Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava 4
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://cbrb.sav.sk
E-mail organizácie: 
 
Riaditeľka: Mgr. Anna Bérešová, PhD.
E-mail:
Tel: 02/ 5942 6112
Fax: 02/ 5942 6100
Sekretariát: Viera Víteková
E-mail:
Tel: 02/ 5942 6111
Fax: 02/ 5477 1948

Organizačné zložky:

Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
Vedúca organizačnej zložky: Mgr. Anna Bérešová, PhD.

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, P.O.Box 39 A, Akademická 2, 950 07 Nitra
Vedúca organizačnej zložky: RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Detašované pracoviská:

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV vo Zvolene, Ústav ekológie lesa, Štúrova 2, 960 53 Zvolen