Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Povrchy kompozitov polymérov s vrstevnatmi nanočasticami s fotosenzibilizačnými a antimikrobiálnymi vlastnosťami.
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa
prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Cieľmi dizertácie bude príprava a charakterizácia fotoaktívnych kompozitov polymérov s antimikrobiálnym účinkom. Povrchy filmov polyméru budú modifikované vrstevnatými nanočasticami funkcionalizovanými molekulami farbív. Detailné štúdium vzťahu medzi vlastnosťami a štruktúrou materiálov má viesť k optimalizácii fotochemických vlastností funkčných povrchov kompozitov.