Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Vývoj nových pokročilých keramických materiálov so zlepšenými vysokoteplotnými vlastnosťami
Program DŠ
Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa
Ing. Peter Tatarko, PhD. ()
Prijímajúca škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Práca sa bude zaoberať syntézou a charakterizáciou nových keramických pokročilých materiálov. Pozornosť bude venovaná tvorbe unikátnej mikroštruktúry a chemického zloženia materiálov na báze žiaruvzdorných zlúčenín prechodných kovov a ich kompozitov. Cieľom bude vyvinúť materiál, ktorý spĺňa náročné požiadavky vesmírneho priemyslu, akými sú odolnosť proti mnohonásobnej ablácií pri teplotách presahujúcich 2200°C.