Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Príprava a štúdium vybraných mechanických a optických vlastností sklokeramických materiálov v systéme Al2O3-RE2O3
Program DŠ
Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa
Ing. Anna Prnová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Hlavným cieľom práce bude plameňová syntéza a základná charakterizácia sklených mikro-guľôčok a optimalizácia podmienok kryštalizácie týchto materiálov, s cieľom pripraviť sklo-keramické materiály s výnimočnými mechanickými a fotoluminiscenčnými vlastnosťami ich následným žiarovým lisovaním.
Dôležitými krokmi práce budú: optimalizácia prípravy práškových prekurzorov, základná charakterizácia takto pripravených systémov, optimalizácia podmienok plameňovej syntézy, charakterizácia, štruktúrna analýza a štúdium teplotného správania sklených mikroguľôčok.