Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
6819410012 Stravné lístky 02/2019  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/007
12.02.2019 1 033,10
6819410011 BOZP 01/2019  
Ing. Viera Terezková - VEO
Ovručská 5, 040 22 Košice
IČO: 33634955
11.02.2019 16,60
6819410010 Telekomunikačné služby 01/2019  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
05.02.2019 113,98
6819410009 Plastový riad  
TECOS Košice spol. s r.o.
Hroncova 1, 040 01 Košice
IČO: 31680551
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/006
25.01.2019 22,68
9/2019-PÚ koncesionársky poplatok RTVS-úhrada  
RTVS
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
22.01.2019 955,92
6819410007 Dodávka tepla za 12/2018  
Tepelné hospodárstvo s.r.o.
Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31679692
Zmluva: 1050122215
17.01.2019 807,23
8/2019- PÚ Letenky  
SKY Travel s.r.o.
Letná 45 Košice
IČO: 36667234
16.01.2019 1 623,00
7/2019- PÚ Pošta , BOP, ARES -PO, JOVACO CO  
CSČ SAV- THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 2012
15.01.2019 62,20
6819410005 Stravné lístky 01/2019  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/002
15.01.2019 969,70
6819410006 Elektrina 12/2018  
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 444483767
Zmluva: 5100000013
14.01.2019 266,93
6819410004 BOZP 12/2018  
Ing. Viera Terezková - VEO
Ovručská 5, 040 22 Košice
IČO: 33634955
14.01.2019 16,60
6819410003 Doména a hosting ppao.sk  
Esenti, s.r.o.
Vozárová 5, 040 17 Košice - Barca
IČO: 45292710
Objednávka: 2018/CSPV-SvÚ/055
14.01.2019 60,00
6819410002 Doména a hosting spao.sk  
Esenti, s.r.o.
Vozárová 5, 040 17 Košice - Barca
IČO: 45292710
Objednávka: 2019/CSPV-SvÚ/001
14.01.2019 72,00
6819410001 Doména a hosting cbcinnovations.sk  
Esenti, s.r.o.
Vozárová 5, 040 17 Košice - Barca
IČO: 45292710
Objednávka: 2018/CSPV-SvÚ/054
14.01.2019 84,00
6/2019- PÚ Daň z verejného priestranstva  
Hl.mesto SR Bratislava- odd. daní
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
14.01.2019 947,43
5/2019-PÚ stravné lístky-január  
Úrad SAV- jedáleň
Štefánikova 49, Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 2011
10.01.2019 289,00
Žiadosť o mesačnú uhradu- január 2019 úhrada nebytových priestorov - január H-PROBYT, s.r.o.,  
H-PROBYT, s.r.o.
Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
09.01.2019 1 275,32
2/2019-PÚ elektrina-č. miesta spotreby 3105176296  
ZSE, a.s.
Čulenova,6 Bratislava
IČO: 36677281
09.01.2019 317,74
3/2019-PÚ hlasové služby - pevná linka  
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: 2017
08.01.2019 243,53
1/2019- PÚ stravné lístky  
EDENRED, s.r.o
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
IČO: 52 005 551
Zmluva: 2012
08.01.2019 781,20
6819410008 Telekomunikačné služby 12/2018  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
07.01.2019 114,86