Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Biomedicínske centrum SAV

Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.bmc.sav.sk
E-mail organizácie: 
 

Detašované pracoviská

Biotechnologické a analytické laboratóriá BMC SAV, Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany

Oddelenie rádiobiológie ÚEO BMC SAV - v priestoroch Vedecko-výskumného protónového centra CVTI, ul. generála Miloša Vesela 21, 03401 Ružomberok

Oddelenie genetiky človeka ÚKTV BMC SAV, Ilkovičova č. 6, 84215 Bratislava

Neurobiologický ústav BMC SAV, Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice

 
Riaditeľka: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
E-mail:
Tel: 02/ 5930 2401
Fax: 02/ 5477 4284
Sekretariát: Bc. Zuzana Lackovičová
E-mail:
Tel: 02/ 59302 405
Fax: 02/ 5477 4284
 
Organizačné zložky
Neurobiologický ústav BMC SAV, Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice
Vedecký riaditeľ: RNDr. Ján Gálik, CSc.

Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Vedecký riaditeľ: RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.

Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Vedecká riaditeľka: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.

Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Vedecký riaditeľ: MUDr. Miroslav Vlček, PhD.

Virologický ústav BMC SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Vedecký riaditeľ: MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.