Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV

Názov témy
Kvantové kanály a merania
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa
Mgr. Anna Jenčová, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Kvantové kanály a merania