Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV

Názov témy
Povrchový odtok, erózia a retencia vody na svahoch s hydrofóbnymi pôdami
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor stavebníctvo
Meno školiteľa
Ing. Peter Šurda, PhD. ()
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Vodoodpudivosť pôdy (VP) vzniká pôsobením organických zlúčenín, ktoré produkujú živé alebo rozkladajúce sa rastliny alebo mikroorganizmy. Pravdepodobnosť výskytu VP narastá v suchých a teplých obdobiach a znižuje sa alebo úplne zmizne počas predĺžených období dažďov. VP môže byť vyvolaná aj požiarmi v krajine. Je veľmi pravdepodobné, že suché obdobia, ktoré budú koincidovať s vlnami horúčav, vyvolajú zvýšený výskyt a dynamiku VP s jej prejavmi. Ďalším dôležitým javom, ktorý súvisí so zmenou klímy, je rastúce riziko požiarov. VP prispieva k mnohým problémom v oblasti životného prostredia, ako sú záplavy, zrýchlená erózia pôdy, vyplavovanie živín, znečistenie vodných tokov a redukované dopĺňanie zásob podzemných vôd.
Cieľom dizertačnej práce bude analýza zmien povrchového odtoku (hortonovského aj nehortonovského odtoku), intenzity infiltrácie, dynamiky pôdnej vlhkosti a retencie vody v zóne aerácie pôdy na svahoch s prejavmi VP, charakterizovanými stupňom (RI) a stálosťou (WRCT, WDPT) VP.