Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava 4
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://cbrb.sav.sk
E-mail organizácie: 
 

Detašované pracoviská

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV v Banskej Bystrici, Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV vo Zvolene, Ústav ekológie lesa, Štúrova 2, 960 53 Zvolen

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV v Nitre, Akademická 2, 94901, Nitra

 
Riaditeľka: Mgr. Anna Bérešová, PhD.
E-mail:
Tel: 02/ 5942 6112
Fax: 02/ 5942 6100
Sekretariát: Viera Víteková
E-mail:
Tel: 02/ 5942 6111
Fax: 02/ 5477 1948