Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Kompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a polymérov a ich funkcionalizácia.
Program DŠ
Anorganická chémia
Meno školiteľa
Ing. Helena Pálková, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Cieľom práce bude príprava funkčných kompozitných materiálov na báze vrstevnatých hlinitokremičitanov a polymérov vo forme povlakov. Modifikácia povrchových vlastností hlinitokremičitanov je dôležitým krokom pre zvýšenie kompatibility anorganickej zložky s polymérnou matricou. Materiály budú ďalej funkcionalizované pomocou farbív s fotofyzikálnymi a fotochemickými vlastnosťami. Budú sa študovať interakcie medzi anorganicko-organickými zložkami, distribúcia častíc kremičitanu vo filme a vplyv zložiek na rozsah zmien vo vlastnostiach kompozitných materiálov.