Informačná stránka organizácie SAV

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 RNDr., PhD. Annušová, Adriana  02/20910766
 Mgr., PhD. Bábelová, Andrea  02/3229 5177 (kl. 2177)
 Ing., PhD. Balog, Martin  02/32401020
 RNDr., PhD. Cagalinec, Michal  02/32295040
 RNDr., DrSc. Cambel, Vladimír  02/ 5922 2552, 2555
 RNDr., PhD. Eliášová Sohová, Marianna  02/20910777
 Ing., DrSc. Fröhlich, Karol  02/59222641
 doc.Ing., PhD. Hnatko, Miroslav  02/59410415
   Hnatková, Miriam  02/59410415
 RNDr. Hušeková, Kristína  02/ 5922 2311, 2312
 RNDr., PhD. Jakubíková, Jana  02/ 3229 5159
 Ing., DrSc. Jergel, Matej  02/20910760
 Ing. Jusková, Mária  02/59104580
 Ing. Kabátová, Lenka  02/59410527
 Dr., PhD. Karim, Rubina Abdul   
 MVDr., DrSc. Kopáček, Juraj  02/59302404
 Ing. Kováčová, Jana  02/59410578
 Mgr-, PhD. Kozak, Andrii   
 Ing. Kundrata, Ivan  02/ 5922 2003
 Ing., DrSc. Lacík, Igor  02/ 3229 4308
 RNDr., DrSc. Majková, Eva  02/59410527
 Mgr., DrSc. Mosnáček, Jaroslav  02/32294353
 RNDr., PhD. Mrkývková, Naďa  02/20910766
 Mgr., PhD. Mruczkiewicz, Michal Jan   
 Ing., CSc. Nádaždy, Vojtech  02/20910761
 Mgr., PhD. Sahoo, Prangya Parimita   
 Ing., PhD. Sedláček, Jaroslava  02/59410442
   Seifertová, Alena  02/ 5922 2939, 2019, 2311
 Mgr., PhD. Shah, Rushita Jaswant   
 Mgr., PhD. Šelc, Michal   
 RNDr., PhD. Šiffalovič, Peter  02/20910766
 Ing., PhD. Šimko, František  02/59410495
 Mgr., PhD. Šimon, Erik   
   Švančarová, Oľga  02/59410208
 Ing., PhD. Ťapajna, Milan  02/59222777
 Ing., PhD. Taveri, Gianmarco   
 Ing. Tomeček, Réka   
   Uhrík, Roman  02/ 59 309 423
 Mgr., PhD. Végso, Karol  02209107
   Voleková, Rebeca  02/59410527
 Mgr. Winczerová, Angelika  02/59410501
 Ing. Zofcsáková, Marta  02/59222053

Aktualizuje: