Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV

Názov témy
Jakobiány matroidov
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa
prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Jakobiány matroidov