Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Štúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie
Program DŠ
Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa
Ing. Eva Scholtzová, CSc. ()
Prijímajúca škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Využitím teoretických výpočtových metód sa získajú nové informácie o interakciách organických polutantov a stabilite, ako aj o fyzikálnochemických vlastnostiach hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov.