Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
6819470065 konferenčný poplatok (Kentoš)  
Univerzita Komenského v Bratislave FF
Gondova 2, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
15.10.2019 80,00
6819470064 konferenčný poplatok (Bozogáňová)  
Univerzita Komenského v Bratislave FF
Gondova 2, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
15.10.2019 80,00
6819470063 konferenčný poplatok (Pastrnáková)  
Univerzita Komenského v Bratislave FF
Gondova 2, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
15.10.2019 50,00
6819470062 konferenčný poplatok (Heldáková)  
Univerzita Komenského v Bratislave FF
Gondova 2, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
15.10.2019 80,00
6819470061 konferenčný poplatok (Ďurkovská)  
Univerzita Komenského v Bratislave FF
Gondova 2, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
15.10.2019 80,00
6819470060 konferenčný poplatok (Papcunová)  
Univerzita Komenského v Bratislave FF
Gondova 2, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
15.10.2019 50,00
6819410103 ubytovanie a strava v KC Academia  
Centrum spoločných činností, org. zložka KC Academia
Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica
IČO: 00398144
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/021
15.10.2019 1 515,00
6819410102 Elektrina 9/2019  
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 444483767
Zmluva: 5100000013
15.10.2019 259,20
6819410101 tašky, ruksak a digital potlač  
Ing. Horňák Ladislav - LAMIA
Milosrdenstva 22, 040 01 Košice
IČO: 30661234
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/047
15.10.2019 191,65
6819410100 príprava a tlač publikácie (M. Olejník)  
Universum-EU s.r.o.
Javorinská 26, 080 07 Prešov
IČO: 44765835
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/044
15.10.2019 1 000,00
6819410099 informovanie novinárov o konferencii (14.10.2019)  
RO Slovenský syndikát novinárov
Szakkayho 1, 040 01 Košice
IČO: 00178501
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/048
15.10.2019 28,00
6819470059 konferenčný poplatok (Schmidt)  
Univerzita Komenského v Bratislave FF
Gondova 2, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
14.10.2019 50,00
6819410098 Stravné lístky 10/2019  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/050
14.10.2019 1 313,65
6819410097 Telekomunikačné služby 09/2019  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
10.10.2019 113,14
6819410096 BOZP 09/2019  
Ing. Viera Terezková - VEO
Ovručská 5, 040 22 Košice
IČO: 33634955
10.10.2019 16,60
6819410095 grafické práce, plagát a samolepky  
ubabeja, s.r.o.
Jantárova 30, 040 01 Košice
IČO: 51015099
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/049
10.10.2019 486,08
6819410094 Preklad štúdie  
Ing. Zoltán Bartko
Fakľová 24, 040 01 Košice
IČO: 41036620
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/041
04.10.2019 239,76
6819470058 konferenčný poplatok (Fedáková)  
Univerzita Komenského v Bratislave FF
Gondova 2, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
01.10.2019 80,00
6819470057 konferenčný poplatok (Piterová)  
Univerzita Komenského v Bratislave FF
Gondova 2, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
01.10.2019 80,00
6819410093 prevádzkové náklady  
CSČ-THS SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
01.10.2019 101,12
6819410092 PO za 3. kvartál 2019  
Hana Libová - BP
Pod hrabinou 24, 040 16 Košice-Myslava
IČO: 17248523
01.10.2019 120,00
6819410091 preklad zborníka APVV  
Mgr. Jana Petrovová
Miškovecká 15, 040 11 Košice
IČO: 40410374
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/030
01.10.2019 3 000,00
6819410090 kancelársky nábytok  
Pilina s.r.o.
Rosná 1, 040 01 Košice
IČO: 36580414
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/039/1
01.10.2019 985,20
6819410089 dokumentácia GDPR  
Monitor BP+, s.r.o.
Pod hrabinou 523/24, 040 016 Košice
IČO: 52241211
Zmluva: zmluva č. 2019/CSPV/ZoPS/002
01.10.2019 492,00
6819410088 aktualizácia domény regsom.sk (28.9.2019-27.9.2020)  
WebHouse s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava
IČO: 36743852
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/045
18.09.2019 14,28
6819410083 poplatok za vydanie potvrdenia  
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šusteková 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
13.09.2019 8,70
6819410086 čistiace prostriedky  
TOMCAT plus, s.r.o.
Stará spišská cesta 40, 040 01 Košice
IČO: 31667589
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/043
11.09.2019 183,11
6819410085 Telekomunikačné služby 08/2019  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
09.09.2019 112,87
6819410084 Elektrina 8/2019  
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 444483767
Zmluva: 5100000013
09.09.2019 260,38
6819410082 Logo "Človek a spoločnosť"  
ubabeja, s.r.o.
Jantárova 30, 040 01 Košice
IČO: 51015099
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/040
06.09.2019 61,20
6819410081 Stravné lístky 09/2019  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/042
06.09.2019 957,26
6819410079 BOZP 08/2019  
Ing. Viera Terezková - VEO
Ovručská 5, 040 22 Košice
IČO: 33634955
05.09.2019 16,60
6819410080 Preklad príspevku  
Ing. Zoltán Bartko
Fakľová 24, 040 01 Košice
IČO: 41036620
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/039
03.09.2019 163,98
6819410078 vyúčtovanie tepla a TÚV za 7/2019 - preplatok  
Tepelné hospodárstvo s.r.o.
Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31679692
Zmluva: 1050122215
23.08.2019 -0,16
74/2019 - PÚ stravné lístky  
Ticket services, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
IČO: 00596795
Objednávka: 30/2019
21.08.2019 759,20
73/2019 - PÚ Pošta, OLO, PO BOP  
THS ÚSV SAV
Dúbravská cesta 9
IČO: 00596795
19.08.2019 116,79
6819410077 Elektrina 7/2019  
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 444483767
Zmluva: 5100000013
12.08.2019 263,71
6819410076 BOZP 07/2019  
Ing. Viera Terezková - VEO
Ovručská 5, 040 22 Košice
IČO: 33634955
12.08.2019 16,60
6819410075 Preklad záverečnej brožúry v rámci projektu RARE  
Ing. Zoltán Bartko
Fakľová 24, 040 01 Košice
IČO: 41036620
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/037
12.08.2019 50,74
6819410074 Telekomunikačné služby 07/2019  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
12.08.2019 112,87

1/7  Ďalej Koniec