Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV

Názov témy
Relatívne entropie v kvantovej teórii informácie
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa
Mgr. Anna Jenčová, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Relatívne entropie v kvantovej teórii informácie