Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Vplyv chemického zloženia hraníc zŕn v nitridovej keramike na jej mechanické vlastnosti
Program DŠ
Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Cieľom navrhnutej práce je experimentálne overenie predpokladu, že rôzny obsah oxidov vzácnych prvkov v nitridovej keramike má za následok rôzne mechanické vlastnosti. Modelové experimenty na nitridovej keramike s rôznym chemickým zložením hraníc zŕn budú konfrontované s teoretickými predpoveďami získanými pomocou simulačných experimentov. Pevnosť hraníc zŕn v modelových experimentoch bude meraná na cantileveroch vyrezaných z reálnych mikroštruktúr tak aby sa tieto výsledky boli vhodné na porovnanie s pevnosťami, ktoré budú získané z modelových experimentov.