Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • PASCUCCI, Matteo. Propositional quantifiers in labelled natural deduction for normal modal logic. In Logic journal of the IGPL, 2019, vol. 27, iss. 6, pp. 865-894. (2018: 0.609 - IF, Q2 - JCR, 0.349 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1367-0751. Dostupné na internete: <https://academic.oup.com/jigpal/article-abstract/27/6/865/5469278?redirectedFrom=fulltext>. Typ: ADMA
  • ŠAJDA, Peter. Obmedzenie nepriateľstva ako výchova k ľudskosti: Carl Schmitt a Ernst Jünger [The Limitation of Enmity as Education to Humaneness: Carl Schmitt and Ernst Jünger]. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 10, s. 852-865. (2018: 0.201 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/12301540filozofia.2019.74.10.5.pdf>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: ADDB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus