: AFD
 • PAVLÍKOVÁ, Lucia - ŠEREŠ, Mário - BOHÁČOVÁ, Viera - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Nadexpresia Grp78 v P-gp pozitívnych leukemických bunkách L1210 znižuje ich citlivosť voči stresu ER indukovaného tunikamycínom. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 19. ISBN 978-80-972752-6-6.(APVV-14-0753 : Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Drobnicov memoriál). Typ: AFH
 • PAVLÍKOVÁ, Lucia. Different effect of tunicamycin on expression of proteins involved in cell cycle regulation in relation to P-glycoprotein presence in L1210 cells. In World Congress on Cancer Science and Therapy : July 15-17, 2019, Rome, Italy. - Rome, 2019, p. 38.(World Congress on Cancer Science and Therapy). Typ: AFK
 • PAVLÍKOVÁ, Lucia - KYCA, Tomáš - BOHÁČOVÁ, Viera - KONIAROVÁ, Ivana - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert - ŠEREŠ, Mário. Sledovanie vplyvu UV ožiarenia na bunkové procesy leukemickej línie L1210. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 36. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0753 : Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFL
 • PETRIČ, Daniel - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - KUCKOVÁ, Katarína - ČOBANOVÁ, Klaudia - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - VÁRADYOVÁ, Zora. In vitro study on effect of dry medicinal plants on gastrointestinal fermentation, protozoan population and methane emissions in sheep. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 49. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • PIEŠOVÁ, E. - FAIXOVÁ, Z. - MAKOVÁ, Z. - VENGLOVSKÁ, K. - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - FAIX, Štefan - ČOBANOVÁ, Klaudia. Effects of organic and inorganic manganese supplementation on antioxidant status, biochemical parameters and thickness of mucus layer of intestine in laying hens. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 50. ISBN 978-80-552-1998-1.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • PIEŠOVÁ, Elena - FAIXOVÁ, Z. - MAKOVÁ, Z. - VENGLOVSKÁ, K. - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - FAIX, Štefan - ČOBANOVÁ, Klaudia. Effects of dietary manganese on antioxidant status, biochemical parameters and thickness of intestinal mucus in laying hens. In Czech Journal of Animal Science, 2019, vol. 64, no. 3, p. 99-106. (1.008 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1212-1819.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami). Typ: ADCA
 • PICHOVÁ, Katarína - VAN DER EIJK, Jerine A.J. - KOŠŤÁL, Ľubor - BILČÍK, Boris - RODENBURG T., Bas. Decision making of high and low feather pecking line of laying hens under ambiguity. In 17th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (ICPD) - Proceedings : Bern, June 27 - 29, 2019. - Switzerland : Bern University, 2019, p. 58. ISBN 978-3-906813-93-6.(International Conference on Production Diseases in Farm Animals : Proceedings). Typ: AFK
 • PISKO, Jozef - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - FABIAN, Dušan. How to visualize phagocytized apoptotic cells in mouse blastocysts? In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 51. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • PLASKOŇOVÁ, Jana - LUKÁČOVÁ, Kristína - POLOMOVÁ, Justína - NIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica. Regenerácia bazálnych ganglií po poškodení a zmeny v speve u pestúnky japonskej. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 485-. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Typ: AFD
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - PLACHÁ, Iveta - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŽITŇAN, Rudolf - STROMPFOVÁ, Viola. Enterococcus faecium EF9 a from Pannon White Rabbit and its use in Slovakian Rabbitries. In Power of microbes in industry and environment 2019 : book of abstracts. - Zagreb : Croatian Microbiological Society, 2019, s. 63, P5. ISBN 978-953-7778-17-0.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Power of microbes in industry and environment 2019). Typ: AFG
 • POLOMOVÁ, Justína - LUKÁČOVÁ, Kristína - BILČÍK, Boris - KUBÍKOVÁ, Ľubica. Is neurogenesis in two songbird species related to their song sequence variability? In Proceedings of the Royal Society : B - Biological Sciences, 2019, vol. 286, no. 1895, art. no. 20182872. (4.304 - IF2018). ISSN 0962-8452.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Typ: ADCA
 • POLOMOVÁ, Justína - LUKÁČOVÁ, Kristína - NIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica. Nové neuróny v mozgu spevavcov: spojitosť so spevom? In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 491-496. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Typ: AFD
 • POLOMOVÁ, Justína - KUBÍKOVÁ-NIEDEROVÁ, Ľubica. Are sexually naive zebra finch females able to discriminate between different male songs? In VI European Student Conference on Behaviour and Cognition. Booklet : 4th -7th September 2019, Padua, Italy. - Padua, Italy : ESCBC, University of Padua, 2019, p. 34.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. European Student Conference On Behaviour and Cognition). Typ: AFK
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - HIANIK, Tibor. DNA Aptamers in the Detection of Leukemia Cells by the Thickness Shear Mode Acoustics Method. In ChemPhysChem, 2019, vol. 20, no. 4, p. 545-554. (3.077 - IF2018). ISSN 1439-7641.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Typ: ADCA
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - DZUBINOVÁ, Ľudmila - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - HIANIK, Tibor. Detection of Breast Cancer Cells Using Acoustics Aptasensor Specific to HER2 Receptors. In Biosensors, 2019, vol. 9, no. 2, art. no. 72. ISSN 2079-6374.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Typ: ADMB
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁBELOVÁ, Andrea - BURÍKOVÁ, Monika - ŠELC, Michal - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - RÁZGA, Filip. Aptamers - powerful diagnostic tools of cancer diseases. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 71-72. ISBN 978-80-972247-4-5.(Vega č. 1/0215/15 : Morfoštruktuktúrne vplyvy na vývoj dolinových sietí a modeláciu svahov. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - HIANIK, Tibor. Detekcia onkomarkerov pomocou aptamérom modifikovaných nanočastíc. In Klinická onkologie : časopis České a slovenské onkologické společnosti. - Brno : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. 32, suppl. 1, s. 148-149. ISSN 0862-495X.(Brněnské onkologické dny : Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Typ: AFK
 • PROLA, Alexandre - NICHTOVÁ, Zuzana - PIRES DA SILVA, Julie - PIQUEREAU, Jérôme - MONCEAUX, Kevin - GUILBERT, Arnaud - GRESSETTE, Mélanie - VENTURA-CLAPIER, Renée - GARNIER, Anne - ZAHRADNÍK, Ivan - NOVOTOVÁ, Marta - LEMAIRE, Christophe. Endoplasmic reticulum stress induces cardiac dysfunction through architectural modifications and alteration of mitochondrial function in cardiomyocytes. In Cardiovascular Research, 2019, vol. 115, no. 2, p. 328-342. (7.014 - IF2018). ISSN 0008-6363.(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. APVV-SK-FR-2015-0007 : Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov). Typ: ADCA
 • SABOVÁ, Lucia - SOBEKOVÁ, Anna - STAROŇ, Martin - SABO, Rastislav - LEGÁTH, Jaroslav - STAROŇOVÁ, Dana - LOHAJOVÁ, Ľuboslava - JAVORSKÝ, Peter. Toxicity of oxalic acid and impact on some antioxidant enzymes on in vitro-reared honeybee larvae. In Environmental science and pollution research, 2019, vol. 26, no. 19, spec. iss. SI, p. 19763 - 19769. (2.914 - IF2018). ISSN 0944-1344.(Vega č. 1/0858/16 : Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera). Vega č. 1/0176/16 : Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov). Typ: ADCA
 • SARAPULTSEV, Alexey P. - CHUPAKHIN, Oleg N. - VASSILIEV, Pavel M. - TSEILIKMAN, Vadim - DREMENCOV, Eliyahu - SARAPULTSEV, Petr A. - IANALIEVA, Laura - SIDOROVA, Larisa - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan. 1,3,4-thiadiazines as promising compounds acting on the serotonin turnover. In Faseb Journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 2019, vol. 33, suppl. 1, p. 491.6. (5.391 - IF2018). ISSN 0892-6638. Dostupné na internete: <https://www.fasebj.org/doi/10.1096/fasebj.2019.33.1_supplement.491.6>(Experimental Biology 2019 : Meeting). Typ: AEGA
 • SEDLAKOVA-KADUKOVA, J. - KOPČÁKOVÁ, Anna - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - GODANY, A. - PRISTAŠ, Peter. Bioaccumulation and biosorption of zinc by a novel Streptomyces K11 strain isolated from highly alkaline aluminium brown mud disposal site. In Ecotoxicology and environmental safety, 2019, vol. 167, p. 204-211. (4.527 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0147-6513.(Vega č. 1/0229/17 : Štúdium interakcií medzi mikroorganizmami a kovmi a ich využitie v environmentálnych aplikáciách). Typ: ADCA
 • SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína - KOŠŤÁL, Ľubor. Vplyv taktilnej stimulácie na afektívne stavy nosníc. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 536-541. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0185/17 : Poškodzujúce správanie a welfare nosníc). Typ: AFD
 • SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína - KOŠŤÁL, Ľubor. Does tickling induce positive affective states in laying hens? In Workshop: Cognitive affective biases -from mechanisms to disease symptoms : Abstract Book, 13 - 17 May, 2019, Kraków, Poland. - Kraków : Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences, 2019, p. 31-32.(Workshop: Cognitive affective biases -from mechanisms to disease symptoms). Typ: AFG
 • SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína - KOŠŤÁL, Ľubor. The influence of tactile stimulation on affective states in laying hens. In 17th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (ICPD) - Proceedings : Bern, June 27 - 29, 2019. - Switzerland : Bern University, 2019, p. 59. ISBN 978-3-906813-93-6.(International Conference on Production Diseases in Farm Animals : Proceedings). Typ: AFK
 • SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína - KOŠŤÁL, Ľubor. Does tickling evoke positive experience in laying hens? In VI European Student Conference on Behaviour and Cognition. Booklet : 4th -7th September 2019, Padua, Italy. - Padua, Italy : ESCBC, University of Padua, 2019, p. 45.(European Student Conference On Behaviour and Cognition). Typ: AFK
 • STRAPÁČ, Imrich - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - ČUVALOVÁ, Anna - HANDROVÁ, Lívia - KMEŤ, Vladimír. Antioxidant and anti-quorum sensing properties of edible mushrooms. In Journal of Food and Nutrition Research, 2019, vol. 58, no. 2, p. 146 - 152. (0.927 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1336-8672.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)). Typ: ADDA
 • STROMPFOVÁ, Viola - KUBAŠOVÁ, Ivana - ŠČERBOVÁ, Jana - MAĎARI, Aladár - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz - LAUKOVÁ, Andrea. Oral administration of bacteriocin-producing and non-producing strains of Enterococcus faecium in dogs. In Applied Microbiology and Biotechnology, 2019, vol.103, no.12, p. 4953 - 4965. (3.670 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0175-7598.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat. ITMS 26220120066 (ERDF)). Typ: ADCA
 • SZABÓOVÁ, R. - LAUKOVÁ, Andrea - TARABOVÁ, L. - CHRASTINOVÁ, Ľubica - HERICH, R. - FAIXOVÁ, Z. - MAKOVÁ, Z. - PIEŠOVÁ, E. The prolonged effect of Enterocin M administration on the mucus quantity in rabbits´ small intestine. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 58. ISBN 978-80-552-1998-1.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • SZABÓOVÁ, R. - LAUKOVÁ, Andrea - TARABOVÁ, L. - CHRASTINOVÁ, Ľubica - HERICH, R. - FAIXOVÁ, Z. - MAKOVÁ, Z. - PIEŠOVÁ, E. The effect of per os combinative administration of Enterocin M and sage plant extract on mucus production of small intestinum in broiler rabbits. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 59. ISBN 978-80-552-1998-1.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BOHÁČOVÁ, Viera - KYCA, Tomáš - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Vplyv expresie P-gp na efekt látok vyvolávajúcej stres endoplazmatického retikula v myších leukemických bunkách L1210. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 26. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0753 : Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFH
 • ŠEREŠ, Mário. Alteration in effects of endoplasmic reticulum stressors induced by overexpression of P-glycoprotein in mouse leukemia cells L1210. In World Congress on Cancer Science and Therapy : Proceedings, July 15-17, 2019, Rome, Italy. - Rome, 2019, p. 39.(World Congress on Cancer Science and Therapy). Typ: AFK
 • ŠIMONIČOVÁ, Kristína - JANOTKA, Ľuboš - KAVCOVÁ, Helena - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena - MESSINGEROVÁ, Lucia. Transport a metabolizmus hypometylačných látok používaných v liečbe hematoonkologických ochorení a rozvoj rezistencie. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 42. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFL
 • ŠIPOŠOVÁ, Katarína - HUNTOŠOVÁ, Veronika - SHLAPA, Yulia - LENKAVSKA, Lenka - MÁČAJOVÁ, Mariana - BELOUS, Anatolii - MUSATOV, Andrey. Advances in the Study of Cerium Oxide Nanoparticles: New Insights into Antiamyloidogenic Activity. In ACS Applied Bio Materials, 2019, vol. 2, no. 5, p. 1884-1896. (2019 - SCOPUS). ISSN 2576-6422. Typ: ADMB
 • ŠKRABÁNEK, Pavel - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Automatic assessment of the cardiomyocyte development stages from confocal microscopy images using deep convolutional networks. In PLoS ONE, 2019, vol. 14, iss. 5, p. e0216720. (2.776 - IF2018). ISSN 1932-6203.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. ITMS-26230120006). Typ: ADMA
 • ŠPIRKOVÁ, Alexandra - BABEĽOVÁ, Janka - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - KŠIŇANOVÁ, Martina - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj - ČIKOŠ, Štefan. Identification of glucocorticoid receptorsubtype P (GR-P) in mouse. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 60. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
 • ULLMANN, Enrico - PERRY, Seth W. - LICINIO, Julio - WONG, Ma-Li - DREMENCOV, Eliyahu - ZAVJALOV, Evgenii L. - SHEVELEV, Oleg B. - KHOTSKIN, Nikita V. - KONCEVAYA, Galina V. - KHOTSHKINA, Anna S. - MOSHKIN, Mikhail P. - LAPSHIN, Maxim - KOMELKOVA, Maria - FEKLICHEVA, Inna V. - TSEILIKMAN, Olga - CHERKASOVA, Olga P. - BHUI, Kamaldeep S. - JONES, Edgar - KIRSCHBAUM, Clemens - BORNSTEIN, Stefan R. - TSEILIKMAN, Vadim. From Allostatic Load to Allostatic State-An Endogenous Sympathetic Strategy to Deal With Chronic Anxiety and Stress? In Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2019, vol. 13, art. no. 47. (2.622 - IF2018). ISSN 1662-5153. Typ: ADMA
 • VAN DER POL, Carla W. - VAN ROOVERT-REIJRINK, Inge A. M. - GUSSEKLOO, Sander W. S. - KRANENBARG, Sander - LEON-KLOOSTERZIEL, Karen M. - VAN EIJK-PRIESTER, Margaretha H. - ZEMAN, Michal - KEMP, Bas - VAN DEN BRAND, Henry. Effects of lighting schedule during incubation of broiler chicken embryos on leg bone development at hatch and related physiological characteristics. In PLoS ONE, 2019, vol. 14., iss. 8, art. no. e0221083. (2.776 - IF2018). ISSN 1932-6203. Typ: ADMA
 • VÁRADY, Marián - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - BABJÁK, Michal - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VADLEJCH, Jaroslav - VÁRADYOVÁ, Zora. Can use of medicinal plants in lambs’ nutrition influence their parasitological status? In Anthelmintic resistance in ruminants: Who cares? : Abstract book. Joint COMBAR-ACSRPC meeting, August 27-29th, 2019, Ghent, Belgium. - Ghent, Belgium : COMBAR, 2019, s. 90.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. Vega č. 2/0099/19 : Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat. Joint COMBAR - ACSRPC Meeting). Typ: AFG
 • VARGOVÁ, Miroslava - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HURNÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Antiparasitic effect of Enterocins and Enterocin-producing strains on the host with experimental trichinellosis. In Annals of Parasitology : The XXV. Congress of the Polish Parasitological Society, 9-12 September,2019, Warsaw. Abstracts, 2019, vol. 65, suppl., p. 170-171. ISSN 0043-5163.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. The XXV. Congress of the Polish Parasitological Society). Typ: AFG
 • XU, Yang - CALDO, Kristian Mark P. - HOLIČ, Roman - MIETKIEWSKA, Elzbieta - OZGA, Jocelyn - RIZVI, Syed Masood - CHEN, Guanqun - WESELAKE, Randall J. Engineering Arabidopsis long-chain acyl-CoA synthetase 9 variants with enhanced enzyme activity. In Biochemical Journal, 2019, vol. 476, no. 1, p. 151-164. (4.331 - IF2018). ISSN 0264-6021.(VEGA č. 2/0180/12 : Sekrécia mastných kyselín u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. APVV-0785-11 : Lipotoxicita u kvasiniek: mechanizmy ochrany pri akumulácii mastných kyselín a skvalénu). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus