Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Chémia a elektrochémia kovov vzácnych zemí vo fluoridových taveninách pre ich elektrochemickú recykláciu a vylučovanie
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
V práci sa hlavne zameriame na identifikáciu vhodných taveninových systémov a ich elektrochemickú (thermodynamické, kinetické a difúzne parametre) a štruktúrnu analýzu relevantných systémov jednak in-situ pri vysokých teplotách v roztavenom stave, ale aj v prudko ochladených vzorkách.