Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Vplyv chemického zloženia hraníc zŕn v nitridovej keramike na jej mechanické vlastnosti
Program DŠ
Anorganická chémia
Meno školiteľa
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Cieľom práce bude experimentálne overiť predpoklady vyplývajúce zo simulačných experimentov, že rôzny obsah prídavkov prvkov vzácnych zemín v nitridovej keramike má za následok významné odlišné mechanické vlastnosti.