Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Vývoj a implementácia relativistických metód na predpoveď elektrónových spektier.
Program DŠ
Chemická fyzika
Meno školiteľa
Mgr. Stanislav Komorovský, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Hlavným cieľom dizertačnej práce je teoretický vývoj nových relativistických metód pre výpočet spektroskopických parametrov diamagnetických ako aj paramagnetických systémov, s následnou efektívnou implementáciou do programu ReSpect (www.respectprogram.org).