Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Soľné taveninové systémy pre solárne aplikácie
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Predmetom práce bude analyzovať vhodné kombinácie soľnej náplne a konštrukčného materiálu tepelného zásobníka pre uskladnenia tepelnej energie zo solárnych systémov.