Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Analýza nepriamych spinových spinových interakcií medzi ťažkými jadrami
Program DŠ
Chemická fyzika
Meno školiteľa
Dr. Oľga Malkin, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Spektrá nukleárnej magnetickej rezonancie obsahujú dôležité informácie o geometrii a elektronickej štruktúre skúmanej zlúčeniny. Na ich úplné využitie je však potrebná pomoc z výpočtovej kvantovej chémie. Aj keď existuje veľa teoretických nástrojov na interpretáciu nepriamych spin-spinových interakcií medzi ľahšími jadrami, analýza spin-spinových interakcií medzi ťažkými jadrami zostáva náročná, pretože si vyžaduje primerané zahrnutie relativistických účinkov.