Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Geologický ústav SAV (do 30.6.2015)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
P.O.BOX 106
840 05 Bratislava 45
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.geol.sav.sk