Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV

Názov témy
Odvodenie súradnicového systému troch laserových triangulačných snímačov pomocou meradla
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Odvodenie súradnicového systému troch laserových triangulačných snímačov pomocou meradla