Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
2022/CSPV_SvÚ/068 Batéria do notebooku  
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice
IČO: 36212466
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
8. 11. 2022 41,05
2022/CSPV_SvÚ/065 Stravovacie karty  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
3. 11. 2022 0,00
2022/CSPV_SvÚ/064 Stravovacia karta  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
3. 11. 2022 0,00
2022/CSPV_SvÚ/063 Stravné lístky 11/2022  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
3. 11. 2022 528,00
2022/CSPV_SvÚ/061 Adobe Acrobat Pro DC MP ML  
Exe, a.s.
Galvaniho 19, 821 04 Bratislava
IČO: 17321450
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
18. 10. 2022 244,80
2022/CSPV_SvÚ/060 Výmena záložného zdroja  
AF SPIN, spol. s.r.o.
Furčianská 1703/95, 040 14 Košice
IČO: 36176966
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
18. 10. 2022 101,58
2022/CSPV-SvÚ/059 rozšírenie hostingu svusav_1 (30.06.2022-30.06.2023)  
WebSupport s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36421928
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
7. 10. 2022 9,18
2022/CSPV-SvÚ/057 servis kopírovacieho stroja Ricoh MPC5503  
TECOS Košice, spol. s.r.o.
Hroncova 1, 04001 Košice
IČO: 31680551
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
6. 10. 2022 48,00
2022/CSPV_SvÚ/058 Občerstvenie v rámci projektu Kultminor  
OBEDY spol. s.r.o.
Moldavská 10/B, 040 11 Košice
IČO: 36571407
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
6. 10. 2022 88,40
2022/CSPV_SvÚ/056 aktualizácia webstránky postww2migration.cm  
ubabeja, s.r.o.
Jantárova 30, 040 01 Košice
IČO: 51015099
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
6. 10. 2022 166,51
2022/CSPV-SvÚ/055 Stravné lístky 10/2022  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
5. 10. 2022 508,80
2022/CSPV_SvÚ/054 prenájom priestorov pre účely teambuildingu  
Jaroslav Bolda - Bike Park Červený breh
Hurbanova 1808/39, 040 01 Košice
IČO: 51729415
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
26. 9. 2022 325,00
2022/CSPV_SvÚ/053 Elektronika a príslušenstvo  
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice
IČO: 36212466
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
26. 9. 2022 2 769,18
2022/CSPV_SvÚ/052 tlač publikácií pre projekt VEGA 0012  
EQUILIBRIA, s.r.o.
Textilná 4, 040 12 Košice
IČO: 36582051
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
22. 9. 2022 564,30
2022/CSPV-SvÚ/051 predĺženie registrácie domény (svusav.sk) (15.10.2022-15.10.2023)  
WebSupport s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36421928
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
14. 9. 2022 15,59
2022/CSPV-SvÚ/050 Stravné lístky 9/2022  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
14. 9. 2022 364,80
2022/CSPV_SvÚ/049 predĺženie registrácie domény (regsom.sk) (28.9.2022-27.9.2023)  
WebHouse s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
IČO: 36743852
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
23. 8. 2022 14,28
2022/CSPV-SvÚ/046 Stravné lístky 8/2022  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
8. 8. 2022 378,00
2022/CSPV_SvÚ/047 Občerstvenie k tréningu facilitátorov v rámci projektu DREAM ROAD  
OBEDY spol. s.r.o.
Moldavská 10/B, 040 11 Košice
IČO: 36571407
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
8. 8. 2022 160,00
2022/CSPV_SvÚ/045 Návrh a tlač posteru  
Hi-Reklama, s.r.o.
Komenského 11/A, 040 01 Košice
IČO: 36199451
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
2. 8. 2022 90,00
2022/CSPV_SvÚ/043 roll up s graf návrhom k zákazke "Putovná výstava"  
Hi-Reklama, s.r.o.
Komenského 11/A, 040 01 Košice
IČO: 36199451
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
14. 7. 2022 758,40
2022/CSPV-SvÚ/042 Stravné lístky 7/2022  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
12. 7. 2022 427,50
2022/CSPV_SvÚ/041 predĺženie webhostingovej služby Optimum (regsom.sk) (24.7.2022-23.7.2023)  
WebHouse s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
IČO: 36743852
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
30. 6. 2022 58,90
2022/CSPV_SvÚ/039 zásielkové obaly  
RAJAPACK s.r.o.
Lazaretská 8, 811 08 Bratislava
IČO: 50398385
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
29. 6. 2022 163,50
2022/CSPV_SvÚ/038 Občerstvenie k akcii "Okrúhly stôl na tému - Zvyšovanie zručnosti a integrácia dospelých z MRK"  
OBEDY spol. s.r.o.
Moldavská 10/B, 040 11 Košice
IČO: 36571407
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
24. 6. 2022 240,12
2022/CSPV_SvÚ/037 vydanie tlačovej správy  
RO Slovenský syndikát novinárov
Szakkayho 1, 040 01 Košice
IČO: 00178501
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
24. 6. 2022 28,00
2022/CSPV_SvÚ/036 výmena ventilov  
INVY trade s.r.o.
Gelnická 29, 040 11 Košice
IČO: 46047069
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
24. 6. 2022 2 428,80
2022/CSPV-SvÚ/035 svusav_1 (The Hosting) (30.06.2022-30.06.2023)  
WebSupport s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36421928
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
8. 6. 2022 102,24
2022/CSPV-SvÚ/034 Stravné lístky 6/2022  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
8. 6. 2022 576,00
2022/CSPV_SvÚ/033 interaktívna tabuľa a elek. príslušenstvo  
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice
IČO: 36212466
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
7. 6. 2022 1 548,00
Začiatok  Späť
1
3
Ďalej  Koniec