Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr., PhD. Bánovský, Juraj   
 Mgr. Búbelová, Tatiana   
 MA Buschmann, Daniel   
 Ing. PhDr. Daubner, Peter   
 CSc. Dubnička, Ján   
   Dupáková, Ivana  02/5292 1215
 Mgr. Foltin, Martin   
 prof. PhDr., CSc. Gahér, František   
 PhDr., CSc. Gálik, Dušan   
 PhDr. Glavaničová, Daniela   
   Hardenová, Mária   
 Prof., PhD. Horyna, Břetislav   
 Mgr. Hutárová, Jana   
 Mgr. Chedia, Irakli   
   Jankovičová, Lucia   
 Mgr., PhD. Javorčeková, Romana   
 Mgr., PhD. Karul, Róbert  02 52921215
 Mgr. Kollárik, Tomáš   
 Mgr., PhD Komanická, Ivana   
 Mgr. Ing., PhD. Kosterec, Miloš   
 Mgr. Kuchtová, Alžbeta  02 52921215
 Mgr., PhD. Lipták, Michal   
 Mgr., PhD. Martinkovič, Marcel   
 prof. PhDr., CSc. Mészáros, Ondrej   
 doc. Mgr., PhD. Muránsky, Martin   
 prof. PhDr., CSc. Novosád, František   
 doc. PhDr., CSc. Pauer, Jozef   
 prof. PhDr., CSc. Pichler, Tibor  02/5292 1215
 PhD Sambrotta, Mirco   
 prof. PhDr., CSc. Sedová, Tatiana   
 Mgr., CSc. Sivák, Jozef  02/5292 1215
 doc. PhDr., CSc. Smolková, Eva   
 PhDr., CSc. Smreková, Dagmar   
 doc. Mgr., PhD. Sťahel, Richard  0910 210 590
 PhD., Dr. habil. phil. et theol. Stewart, Jon   
 doc. Mgr. Mgr., PhD. Šajda, Peter   
 Mgr., PhD. Vacek, Martin  02 52921215
 Mgr. Valach, Michal   
 Mgr., PhD. Vydrová, Jaroslava   
 PhD. Zeman, Dan Cristian   

Aktualizuje: