Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava 4
Slovenská republika

Riaditeľka

Tel: 02/ 5942 6112
Fax: 02/ 5942 6100

Sekretariát

Tel: 02/ 5942 6111
Fax: 02/ 5477 1948

Organizačné zložky

Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava 4
Vedúca organizačnej zložky
P.O.Box 39 A
Akademická 2
950 07 Nitra
Vedúca organizačnej zložky

Detašované pracoviská