Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Geofyzikálny odbor

Organizačná zložka
Materská pôda: Ústav vied o Zemi SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
P.O.BOX 106
840 05 Bratislava 45
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://gpi.savba.sk