Informačná stránka organizácie SAV

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Bábelová, Andrea  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Balog, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Eliášová Sohová, Marianna  Odborný pracovník VŠ
 Ing., DrSc.  Fröhlich, Karol  Vedúci vedecký pracovník
 doc.Ing., PhD.  Hnatko, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Jakubíková, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Dr., PhD.  Karim, Rubina Abdul  Vedecký pracovník
 MVDr., DrSc.  Kopáček, Juraj  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr-, PhD.  Kozak, Andrii  Vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Majková, Eva  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., DrSc.  Mosnáček, Jaroslav  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Mrkývková, Naďa  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Mruczkiewicz, Michal Jan  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Sahoo, Prangya Parimita  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Sedláček, Jaroslava  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Shah, Rushita Jaswant  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Šelc, Michal  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Šiffalovič, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Šimko, František  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Šimon, Erik  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Ťapajna, Milan  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Taveri, Gianmarco  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Végso, Karol  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 23