Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Využitie priemyselných odpadov v stavebníctve ako alternatíva tradičných stavebných materiálov
Program DŠ
Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa
Ing. Jaroslav Sedláček, PhD. ()
Prijímajúca škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Hlavným cieľom je skúmanie mechanizmu vzniku hydratovaných kremičitanových fáz pri prídavku vhodného aktivátora v zmesi odpadov s tradičným portlandským cementom. Zámerom je využitie v súčasnosti skládkovaných priemyselných odpadov, znížiť obsah cementu v takýchto „kompozitoch“, znížiť energetické náklady na následné spracovanie a teda znížiť ekologickú záťaž pri výrobe stavebných materiálov.