Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Názov témy
Hľadanie a konštruovanie hranice medzi chceným a nechceným v sexe v kontexte naratívneho prežívania vlastného ja a sebavedomia mladých žien
Program DŠ
sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Výskumný projekt nadväzuje na výskum o konštruovaní hranice medzi chceným a nechceným v sexe, kde sa paradoxne nepotvrdila úloha sexu ako prostriedku pre zlepšenie sebaobrazu. Jedine u žien z majoritnej populácie mal sex úlohu v zlepšení vnímania vlastného tela a komunikácie s mužmi (Bianchi, Fúsková, 2018). Preto sa tento projekt zamierava na to, ako sa hranica medzi chceným a nechceným v sexe utvára v príbehoch dospievania, prežívania a hľadania vlastnej identity, vrátane utvárania sebavedomia mladých žien. Očakáva sa tiež, že výskumné zistenia tak môžu vytvoriť podklad pre rodovo citlivé preventívne programy, zamerané na podporu sexuálneho zdravia a zdravého sexu.