Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav vied o Zemi SAV

Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.geo.sav.sk
 

Detašované pracoviská

Ústav vied o Zemi SAV, pracovisko Hurbanovo, Komárňanská 108, 947 01 Hurbanovo

Ústav vied o Zemi SAV, pracovisko Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica

Ústav vied o Zemi, pracovisko Banská Bystrica, Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica

 
Riaditeľ: RNDr. Ján Madarás, PhD.
E-mail:
Tel: 02/ 3229 3202
Fax:
Sekretariát: Mgr. Mária Šipková
E-mail:
Tel: 02/ 3229 3201
Fax: 02/ 5477 7097