Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Historický ústav SAV

Titul Meno E-mail Telefón
PhDr., PhD.
Arpáš
Róbert
048/ 4154 546
PhDr., PhD.
Bada
Michal
02/ 5292 5753 kl. 20
  neuvedený
PhD.
Barbora
Buzássyová
neuvedený
Mgr., PhD.
Benko
Juraj
02/ 5292 5753 kl. 22
Mgr.
Buzássyová
Barbora
02/ 5292 5753 kl. 24
PhD.
Bystrický
Peter
02/ 5292 5753 kl. 19
 
Bzdušková
Kamila
02/ 5292 5753 kl. 16
PhDr., CSc.
Čičaj
Viliam
02/ 5292 5753 kl. 20
Mgr.
Čížová
Júlia
02/ 5292 5753 kl. 23
PhD.
Demmel
József
02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.
Drábik
Jakub
02/ 5292 5753 kl.23
PhD.
Druga
Marek
02/ 5292 5753 kl. 19
PhD. 02/ 5292 5753 kl. 21
PhD. 02/ 5292 5753 kl. 20
PhD.
Ďurčo
Michal
02/ 5292 5753 kl. 24
PhDr.
Ďurková
Mária
02/ 5292 5753 kl. 17
 
Ďurková
Simona
02/ 5292 5753 kl. 18
PhDr., DrSc.
Dvořáková
Daniela
02/ 5292 5753 kl. 19
Ing., CSc.
Fabricius
Miroslav
02/ 5292 5753 kl. 26
Mgr.
Fabriciusová
Miroslava
02/ 5292 5753 kl. 26
PhDr., CSc.
Falisová
Anna
02/ 5292 5753 kl. 24
PhDr., DrSc.
Ferenčuhová
Bohumila
02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., PhD.
Fiamová
Martina
02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., DrSc. 02/ 5292 5753 kl. 20
M.A., PhD. 02/ 5292 5753 kl. 20
PhD.
Gaučík
Štefan
02/ 5292 5753 kl. 21
PhD. 02/ 5292 5753 kl. 20
Mgr.
Gregorová
Lenka
02/ 5292 5753 kl. 14
PhDr., PhD.
Haberlandová
Katarína
02/59309225
PhDr., DrSc.
Hallon
Ľudovít
02/ 5292 5753 kl. 24
PhD.
Hanula
Matej
02/ 5292 5753 kl. 22
Mgr.
Harvát
Matej
02/ 5292 5753 kl. 19
  02/ 5292 5753 kl. 11
PhD.
Hertel
Maroš
02/ 5292 5753 kl. 15
PhD.
Herucová
Angelika
02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.
Hlavačková
Miriam
02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.
Hlavinka
Ján
02/ 5292 5753 kl. 24
Prof. PhDr., DrSc.
Holec
Roman
02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.
Hollý
Karol
02/ 5292 5753 kl. 24
PhD.
Homoľa
Tomáš
02/ 5292 5753 kl. 19
 
Horváthová
Janette
02/ 52925753 kl. 11
PhD.
Hudáček
Pavol
02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.
Hudek
Adam
02/ 5292 5753 kl. 24
Mgr., M.A.
Hyrja
Jozef
02/ 5292 5753 kl. 23
PhDr., CSc. 02/ 5292 5753 kl. 23
Mgr.
Jakobyová
Barbora
02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., PhD.
Jaksicsová
Vlasta
02/ 5292 5753 kl. 23
Mgr.
Janigová
Ingrid
neuvedený
PhD.
Janura
Tomáš
02/ 5292 5753 kl. 20
Mgr.
Kalina
Juraj
02/ 5292 5753 kl. 23
PhDr., CSc.
Kamenec
Ivan
02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., CSc.
Kázmerová
Ľubica
02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., PhD.
Kodajová
Daniela
02/ 5292 5753 kl. 21
Prof., PhDr., CSc.
Kohútová
Mária
02/ 5292 5753 kl. 20
Doc., PhD. 02/ 5292 5753 kl. 21
Mgr.
Koncz
Erik
neuvedený
PhDr., DrSc.
Kováč
Dušan
02/ 5292 5753 kl. 21
PhDr., DrSc. 02/ 5292 5753 kl. 21
PhD.
Krajčír
Lukáš
neuvedený
Mgr. 02/ 5292 5753 kl. 13
Ing. arch., PhD. 02/59309220
PhD.
Kšiňan
Michal
02/ 5292 5753 kl. 22
PhD. 02/ 5292 5753 kl. 21
PhD. 02/ 5292 5753 kl. 21
PhDr., CSc.
Lengyelová
Tünde
02/ 5292 5753 kl. 20
PhDr., DrSc.
Londák
Miroslav
02/ 5292 5753 kl. 23
PhDr., CSc. 02/ 5292 5753 kl. 23
Prof. PhDr., CSc.
Lukačka
Ján
02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.
Lysá
Žofia
02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.
Macho
Peter
02/ 5292 5753 kl. 21
Mgr.
Májeková
Jana Magdaléna
02/ 5292 5753 kl. 21
PhDr., CSc.
Mannová
Elena
02/ 5292 5753 kl. 21
PhDr., PhD. 02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., DrSc.
Michálek
Slavomír
02/ 5292 5753 kl. 12
PhD.
Michela
Miroslav
02/ 5292 5753 kl. 22
Mgr.
Mlyneková
Barbora
neuvedený
prof. Dr. Ing. arch.
Moravčíková
Henrieta
02/59309230
RNDr., CSc.
Morovics
Miroslav Tibor
+421 2 57510 127
PhD.
Osyková
Linda
02/ 5292 5753 kl. 22
Mgr.
Pajer
Lenka
02/ 5292 5753 kl. 20
Mgr. 02/ 5292 5753 kl. 20
Mgr.
Pauková
Veronika
02/ 5292 5753 kl. 16
PhDr., CSc.
Poláčková
Zuzana
02/ 5292 5753 kl. 23
PhD.
Posch
Martin
02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., PhD.
Roguľová
Jaroslava
02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., PhD.
Sabol
Miroslav
02/ 5292 5753 kl. 24
M.A., PhD.
Segeš
Dušan
02/ 5292 5753 kl. 23
PhDr., PhD.
Schvarc
Michal
02/ 5292 5753 kl. 22
PhDr., CSc.
Sikora
Stanislav
02/ 5292 5753 kl. 23
Mgr.
Smetanová
Gabriela
02/ 547 735 48
PhD.
Sokolová
Milena
02/ 5292 5753 kl. 23
CSc. 02/ 5292 5753 kl. 19
PhD.
Szalay
Peter
02/59309296
Mgr.
Szalma
Štefan
02/ 5292 5753 kl. 22
PhD.
Szeghyová
Blanka
02/ 5292 5753 kl. 20
Mgr.
Šály
Ondrej
02/ 5292 5753 kl. 20
Doc., PhD.
Šoltés
Peter
02/ 5292 5753 kl. 21
PhDr., PhD.
Štefánik
Martin
02/ 5292 5753 kl. 19
MLitt., PhD. 02/ 5292 5753 kl.23
PhD.
Švardová
Petra
neuvedený
Mgr.
Valent
Jaroslav
02/ 5292 5753 kl. 23
PhD.
Vörös
Ladislav
02/ 5292 5753 kl. 21
Mgr.
Zajac
Oliver
02/ 5292 5753 kl. 21
M.A., PhD.
Zavacká
Marína
02/ 5292 5753 kl. 23
PhD.
Zupka
Dušan
02/ 5292 5753 kl. 19

Aktualizuje: