Informačná stránka organizácie SAV

Biomedicínske centrum SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • HAUPTMANN, Aviaja L. - PAULOVÁ, Petronela - CASTRO-MEJÍA, Josué L. - HANSEN, Lars H. - SICHERITZ-PONTÉN, Thomas - MULVAD, Gert - NIELSEN, Dennis S. The microbial composition of dried fish prepared according to Greenlandic Inuit traditions and industrial counterparts. In Food microbiology, 2020, vol. 85, art.no. 103305. ISSN 0740-0020. Typ: ADCA
  • CHOVANCOVÁ, Barbora - LIŠKOVÁ, Veronika - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - HUDECOVÁ, Soňa - BABULA, P. - PENESOVÁ, Adela - ĎURINÍKOVÁ, Erika - NOVÁKOVÁ, Marie - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KRIŽANOVÁ, Oľga. Calcium signaling affects migration and proliferation differently in individual cancer cell due to nifedipine treatment. In Biochemical Pharmacology, 2020, vol. 171, art. no. 113695. ISSN 0006-2952.(APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. VEGA 2/0038/19 : Úloha vápnika a transportu vápnika v tumorigenéze a v liečbe nádorov). Typ:
  • KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKA, Eva - MARKOVIC, Zoran S. - ŠPITÁLSKY, Zdenko**. Carbon quantum dots as antibacterial photosensitizers and their polymer nanocomposite applications. In Particle & particle systems characterization, 2020, vol. 37, art. no. 1900348. ISSN 1521-4117.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov). Typ: ADCA
  • STROUHALOVÁ, Dana - MACEJOVÁ, Dana - MOSNÁ, Barbora - BOBÁL, Pavel - OTEVREL, Jan - LASTOVICKOVA, M. - BRTKO, Július - BOBÁLOVÁ, Janette. Down-regulation of vimentin by triorganotin isothiocyanates-nuclear retinoid X receptor agonists: A proteomic approach. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2020, vol. 318, no., p. 22-29. ISSN 0378-4274.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY). Typ:

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus