Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Modelové štúdium interakcie organických polutantov s polymérmi modifikovanými organoílmi
Program DŠ
Chemická fyzika
Meno školiteľa
Ing. Eva Scholtzová, CSc. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Využitím teoretických výpočtových metód sa získajú nové informácie o interakciách organických polutantov a stabilite, ako aj o fyzikálnochemických vlastnostiach hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov.