Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
42/2018 v.v.i. Fotografické dielo - súhlas z uverejnením  (pdf / 484.1 KB)
TASR
Bratislava
27.08.2018 108,00
41/2018 v.v.i. Preklad knihy  (pdf / 422.18 KB)
D.L.Mclean
Prešov
24.08.2018 3 500,00
40/2018 v.v.i. Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 414.02 KB)
Anur s.r.o.
Prešov
23.08.2018 3 404,00
39/2018 v.v.i. USB tokeny a inštalácia  (pdf / 453.93 KB)
PosAm
Bratislava
22.08.2018 97,56
38/2018 v.v.i. Preklad textu - zahájenie výstavy  (pdf / 401.68 KB)
Your Choice
Trnava
22.08.2018 96,00
37/2018 v.v.i. Preklad štúdie  (pdf / 400.7 KB)
Your Choice
Trnava
22.08.2018 364,80
36/2018 v.v.i. Preklad príspevku na konferenciu  (pdf / 407.31 KB)
Your Choice
Trnava
22.08.2018 595,20
35/2018 v.v.i. Preklad príspevku konferencia  (pdf / 403.24 KB)
Your Choice
Trnava
22.08.2018 556,80
34/2018 v.v.i. Publikácia vyhotovenie a tlač  (pdf / 392.68 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
22.08.2018 16,00
33/2018 v.v.i. Preklad  (pdf / 375.69 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
22.08.2018 480,00
32/2018 v.v.i. Režijné náklady  (pdf / 463.58 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
22.08.2018 603,06
31/2018 v.v.i. Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 743.33 KB)
Kason s.r.o.
Nitra
22.08.2018 1 869,98
30/2018 v.v.i. Letenka  (pdf / 415.26 KB)
Dartour
Bratislava
22.08.2018 1 084,00
29/2018 v.v.i. Telefonný poplatok  (pdf / 3.02 MB)
Orange
Bratislava
22.08.2018 164,30
28/2018 v.v.i. Preklad  (pdf / 397.61 KB)
Your Choice
Trnava
09.08.2018 134,40
27/2018 v.v.i. Preklad abstrakty  (pdf / 393.56 KB)
Your Choice
Trnava
09.08.2018 0,00
26/2018 v.v.i. Telefonný poplatok  (pdf / 860.69 KB)
Slovak Telekom
Bratislava
08.08.2018 14,48
25/2018 v.v.i. Telefonný poplatok  (pdf / 1018.95 KB)
Slovak Telekom
Bratislava
08.08.2018 59,74
24/2018 v.v.i. Výroba publikácie  (pdf / 391.68 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
06.08.2018 6 897,00
23/2018 v.v.i. Výroba kniž. titulu  (pdf / 390.53 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
06.08.2018 6 930,00
22/2018 v.v.i. Vyhotovenie bulletínu  (pdf / 389.47 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
06.08.2018 2 940,00
21/2018 v.v.i. Vyhotovenie skladačiek  (pdf / 403.51 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
06.08.2018 2 799,60
20/2018 v.v.i. Dotlač skladačiek  (pdf / 403.76 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
06.08.2018 2 799,60
19/2018 v.v.i. Telefonný poplatok  (pdf / 434.04 KB)
Benestra
Bratislava
06.08.2018 24,54
18/2018 v.v.i. Najom za nebyt,priestory  (pdf / 369.06 KB)
ÚSTARCH
Bratislava
03.08.2018 175,84
17/2018 v.v.i. Preklad  (pdf / 381.56 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
02.08.2018 636,00
16/2018 v.v.i. Grafické práce knihy  (pdf / 410.33 KB)
Trailer a.s.
Bratislava
02.08.2018 960,00
15/2018 v.v.i. Grafický úprava bulletín  (pdf / 402.69 KB)
Trailer a.s.
Bratislava
02.08.2018 450,00
14/2018 v.v.i. Jazykový preklad - korektúra  (pdf / 416.36 KB)
Mgr. K. Kubáňová
Bratislava
02.08.2018 500,00
9/2018 v.v.i. Preklad  (pdf / 379.31 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
01.08.2018 36,00
8/2018 v.v.i. Preklad  (pdf / 386.89 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
01.08.2018 276,00
13/2018 v.v.i. Najom za nebyt,priestory  (pdf / 389.54 KB)
Ústav vied ozem SAV
Bratislava
01.08.2018 33,76
12/2018 v.v.i. Preklad  (pdf / 388.59 KB)
Your Choice
Trnava
01.08.2018 108,00
11/2018 v.v.i. Prenajom kancel.techniky  (pdf / 855.23 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
01.08.2018 6,00
10/2018 v.v.i. Preklad  (pdf / 381.9 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
01.08.2018 600,00
7/2018 v.v.i. Najom za nebyt,priestory  (pdf / 366.9 KB)
ÚSTARCH
Bratislava
17.07.2018 175,84
6/2018 v.v.i. Preklad  (pdf / 383.18 KB)
Your Choice
Trnava
16.07.2018 110,40
5/2018 v.v.i. Letenka  (pdf / 425.83 KB)
Dartour
Bratislava
16.07.2018 766,00
4/2018 v.v.i. Telefonný poplatok  (pdf / 3.06 MB)
Orange
Bratislava
10.07.2018 168,04
3/2018 v.v.i. Telefonný poplatok  (pdf / 446.92 KB)
Benestra
Bratislava
09.07.2018 7,85

1/5  Ďalej Koniec