Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Geofyzikálny ústav SAV (do 30.6.2015)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 28 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://gpi.savba.sk