Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Fyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidov
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa
Ing. Blanka Kubíková, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Analýza vybraných fluoridových taveninových systémov lantanoidov z hľadiska fázových rovnováh, termochemických charakteristík, objemových, povrchových a transportných vlastností.