Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV

Názov témy
Topologické štruktúry na funkcionálnych priestoroch
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa
doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Topologické štruktúry na funkcionálnych priestoroch