Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
42/2018-UEP servis PC za 4/2018  
PPSNet
I.Bukovčana, Bratislava
IČO: 37705016
Zmluva: 1/2017
02.05.2018 235,00