Informačná stránka organizácie SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
ÚGBR: 74/2019 pipetovacie špičky  
Eppendorf Czech&Slovakia s.r.o. - Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
IČO: 44701420
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
24.06.2019 105,19
ÚGBR: 73/2019 polročný servis zariadení na úpravu vody  
AQUAL, s. r. o.
Třída Generála Píky 1993/9, Brno, CZ
IČO: 25538365
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
21.06.2019 330,00
ÚGBR: 72/2019 plastový laboratórny materiál  
Sarstedt, s. r. o.
Údernícka 11, 851 51 Bratislava
Zmluva: Z201919877_Z
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
18.06.2019 349,99
ÚGBR: 71/2019 2 fľaše argónu  
Messer Tatragas, spol. s r. o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
18.06.2019 245,28
ÚGBR: 70/2019 mikroskúmavky  
Eurolab Lambda, s. r. o.
T. Milkina 2, 917 01 Trnava
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
17.06.2019 291,60
ÚGBR: 69/2019 pipetovacie špičky  
Eppendorf Czech and Slovakia, s. r. o. - Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
IČO: 44701420
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
17.06.2019 262,98
ÚGBR: 68/2019 sacharóza  
Centralchem, s. r. o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystricka
IČO: 31625444
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
17.06.2019 107,10
ÚGBR: 67/2019 sacharóza  
Centralchem, s. r. o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31625444
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
17.06.2019 35,53
ÚGBR: 66/2019 dusík na analýzy na mesiace jún, júl, august 2019  
Slovenské biologické služby, a. s.
Hlohovecká 5, 851 41 Lužianky
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
07.06.2019 0,00
ÚGBR: 65/2019 dusík na analýzy  
Slovenské biologické služby, a. s.
Hlohovecká 5, 851 41 Lužianky
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
07.06.2019 84,00
ÚGBR: 64/2019 servis/validizácia mikroskopu  
Jordan Nikov - FOTO-MIKRO
Haanova 1, 851 04 Bratislava
IČO: 17502489
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
07.06.2019 114,00
ÚGBR: 63/2019 kalibrácia pipiet a špičky  
Ecomed
Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina
IČO: 11943254
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
07.06.2019 280,20
ÚGBR: 62/2019 servisná prehliadka plynových zariadení  
GASFIX78, s. r. o.
951 04 Veľký Lapáš 827
IČO: 51471795
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
07.06.2019 954,00
ÚGBR: 61/2019 4 x stropnica na pohyb; 20 ks žiaroviek 60 W, 10 x led žiarovky, 25 ks neónové trubice 36 W (120 cm)  
ELEKTROMAT Dušan Moravčík
Novomeského 10, 949 01 Nitra
IČO: 30931827
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
05.06.2019 156,83
ÚGBR: 60/2019 stravné poukážky  
DOXX - Stravné lístky, s. r. o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Zmluva: Z201764907_Z
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
04.06.2019 1 990,80
ÚGBR: 59/2019 chemikália  
Sigma Aldrich, spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Zmluva: Z201917695_Z
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
03.06.2019 948,92
ÚGBR: 58/2019 chemikália  
Lambda Life, a. s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35848189
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
28.05.2019 848,40
ÚGBR: 56/2019 znalecký posudok na stanovenie hodnoty vecného bremena na pozemku SAV v NR  
Ing. Gustáv Hodúl
Kamenná 41, 949 01 Nitra
IČO: 30933609
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
27.05.2019 0,00
ÚGBR: 55/2019 MS Office Standard 2019 1 x slovenská verzia, 1 x anglická verzia  
exe, a. s.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
27.05.2019 135,36
ÚGBR: 54/2019 chemikália  
Life Technologies, s. r. o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO: 45341931
Zmluva: Z201916678_Z
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
27.05.2019 398,20
ÚGBR: 53/2019 papierové utierky/uteráky, papierové vreckovky pre použitie v laboratóriu  
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Zmluva: Z201916665_Z
Podpísal: Jana Sadloňová
27.05.2019 405,00
ÚGBR: 52/2019 tonery  
DD21, s. r. o.
Švábska 107, 080 05 Prešov
IČO: 43818030
Zmluva: Z201916467_Z
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
24.05.2019 210,00
ÚGBR: 51/2019 laboratórne plasty a popisovače  
SARSTEDT, spol. s r. o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO: 31359825
Zmluva: Z201916308_Z
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
23.05.2019 544,99
ÚGBR: 50/2019 zdravotnícke vybavenie používané v laboratóriu  
Lekáreň Nádej - PharmDr. Marián Keleši
Štefánikova tr. 52, 949 01 Nitra
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
20.05.2019 430,69
ÚGBR: 49/2019 chemikália: Aluminium sulfate octadecahydrate  
LABO - SK, s. r. o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
17.05.2019 71,04
ÚGBR: 48/2019 odstránenie závad po ročnej kontrole EPS  
Ing. Ferdinand Kovács - Landy Elektronic
935 57 Jur nad Hronom 342
IČO: 40665828
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
15.05.2019 138,00
ÚGBR: 47/2019 ročnú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie na základe Zmluvy o kontrolnej činnosti  
Ing. Ferdinand Kovács - Landy Elektronic
935 57 Jur nad Hronom 342
IČO: 40665828
Zmluva: Z31/2016/ÚGBR
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
15.05.2019 878,86
ÚGBR: 46/2019 alobal  
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Zmluva: Z201915499_Z
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
15.05.2019 266,99
1941061 plyn SO 04/2019 vyúčtovanie  
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: Z50/2017/ÚGBR
14.05.2019 -360,32
ÚGBR: 45/2019 kancelárske potreby  
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
IČO: 32627211
Zmluva: Z201916044_Z
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
10.05.2019 935,00
ÚGBR: 44/2019 ubytovanie pre hosťa zo zahraničia  
Študentský domov UKF Nitra
Ul. B. Slančíkovej 1, 949 01 Nitra
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
10.05.2019 151,30
ÚGBR: 43/2019 lieh osobitne denaturovaný s 1 % lekárenského benzínu  
Slovenské liehovary a likérky, a. s.
Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
06.05.2019 252,00
ÚGBR: 42/2019 stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,60 Eur (491 ks)  
DOXX - Stravné lístky, s. r. o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
03.05.2019 1 767,60
ÚGBR: 41/2019 účasť na školení "Cestovné náhrady 2019"  
EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra, s. r. o.
Hodžova 26, 949 01 Nitra
IČO: 36733989
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
02.05.2019 60,00
ÚGBR: 40/2019 chemikálie  
LABO - SK, s. r. o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
Zmluva: Z201914045_Z
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
26.04.2019 219,96
ÚGBR: 39/2019 chemikálie  
Sigma Aldrich, spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Zmluva: Z201914042_Z
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
26.04.2019 25,54
ÚGBR: 38/2019 plasty pre laboratórne potreby  
SARSTEDT, spol. s r. o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO: 31359825
Zmluva: Z201914038_Z
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
26.04.2019 210,00
ÚGBR: 37/2019 chemikália  
DYNEX Servis, spol. s r. o.
Nové Kalište 17, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 36030848
Zmluva: Z201913715_Z
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
17.04.2019 404,04
ÚGBR: 36/2019 externý harddisk  
ITSK, s. r. o.
Zelená 29, 949 05 Nitra
IČO: 36556050
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
17.04.2019 53,00
ÚGBR: 35/2019 vedrá, kvetináče, záhradnícky substrát  
L & Š, s. r. o.
Novozámocká 199, 949 05 Nitra
IČO: 36555720
Podpísal: Ján Salaj (vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV)
16.04.2019 258,05

1/2  Ďalej Koniec