Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV

Názov témy
Chromatické a tokové problémy v teórii grafov
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Martin Kochol, PhD., DSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Chromatické a tokové problémy v teórii grafov