Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Vývoj funkčne gradientných biomateriálov na báze nitridovej keramiky
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa
Mgr. Monika Tatarková, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Práca sa zaoberá prípravou a charakterizáciou biomateriálov pre potenciálne využitie ako náhrady ľudských kostí. Cieľom bude vytvoriť kompozitný materiál, kde zmenou pórovitosti a chemického zloženia sa tvoria funkčne odlišné oblasti plniace funkciu kortikálnej ako aj trabekulárnej kosti.