Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Filozofický ústav SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Dr. h. c. PhDr., CSc.
Münz
Teodor
Emeritný pracovník
neuvedený
Mgr., PhD.
Bánovský
Juraj
neuvedený
Mgr.
Borovjak
Martin
neuvedený
Mgr.
Búbelová
Tatiana
neuvedený
MA
Buschmann
Daniel
neuvedený
Ing. PhDr.
Daubner
Peter
neuvedený
Mgr., PhD. neuvedený
CSc.
Dubnička
Ján
neuvedený
Mgr., PhD.
Foltin
Martin
02 52921215
prof. PhDr., CSc.
Gahér
František
neuvedený
PhDr., CSc.
Gálik
Dušan
neuvedený
PhDr., PhD.
Glavaničová
Daniela
neuvedený
 
Hardenová
Mária
neuvedený
MA
Haro Marchal
Amalia
neuvedený
Mgr.
Henčová
Katarína
neuvedený
prof. PhDr., PhD.
Horyna
Břetislav
neuvedený
Mgr. neuvedený
Mgr.
Chedia
Irakli
neuvedený
  neuvedený
Mgr., PhD. 02/529 212 15
Mgr., PhD.
Karul
Róbert
02 52921215
Mgr.
Kollárik
Tomáš
neuvedený
Mgr. Ing., PhD.
Kosterec
Miloš
neuvedený
  02/5292 1215
Mgr.
Kuchtová
Alžbeta
02 52921215
Mgr., PhD.
Martinkovič
Marcel
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Mészáros
Ondrej
neuvedený
prof. Dr. phil., PhD.
Muránsky
Martin
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Novosád
František
02/0904 307 801
PhD.
Pascucci
Matteo
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Pichler
Tibor
02/5292 1215
PhD.
Sambrotta
Mirco
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Sedová
Tatiana
neuvedený
Mgr., CSc.
Sivák
Jozef
02/5292 1215
doc. PhDr., CSc. neuvedený
PhDr., CSc.
Smreková
Dagmar
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Sťahel
Richard
0910 210 590
PhD., Dr. habil. phil. et theol.
Stewart
Jon
neuvedený
doc. Mgr. Mgr., PhD.
Šajda
Peter
neuvedený
Mgr.
Šedo
Marcel
+421944147548
Mgr., PhD.
Vacek
Martin
02 52921215
Mgr.
Valach
Michal
neuvedený
Mgr., PhD.
Vydrová
Jaroslava
neuvedený

Aktualizuje: