Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
10/2019 predaj, distribúcia a správa redakčných poplatkov časopisu  (pdf / 803.07 KB)
o.z. Reflektor
Bratislava
23.05.2019 0,00
11/2019 úprava práv povinností zmluvných strán  (pdf / 639.63 KB)
Trnavská univerzity, Teologická fakulta
Trnava
13.05.2019 0,00
9/2019 Zmluva o spolupráci  (pdf / 982.97 KB)
Trnavská univerzita - Teologická fakulta
Trnava
IČO: 31825249
23.04.2019 0,00
8/2019 Vyhotovenie Historického časopisu  (pdf / 240.42 KB)
CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko
Bratislava
25.03.2019 0,00
7/2019 Nákup počitačovej techniky  (pdf / 821.05 KB)
Performance, s.r.o.
Bratislava
IČO: 36671134
25.03.2019 0,00
6/2019 Nákup počitačovej techniky  (pdf / 1.13 MB)
Nigel s.r.o.
Trnava
IČO: 50734296
25.03.2019 0,00
9/2019 Vytvorenie internetovej podstránky  (pdf / 1 MB)
Slovenské centrum dizajnu
Bratislava
22.03.2019 0,00
5/2019 Registrácia domény architekti  (pdf / 933.04 KB)
CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko
Bratislava
29.01.2019 0,00
4/2019 Vydanie a distribúcia knižného titulu  (pdf / 538.07 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
24.01.2019 0,00
3/2019 Vydanie a distribúcia knižného titulu  (pdf / 560.88 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
24.01.2019 0,00
2/2019 Vydanie a distribúcia knižného titulu  (pdf / 562.67 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
24.01.2019 0,00
1/2019 Vydanie a distribúcia knižného titulu  (pdf / 568.1 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
24.01.2019 0,00