Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV

Názov témy
Interakcie medzi zdravotným stavom smrekových porastov a priestorovým šírením podkôrneho hmyzu s využitím satelitných a leteckých dát
Program DŠ
Ekológia a ochrana biodiverzity
Meno školiteľa
Ing. Rastislav Jakuš, PhD. ()
Prijímajúca škola
Technická univerzita vo Zvolene
Stručná anotácia
Zdravotný stav (vitalita) smrekových porastov priamo súvisí s ich odolnosťou voči náletu podkôrneho hmyzu. Na základe informácií o historickom vývoji poškodenia lesa podkôrnym hmyzom a zdravotnom stave porastov získaných hlavne z časových radov satelitných snímok, možno modelovať ďalšie šírenie poškodenia. V rámci navrhovanej témy budú v prostredí GIS vyhodnocované časové rady údajov získané leteckými a satelitnými senzormi a budú tvorené modely náletu podkôrneho hmyzu.