Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 PhDr., PhD. Arpáš, Róbert  048/ 4154 546
 PhDr., PhD. Bada, Michal  02/ 5292 5753 kl. 220
 Mgr. Benčuríková, Martina  0915 184 139
 PhD. Benko, Juraj  02/ 5292 5753 kl. 107
 Mgr. Buzássyová, Barbora  02/5292 5753 kl.102
 PhD. Bystrický, Peter  02/ 5292 5753 kl. 110
   Bzdušková, Kamila  5292 5753 kl. 116
 PhDr., CSc. Čičaj, Viliam  02/ 5292 5753 kl. 218
 PhD. Demmel, József  02/5292 5753 kl. 223
 PhD. Drábik, Jakub  02/5292 5753 kl.121
 Mgr. Druga, Marek  02/5292 5753 kl.110
 PhD. Dudeková Kováčová, Gabriela  02/ 5292 5753 kl. 224
 PhD. Duchoňová, Diana  02/ 5292 5753 kl. 220
 PhD. Ďurčo, Michal  02/5292 5753 kl. 102
 PhDr. Ďurková, Mária  02/ 5292 5753 kl. 115
   Ďurková, Simona  02/ 5292 5753 kl. 114
 PhDr., DrSc. Dvořáková, Daniela  02/ 5292 5753 kl. 110
 Ing., CSc. Fabricius, Miroslav  02/ 5292 5753 kl. 118
 Mgr. Fabriciusová, Miroslava  02/ 5292 5753 kl. 124, 117
 PhDr., CSc. Falisová, Anna  02/ 5292 5753 kl. 103
 PhDr., DrSc. Ferenčuhová, Bohumila  02/ 5292 5753 kl. 105
 PhDr., PhD. Fiamová, Martina  02/ 5292 5753 kl. 117
 PhDr., DrSc. Frimmová, Eva  02/ 5292 5753 kl. 219
 M.A.,PhD. Fundárková, Anna  02/ 5292 5753 kl. 219
 PhD. Gaučík, Štefan  02/5292 5753 kl. 222
 Mgr. Georgievski, Milan  02/5292 5753 kl.220
 Mgr. Gregorová, Lenka  02/5292 5753
 PhDr., PhD. Haberlandová, Katarína  02/ 5930 9225
 PhDr., DrSc. Hallon, Ľudovít  02/ 5292 5753 kl. 103
 PhD. Hanula, Matej  02/ 5292 5753 kl. 107
   Hardenová, Mária   
 Mgr. Harvát, Matej  02/5292 5753 kl. 110
   Heizerová, Anna  02/ 5292 5753 kl. 101
 PhD. Hertel, Maroš  02/ 5292 5753 kl. 113
 PhD. Herucová, Angelika  02/5292 5753 kl.110
 PhD. Hlavačková, Miriam  02/ 5292 5753 kl. 223
 PhD. Hlavinka, Ján  02/ 5292 5753 kl. 102
 Prof., PhDr., CSc. Holec, Roman  02/ 5292 5753 kl. 221
 PhD. Hollý, Karol  02/ 5292 5753 kl. 224
 PhD. Homoľa, Tomáš  02/5292 5753 kl. 110
   Horváthová, Janette  02/52925753 kl. 101
 PhD. Hudáček, Pavol  02/ 5292 5753 kl. 110
 PhD. Hudek, Adam  02/ 5292 5753 kl. 103
 Mgr., M.A. Hyrja, Jozef  02/ 5292 5753 kl. 220
 PhDr., CSc. Ivaničková, Edita  02/ 5292 5753 kl. 120
 Mgr. Jakobyová, Barbora  02/5292 5753 kl.107
 PhDr., PhD. Jaksicsová, Vlasta  02/ 5292 5753 kl. 121
 PhD. Janura, Tomáš  02/ 5292 5753 kl. 220
 Mgr. Kalina, Juraj  02/ 5292 5753 kl. 123
 PhDr., CSc. Kamenec, Ivan  02/ 5292 5753 kl. 105
 PhDr., CSc. Kázmerová, Ľubica  02/ 5292 5753 kl. 106
 PhDr., PhD. Kodajová, Daniela  02/ 5292 5753 kl. 222
 Prof., PhDr., CSc. Kohútová, Mária  02/ 5292 5753 kl. 220
 Doc., PhD. Kollárová, Ivona  02/5292 5753 kl. 224
 PhDr., DrSc. Kováč, Dušan  02/ 5292 5753 kl. 109
 PhDr., DrSc. Kowalská, Eva  02/5292 5753 kl. 224
 Mgr. Krákorník, Peter  02/ 5292 5753 kl. 108
 Ing. arch., PhD. Krišteková, Laura  02/ 5930 9231
 PhD. Kšiňan, Michal  02/ 5292 5753 kl. 107
 PhD. Kušniráková, Ingrid  02/ 5292 5753 kl. 221
 PhD. Laslavíková, Jana  02/ 5292 5753 kl. 224
 PhDr., CSc. Lengyelová, Tünde  02/ 5292 5753 kl. 219
 PhDr., DrSc. Londák, Miroslav  02/ 5292 5753 kl. 123
 PhDr., CSc. Londáková, Elena  02/ 5292 5753 kl. 123
 Prof., PhDr., CSc. Lukačka, Ján  02/ 5292 5753 kl. 110
 PhD. Lysá, Žofia  02/ 5292 5753 kl. 110
 PhD. Macho, Peter  02/ 5292 5753 kl. 224
 Mgr. Májeková, Jana Magdaléna   
 PhDr., CSc. Mannová, Elena  02/ 5292 5753 kl. 221
 PhDr., PhD. Mešková Hradská, Katarína  02/ 5292 5753 kl. 106
 PhDr., DrSc. Michálek, Slavomír  02/ 5292 5753
 PhD. Michela, Miroslav  02/ 5292 5753 kl. 107
 prof. Dr. Ing. arch. Moravčíková, Henrieta  02/ 5930 9230
 RNDr., CSc. Morovics, Miroslav Tibor  02/ 5292 5753 kl. 104
 PhD. Osyková, Linda  02/ 5292 5753 kl. 107
 Mgr. Pajer, Lenka  02/ 5292 5753 kl. 220
 Mgr. Palenčárová, Radka  02/5292 5753 kl.220
 Doc., PhDr., DrSc. Pešek, Jan  02/ 5292 5753 kl. 109
 PhDr., CSc. Poláčková, Zuzana  02/5292 5753 kl. 123
 PhD. Posch, Martin  02/5292 5753 kl. 107
 PhDr., PhD. Roguľová, Jaroslava  02/ 5292 5753 kl. 107
 PhDr., PhD. Sabol, Miroslav  02/ 5292 5753 kl. 103
 Mgr. Sedliaková, Alžbeta  02/ 5292 5753 kl. 116
 M.A., PhD. Segeš, Dušan  02/ 5292 5753 kl. 122
 PhDr., PhD. Schvarc, Michal  02/ 5292 5753 kl. 107
 PhDr., CSc. Sikora, Stanislav  02/ 5292 5753 kl. 123
 PhD. Sokolová, Milena  02/ 5292 5753 kl. 123
 CSc. Steinhübel, Ján  02/ 5292 5753 kl. 110
 PhD. Szalay, Peter  02/ 5930 9233
 Mgr. Szalma, Štefan  02/ 5292 5753 kl. 220
 PhD. Szeghyová, Blanka  02/ 5292 5753 kl. 219
 Mgr. Szomolaiová, Alžbeta   
 Doc., PhD. Šoltés, Peter  02/ 5292 5753 kl. 224
 PhDr., PhD. Štefánik, Martin  02/ 5292 5753 kl. 110
 M.Litt., PhD. Šústová Drelová, Agáta  02/5292 5753 kl.123
 PhD. Vörös, Ladislav  02/ 5292 5753 kl. 221
 Mgr. Zajac, Oliver  02/5292 5753 kl. 224
 M.A., PhD. Zavacká, Marína  02/ 5292 5753 kl. 122
 PhD. Zupka, Dušan  02/5292 5753 kl.110

Aktualizuje: