Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Príprava a charakterizácia Si3N4 mikroguličiek vhodných pre 3D tlač.
Program DŠ
Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Pôjde o prípravu a charakterizáciu Si3N4 mikro guličiek s prídavkom bio kompatibilnej spekacej prísady pomocou granulácie vymrazovaním s následnou lyofilizáciou. Hlavným cieľom bude príprava mikro guličiek s definovanou pórovitosťou a dostatočnou pevnosťou po predspekaní. Tieto vlastnosti budú nevyhnutné pri príprave suspenzie pre 3D tlač pórovitých štruktúr technikou direct-ink-writing process. Pórovité štruktúry budú spekané v dusíkovej atmosfére, pričom následne bude charakterizovaná ich finálna pórovitosť, rozdelenie veľkosti pórov a pevnosť v tlaku.