Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Interakcie polymérov a organických polutantov v súčinnosti s modifikovanými ílovými minerálmi študované metódami teoretickej chémie
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa
Ing. Eva Scholtzová, CSc. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Využitím teoretických výpočtových metód sa získajú nové informácie o interakciách organických polutantov a stabilite, ako aj o fyzikálnochemických vlastnostiach hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov.