Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
3D tlač keramických materiálov na báze SiC a Si3N4
Program DŠ
Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa
Ing. Jaroslav Sedláček, PhD. ()
Prijímajúca škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Téma je zameraná na vývoj technológie prípravy keramických materiálov na báze SiC a Si3N4 pomocou 3D tlače stereolitografickou metódou. V súčasnosti existujú využiteľné suspenzie pre 3D SLS tlač oxidovej keramiky, avšak využitie tejto technológie pre neoxidovú keramiku je obmedzené najmä potrebou viacstupňoveho tepelného spracovania pripravených 3D štruktúr. Hlavným cieľom bude optimalizácia suspenzie vhodnej pre 3D tlač a následného tepelného spracovania pripravených 3D štruktúr s ohľadom na vlastnosti, najmä mechanickú pevnosť, ovplyvňujúce potenciálnu aplikovateľnosť.