Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Vývoj metód na syntézu ternárnych fluoridov pre moderné aplikácie
Program DŠ
Anorganická chémia
Meno školiteľa
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Predmetom práce bude vývoj nových metód pre syntézu čistých anorganických fluoridových zlúčenín, vhodná modifikácia existujúcich metód, prípadne vývoj metód na separáciu čistých látok zo zmesí.