Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Názov témy
Hypertermia systémov magnetických nanokompozitov
Program DŠ
Materiály
Meno školiteľa
Ing. Martina Koneracká, CSc. ()
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Cieľom práce bude zvládnuť technológiu prípravy magnetických koloidných suspenzií, funkcionalizovať povrch nanočastíc biologicky aktívnymi látkami s cieľom minimalizovať ich toxicitu a zabezpečiť ich biokompatibilitu a stabilitu v biologických médiách. Ďalej pripravené magnetické nanokomplexy charakterizovať použitím rôznych techník ako napr. TEM, SEM, AFM, DLS, IČ (rozmerová distribúcia, morfológia, stabilita a štruktúra), DSC a TGA (termická analýza), SQUID a VSM (magnetické vlastnosti). Zároveň sa bude skúmať ich vplyv na kontrast pri zobrazovaní v magnetickej rezonancii (MRI). Taktiež sa bude na pripravených vzorkách merať množstvo vygenerovaného tepla po aplikácii magnetickej hypertermie v závislosti od intenzity a frekvencie striedavého magnetického poľa. Výsledky štúdia môžu byť použité pre cielený transport liečiv, na detekciu nádorových buniek, ktorá v kombinácii s hypertermiou a MRI môže predstavovať významný pokrok pri detekcii a liečbe nádorových ochorení.